Ktl-icon-tai-lieu

BÁO GIÁ CHI TIẾT TVC

Được đăng lên bởi Trung Branding
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG GIÁ CHI TIẾT SẢN PHẨM TVC SHINE MEDIA
STT

Nội dung

I

TIỀN KỲ

Gói 1

Gói 2

Gói 3

Gói 4

thanh

Máy quay, đèn, âm thanh

Máy quay, đèn, âm thanh

Máy quay, đèn, âm th

Ray, boom tay

Ray, boom tay

Ray, boom tay

Ray, boom tay

Dựng bối cảnh

Dựng bối cảnh

theo kịch bản

theo kịch bản

Diễn viên theo yêu cầu

Diễn viên theo yêu cầ

Máy quay, đèn, âm

1

2

Thiết bị

Bối cảnh đạo cụ

Theo hiện trường

Theo hiện trường

3

Diễn viên

Diễn viên tại chỗ

Diễn viên chuyên nghiệp

của khách hàng

của khách hàng

4

Casting

Không

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

5

MC

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

II

HẬU KỲ
Dựng tại Shine Media

Dựng tại Shine Media

Dựng tại Shine Media

Dựng tại Shine Med

Kỹ xảo đơn giản, chèn

Kỹ xảo đơn giản, chèn

Logo, Slogan của DN.

Logo, Slogan của DN.

Kỹ xảo 3D

Kỹ xảo 3D

theo yêu cầu khách hàng

theo yêu cầu khách

Đặt soạn nhạc phù hợp

Đặt soạn nhạc phù h

Dựng
1

2

Kỹxảo

Thời gian tối đa 05”

Thời gian tối đa 10”

3

Nhạc nền

Nhạc tự chọn

Nhạc có bản quyền

yêu cầu kịch bản

yêu cầu kịch bản

4

Tiếng đọc nền

Đọc nền theo nội dung

Đọc nền theo nội dung

Giọng đọc theo yêu cầu

Giọng đọc theo yêu

Khách hàng chịu trách

Shine Media hỗ trợ đăng

Shine Media hỗ trợ đăng

Shine Media hỗ trợ đ

5

Đăng ký bản quyền

nhiệm

ký bản quyền

ký bản quyền

ký bản quyền

III

NHÂN SỰ

1

Đạo diễn, biên tập, thư ký trường quay, quay phim, kỹ thuật VTR, âm thanh, ánh sáng, boom ray… tùy theo yêu cầu thực tế.

IV

HỖ TRỢ KHÁC
Quảng bá trên các website
của Shine Media

1

Có

Có

Có

Có

2

Tặng đĩa DVD

20

50

100

200

3

Tư vấn truyền thông

Không

Không

Có

Có

Không

Không

gồm chi phí xây dựng ý

3.000.000 đến

8.000.000 đến

16.000.000 đến

42.000.000 đến

1

tưởng/ kịchbản)

6.000.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

32.000.000 VNĐ

60.000.000 VNĐ

VI

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý

1

Báo giá trên chưa bao gồm VAT.

Hỗ trợ book, quảng cáo
trên các kênh truyền
4

thông (báo, truyền hình ..)

V

CHI PHÍ (VNĐ)

Có
Có

Chi phí sảnxuất (Không bao

Kịch bản do khách hàng cung cấp. Trường hợp khách hàng chưa có kịch bản, hai bên sẽ thỏa thuận ký. Hợp đồng xây dựng ý tưởng, kịch bản. Các kịch bản do S

2

Media cung cấp và được lựa chọn sản xuất sẽ không tính thành chi phí riêng.
Giá mỗi gói sản phẩm dao động và thay đổi tùy thuộc vào kỹ thuật, các loại máy móc, không gian/ bối cảnh, diễn viên nổi tiếng hay diễn viên bình thường, tiền kỳ,

3

sản xuất tại đâu.
Chi phí di chuyển sẽ được tính riêng theo địa đi...
BẢNG GIÁ CHI TIẾT SẢN PHẨM TVC SHINE MEDIA
STT Nội dung Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4
I
TIỀN KỲ
1
Thiết bị
Máy quay, đèn, âm
thanh Máy quay, đèn, âm thanh Máy quay, đèn, âm thanh Máy quay, đèn, âm thanh
Ray, boom tay Ray, boom tay Ray, boom tay Ray, boom tay
2
Bối cảnh đạo cụ Theo hiện trường Theo hiện trường
Dựng bối cảnh
theo kịch bản
Dựng bối cảnh
theo kịch bản
3
Diễn viên Diễn viên tại chỗ Diễn viên chuyên nghiệp
Diễn viên theo yêu cầu
của khách hàng
Diễn viên theo yêu cầu
của khách hàng
4
Casting Không Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu
5
MC Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu
II
HẬU KỲ
1
Dựng Dựng tại Shine Media Dựng tại Shine Media Dựng tại Shine Media Dựng tại Shine Media
2 Kỹxảo
Kỹ xảo đơn giản, chèn
Logo, Slogan của DN.
Kỹ xảo đơn giản, chèn
Logo, Slogan của DN.
Kỹ xảo 3D
theo yêu cầu khách hàng
Kỹ xảo 3D
theo yêu cầu khách hàng
Thời gian tối đa 05” Thời gian tối đa 10”
3 Nhạc nền Nhạc tự chọn Nhạc có bản quyền
Đặt soạn nhạc phù hợp
yêu cầu kịch bản
Đặt soạn nhạc phù hợp
yêu cầu kịch bản
4 Tiếng đọc nền Đọc nền theo nội dung Đọc nền theo nội dung Giọng đọc theo yêu cầu Giọng đọc theo yêu cầu
5 Đăng ký bản quyền
Khách hàng chịu trách
nhiệm
Shine Media hỗ trợ đăng
ký bản quyền
Shine Media hỗ trợ đăng
ký bản quyền
Shine Media hỗ trợ đăng
ký bản quyền
III
NHÂN SỰ
1 Đạo diễn, biên tập, thư ký trường quay, quay phim, kỹ thuật VTR, âm thanh, ánh sáng, boom ray… tùy theo yêu cầu thực tế.
BÁO GIÁ CHI TIẾT TVC - Trang 2
BÁO GIÁ CHI TIẾT TVC - Người đăng: Trung Branding
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÁO GIÁ CHI TIẾT TVC 9 10 42