Ktl-icon-tai-lieu

Bảo quản cà phê nhân

Được đăng lên bởi Phạm Thanh Vấn
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁ T TRIỂN NÔNG THÔN

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN

BẢO QUẢN CÀ PHÊ NHÂN
MÃ SỐ: MĐ 05

NGHỀ : SƠ CHẾ VÀ BẢO QUẢN CÀ PHÊ
Trình độ: Sơ cấ p nghề

1
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình, cho nên các nguồn thông tin có thể
được cho phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo
và tham khảo.
Mọi mục đích khác có ý đồ lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh
thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
MÃ TÀI LIỆU: MĐ 05

1

LỜI GIỚI THIỆU
Cà phê là một thức uống rất phổ biến ở nhiều quốc gia. Có lẽ không có một
chất kích thích nào được sử dụng rộng rãi và hợp pháp trên toàn thế giới như cà
phê. Cà phê nhân là mặt hàng xuất khẩu quan trọng thu ngoại tệ về cho đất nước
Hiện nay, Cà phê Việt Nam đứng thứ hai thế giới về lượng xuất khẩu và
đang có mặt ở tất cả các châu lục. Việt Nam còn là thành viên quan trọng của Tổ
chức Cà phê thế giới (ICO), nhưng việc phổ biến các tiêu chuẩn chất lượng mới
còn chưa rộng rãi và các yếu tố như canh tác , sơ chế và bảo quản ảnh hưởng đến
chất lượng cà phê xuất khẩu chưa được quan tâm đúng mức ở tầm vĩ mô.
Để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng cà phê xuấ t khẩ u , việc
tổ chức dạy nghề có bài bản vể sản xuất và sơ chế cà phê nhân cho người lao động
và quản lý là công việc trở lên cấp thiết.
Chương trình đào tạo nghề “Sơ chế và bảo quản cà phê” cùng với bộ giáo
trình được biên soạn đã tích hợp những kiến thức , kỹ năng cần có của nghề , đã cập
nhật những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và thực tế sản xuất cà phê nhân tại các
vùng sản xuất cà phê chính của Việt Nam , do đó có thể coi là cẩm nang cho người
đã, đang và sẽ hành nghề Sơ chế và bảo quản cà phê .
Bộ giáo trình gồm 5 quyển:
1) Giáo trình mô đun Chuẩn bị sơ chế và bảo quản cà phê
2) Giáo trình mô đun Sơ chế cà phê theo phương pháp ướt
3) Giáo trình mô đun Sơ chế cà phê theo phương pháp khô
4) Giáo trình mô đun Hoàn thiện cà phê nhân
5) Giáo trình mô đun Bảo quản cà phê nhân
Để hoàn thiện bộ giáo trình này chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo, hướng
dẫn của Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tổng cục dạy nghề - Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội; sự hợp tác, giúp đỡ của Viện Khoa ho ̣c kỹ thuâ ̣t
Nông Lâm nghiê ̣p Tây Nguyên . Đồng thời chúng tôi cũng nhận được các ý kiến
đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật của các Viện, Trường, Công ty cổ
phần cà phê Thái Hòa - Lâm Đồng, Ban Giám Hiệu và các thầy cô giáo Trường
Cao đẳng Công nghê ̣ và Kinh tế Bảo Lô ̣c chúng...
̣
NÔNG NGHIÊ
̣
P VA
̀
PHA
́
T TRIÊ
̉
N NÔNG THÔN
GIO TRNH MÔ ĐUN
BẢO QUẢN C PHÊ NHÂN
MÃ SỐ: MĐ 05
NGHÊ
̀
: SƠ C
́
VA
̀
BA
̉
O QUA
̉
N CA
̀
P
Trnh độ: Sơ câ
́
p nghê
̀
Bảo quản cà phê nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo quản cà phê nhân - Người đăng: Phạm Thanh Vấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Bảo quản cà phê nhân 9 10 705