Ktl-icon-tai-lieu

Bảo mật hệ thống

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảo mật hệ thống

MỞ ĐẦU
Vấn đề bảo mật đã và đang là một đề tài hết sức nóng bỏng. Để hệ thống máy tính
an toàn trước mọi hiểm họa đòi hỏi người dùng phải nghiên cứu và thật tốt cho bạn là hệ
điều hành Windows Xp và Windows 2000 đã cung cấp sẵn các công cụ cần thiết để
chúng ta có thể tự bảo vệ hệ thống ngày một an toàn hơn. Sau đây là phần tìm hiểu về
những tiện ích có sẵn trong Windows bằng công cụ cụ Security Configuration and
Analysis để bạn có thể bảo mật hệ thống của bạn ngày một tốt hơn .

1. Tự tạo công cụ
Để tạo công cụ tùy chỉnh bảo mật hệ thống, trước tiên bạn hãy đăng nhập vào Windows
với quyền cao nhất (administrator). Từ giao diện của Windows, chọn Start.Run, gõ vào
lệnh mmc rồi nhấn Enter. Nếu đang sử dụng Windows XP, trong cửa sổ Console chọn
File.Add/Remove Snap-in (hay Console.Add/Remove Snap-in trong Windows 2000).
Tiếp đến trong cửa sổ Add/Remove Snap-in, nhấn nút Add và chọn mục có tên Security
Configuration and Analysis. Sau đó, nhấn nút Add, rồi đến Close và cuối cùng là OK để
kết thúc. Lúc này một mục có tên Security Configuration and Analysis sẽ xuất hiện ngay
dưới biểu tượng Console Root theo dạng cây thư mục.

Hình 1: Chọn mức độ bảo mật bằng các tập
tin cấu hình mẫu của Windows.

Công việc tiếp đến là thiết lập cấu hình
(database) cho công cụ vừa tạo bằng cách
nhấn chuột phải vào mục Security
Configuration and Analysis và chọn Open
Database. Trong cửa sổ Open Database,
nhập tên database ví dụ my security
settings, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ thấy xuất
hiện danh sách các tập tin cấu hình mẫu
(template) do Windows cung cấp sẵn trong
cửa sổ Import Template. Ngoài ra còn một
thủ tục khác cũng có tác dụng tương tự là
nhấn chuột phải mục Security
Configuration and Analysis, chọn Import
template. Các tập tin cấu hình mẫu được
sắp xếp từ cấu hình bảo mật đơn giản (tập

tin setup security.inf ) đến cấu hình cao (tập tin hisecws.inf ). Trừ khi là một quản trị
mạng chuyên nghiệp hoặc chuyên gia bảo mật hệ thống, còn không bạn hãy chọn tập tin
mẫu có cấu hình bảo mật bình thường và do vậy, hãy chọn tập tin setup security.inf rồi
nhấn Open (hình 1).
Để lưu lại công cụ vừa tạo, bạn chọn File.Save As (hay Console.Save As nếu sử dụng
Windows 2000) và khai báo đường dẫn để lưu tập tin trên đĩa cứng. Nếu lưu vào thư mục
Administrative Tools nằm trong thư mục Start Menu, đường dẫn thực sự là
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools, thì tên
tập tin vừa ghi lại sẽ xuất hiện trên trình đơn Administrative Tools
(Start...
Bảo mật hệ thống
MỞ ĐẦU
Vấn đề bảo mật đã và đang là một đề tài hết sức nóng bỏng. Để hệ thống máy tính
an toàn trước mọi hiểm họa đòi hỏi người dùng phải nghiên cứu và thật tốt cho bạn là hệ
điều hành Windows Xp và Windows 2000 đã cung cấp sẵn các công cụ cần thiết để
chúng ta có thể tự bảo vệ hệ thống ngày một an toàn hơn. Sau đây là phần tìm hiểu về
những tiện ích có sẵn trong Windows bằng công cụ cụ Security Configuration and
Analysis để bạn có thể bảo mật hệ thống của bạn ngày một tốt hơn .
1. Tự tạo công cụ
Để tạo công cụ tùy chỉnh bảo mật hệ thống, trước tiên bạn hãy đăng nhập vào Windows
với quyền cao nhất (administrator). Từ giao diện của Windows, chọn Start.Run, gõ vào
lệnh mmc rồi nhấn Enter. Nếu đang sử dụng Windows XP, trong cửa sổ Console chọn
File.Add/Remove Snap-in (hay Console.Add/Remove Snap-in trong Windows 2000).
Tiếp đến trong cửa sổ Add/Remove Snap-in, nhấn nút Add và chọn mục có tên Security
Configuration and Analysis. Sau đó, nhấn nút Add, rồi đến Close và cuối cùng là OK để
kết thúc. Lúc này một mục có tên Security Configuration and Analysis sẽ xuất hiện ngay
dưới biểu tượng Console Root theo dạng cây thư mục.
Công việc tiếp đến là thiết lập cấu hình
(database) cho công cụ vừa tạo bằng cách
nhấn chuột phải vào mục Security
Configuration and Analysis và chọn Open
Database. Trong cửa sổ Open Database,
nhập tên database ví dụ my security
settings, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ thấy xuất
hiện danh sách các tập tin cấu hình mẫu
(template) do Windows cung cấp sẵn trong
cửa sổ Import Template. Ngoài ra còn một
thủ tục khác cũng có tác dụng tương tự là
nhấn chuột phải mục Security
Configuration and Analysis, chọn Import
template. Các tập tin cấu hình mẫu được
sắp xếp từ cấu hình bảo mật đơn giản (tập
Hình 1: Chọn mức độ bảo mật bằng các tập
tin cấu hình mẫu của Windows.
Bảo mật hệ thống - Trang 2
Bảo mật hệ thống - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bảo mật hệ thống 9 10 166