Ktl-icon-tai-lieu

Báo giá cắt laser trên thân váy

Được đăng lên bởi haininh666
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………o0o……….

…Hà Nội.., ngày..26..tháng..11..năm 2013.

BÁO GIÁ CẮT LASER
Kính gửi: CÔNG TY TNHH THỜI TRANG STAR (STAR FASHION COMPANY LIMITED)
Địa chỉ: Lô 3, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
Đầu tiên xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm & dịch vụ của công ty
chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của quý khách.Công ty chúng
tôi chân trọng gửi đến công ty báo giá chi tiết các hạng mục cắt laser các vị trí trên sản phẩm
như sau.
St
t
N
o
1
1
2
3

Mã Hàng

Màu vải

Cỡ

Tên hàng hóa,
dịch vụ

Style

Corlor

Size

Description

Unit

2

3

4

5

6

SF9813433
SF9813433

Lucy Black

Các cỡ

Cắt laze Đáp mác

Các cỡ

Cắt laze Gấu trước

SF9813433
SF9813433

4
5
6

Neon pucis
focus

Các cỡ

Cắt laze Gấu sau

Các cỡ

Cắt laze Đáp mác

SF9813433
SF9813433

Cắt laze Gấu trước
Các cỡ

Cắt laze Gấu sau

THUẾ XUẤT GTGT ( VAT rate):……10%.

Số tiền viết bằng chữ (Amount
words): Tám trăm bảy mươi đô-la
Mỹ và bốn muơi tám cent

ĐVT

Số lượng

Thành tiền

Quantity

Đơn giá
Unit price
(USD)

7

8

9=7x8

Chiếc
Chiếc

879
879

0.19
0.15

167.01

Chiếc

879

0.15

Chiếc

736

Amount

139.84

Chiếc

736

0.19
0.15

Chiếc

736

0.15

110.4
110.4

Cộng tiền hàng (Total):

791.35

Tiền thuế GTGT (VAT):
Tổng giá trị thanh toán (Total
payment):

79.135

1 USD = 21.100 VNĐ ( 26-11-2013)
Quy đổi ra tiền vnđ là : 18.367.000 vnđ

Ghi chú:






131.85
131.85

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT & phí vận chuyển 1 chiều trong nội thành Hà Nội.
thanh toán ngay sau 10 ngày kể từ khi trả hết số hang đã cắt cho quý công ty .
Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Báo giá trên có giá trị đến hết ngày 31.11.2013.
Giao hàng sau 3 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Trân trọng
Bạch cao Cường

870.48

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lp T do – Hnh phúc
………o0o……….
Ni.., ny..26..tháng..11..năm 2013.
O GIÁ CẮT LASER
nh gửi: CÔNG TY TNHH THỜI TRANG STAR (STAR FASHION COMPANY LIMITED)
Địa chỉ: Lô 3, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Nội
Đầu tiên xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm & dịch vcủa ng ty
chúng tôi. Chúng tôi ln luôn nỗ lực để đápng tốt nhấtu cầu của q kch.ng ty chúng
i chân trọng gửi đến công ty o giá chi tiết c hạng mục cắt laser các vtrí tn sản phẩm
như sau.
St
t ng u vải Cỡ
n nga,
dịch v ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
N
o Style Corlor Size Description Unit Quantity
Unit price
(USD) Amount
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 x 8
1 SF9813433 Lucy Black c cỡ Cắt laze Đáp c Chiếc 879 0.19 167.01
2
SF9813433
c cỡ Cắt laze Gấu trước
Chiếc 879 0.15
131.85
3
SF9813433
c cỡ Cắt laze Gấu sau
Chiếc 879 0.15 131.85
4
SF9813433 Neon pucis
focus c cỡ Cắt laze Đáp c
Chiếc 736
0.19
139.84
5
SF9813433
Cắt laze Gấu trước
Chiếc 736 0.15 110.4
6
SF9813433
c cỡ Cắt laze Gấu sau
Chiếc 736 0.15 110.4
Cộng tiền hàng (Total): 791.35
THUẾ XUẤT GTGT ( VAT rate):……10%. Tiền thuế GTGT (VAT): 79.135
Tổng gtrị thanh toán (Total
payment): 870.48
Số tiền viết bằng ch(Amount
words): m tm bảy mươi đô-la
Mỹ và bốn muơi m cent
1 USD = 21.100 VNĐ ( 26-11-2013)
Quy đổi ra tiền v : 18.367.000 v
Ghi chú:
Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT & pvận chuyển 1 chiều trong nội thành Nội.
thanh tn ngay sau 10 ny ktừ khi trhết số hang đã cắt cho quýng ty .
Thanh tn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
o gtrên có g trị đến hết ngày 31.11.2013.
Giao hàng sau 3 ngày ktừ ngày ký hợp đồng.
Trân trọng
Bạch cao ờng
Báo giá cắt laser trên thân váy - Người đăng: haininh666
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo giá cắt laser trên thân váy 9 10 96