Ktl-icon-tai-lieu

bảo trì - bảo dưỡng máy công nghiệp

Được đăng lên bởi anhbaprond
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 14542 lần   |   Lượt tải: 140 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA CƠ KHÍ

BÀI GIẢNG
BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG MÁY CÔNG NGHIỆP

Đối tượng:

HSSV trình độ Đại học, Cao đẳng, TCCN

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Lưu hành nội bộ

1

MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU

3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG MÁY
CÔNG NGHIỆP

5

1.1. Bảo trì kỹ thuật thiết bị

5

1.2. Các hệ thống sửa chữa và bảo trì kỹ thuật máy công cụ

8

1.3. Các tiêu chuẩn sửa chữa, bảo trì

12

1.6. Quy trình công nghệ sửa chữa, bảo trì máy

15

1.7. Ứng dụng lý thuyết chuỗi khi sửa chữa, bảo trì máy công cụ

17

CHƯƠNG 2. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐƯA MÁY VÀO BẢO TRÌ, SỬA
CHỮA

21

2.1. Tiếp nhận máy vào sửa chữa

22

2.5. Lập biểu đồ sửa chữa.

27

2.6. Các kiến thức cơ bản về kiểm tra khi sửa chữa máy công cụ.

28

2.11.Đồ gá để kiểm tra độ vuông góc các mặt dẫn hướng của băng máy.

40

CHƯƠNG 3. SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT, CỤM CHI CHI TIẾT CƠ
BẢN CỦA MÁY

47

3.1 Sửa chữa các mối ghép cố định.....

48

3.9. Sửa chữa bộ truyền bánh răng

68

3.11.Sửa chữa hộp tốc độ

71

3.12. Sửa chữa hộp chạy dao.

73

3.13. Sửa chữa ụ sau.

74

CHƯƠNG 4.BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT CỦA
HỆ THỐNG CƠ KHÍ VÀ HỆ THỐNG THUỶ LỰC, CÁC VÍ DỤ

78

4.1.Sửa chữa các chi tiết của hệ thống điều khiển cơ khí.

80

4.2. Sửa chữa hệ thống thủy lực, bôi trơn

93

4.3.Một số ví dụ áp dụng,

103

CHƯƠNG 5. SỬA CHỮA BĂNG MÁY, BÀN DAO, BÀN TRƯỢT

105

2

5.1. Sửa chữa băng máy.

106

5. 2.Sửa chữa cụm bàn máy phay

123

CHƯƠNG 6 .. SỬA CHỮA MỘT SỐ MÁY CÔNG CỤ ĐIỂN HÌNH

128

6.1. SỬA CHỮA MÁY TIỆN T6P16

129

6.2. Sửa chữa các bộ phận của máy

132

6.3. Sửa chữa máy phay.P623

147

6.4. Sửa chữa hiệu chỉnh máy khoan K125

158

6.5. Hướng dẫn sửa chữa một số máy công cụ điển hình.

164

CHƯƠNG 7 HIỆU QUẢ KINH TÉ CỦA BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG
MÁYCÔNG NGHIỆP

185

7.1. Cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế trong bảo trì.

185

7. 2. Bảo trì năng suất toàn bộ (TPM )

186

7.3. Bảo trì tập trung vào độ tin cậy (RCM)

191

TÀI LIỆU THAM KHẢO

194

3

LỜI GIỚI THIỆU
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công
nghệ , việc đầu tư về số lượng, chủng loại các máy công cụ, máy công nghiệp tăng lên
không ngừng..
Năng suát lao động, chất lượng, giá thành sản phẩm cơ khí phụ thuộc rất nhiều
vào tình trạng của các loại máy công nghiệp. Cùng với thời gian, chất lượng của các
máy công nghiệp cũng giảm dần. Nếu chỉ sản xuất và không thực hiện công tác bảo
dưỡng, sửa chữa, phục hồi kịp thời, đúng kỹ thuật có thể sẽ xuất hiệ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA CƠ KHÍ
BÀI GIẢNG
BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG MÁY CÔNG NGHIỆP
Đối tượng: HSSV trình độ Đại học, Cao đẳng, TCCN
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
Lưu hành nội bộ
1
bảo trì - bảo dưỡng máy công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảo trì - bảo dưỡng máy công nghiệp - Người đăng: anhbaprond
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
bảo trì - bảo dưỡng máy công nghiệp 9 10 882