Ktl-icon-tai-lieu

Bảo vệ máy phát và máy biến áp

Được đăng lên bởi tuanle.ft
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1737 lần   |   Lượt tải: 9 lần
I.

BẢO VỆ MÁY PHÁT ĐIỆN:
1. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ:
- Nguyen lý của may điện quay dựa vào định luật cảm ứng điện từ Faraday e = v*l*B
và định luật điện từ Laplace F = i*l*B.
- Trong máy điện đồng bộ, rotor với cc cực từ cĩ từ trường Ft được quay với tốc độ n
cảm ứng trong dây quấn 3 pha đặt ở stator các sức điện động xoay chiều e1, e2, e3 có
tần số f = (p*n)/60, các dịng điện Ia, Ib, Ic trong các pha sẽ sinh ra từ trường Fư có
tốc độ n1 = (60*f)/p, nghĩa là tốc độ quay n1 = n đồng bộ với nhau.
2. THÔNG SỐ MÁY PHÁT: (sgen5 1000A)

Nh chế tạo: Siemens Westinghouse

Loại my: Generator SGen5 1000A, 3 phase
Gas/Steam turbine Generator (GTG/STG).

Tần số/tốc độ định mức: 50Hz / 3000 rpm

Công suất định mức: 299000 kVA (GTG) / 312000
kVA (STG)

Cơng suất tc dụng: 254000 kW (GTG) / 265000 kW
(STG)

Điện áp định mức: 20kV

Dịng điện định mức: 8631 (GTG)/ 9007 (STG)

Hệ số cơng suất: 0,85 ÷ 0,95

Kiểu kích từ: kích từ tĩnh, cĩ chổi than v vnh gĩp

Điện áp kích từ: 273 V (GTG) / 287 V (STG)

Dịng điện kích từ: 1541 A (GTG) / 1592 A (STG)

Cấp cách điện: F

Kiểu lm mt: Total Enclosed Water to Air Cooled
(TEWAC)

Tiu chuẩn thiết kế: Đạt tiêu chuẩn IEC và ANSI

Lớp bảo vệ: theo tiêu chuẩn IP5 (IEC 34-5) đặt
ngoài trời

Chiều quay: ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía
kích từ)

Trọng lượng Rotor 73000 kg; Stator 77000kg; Tổng
trọng lượng318T

Biến dòng:
Iprim: 10kA
Isec: 1A

Biến áp:
Uprim: 20kV
Usec: 100V

3. CÁC LOẠI LỖI SỰ CỐ MÁY PHÁT:
Các lỗi bên trong
stator
rotor
stator
Ngắn mạch
Ngắn mạch
Quá tải
Lỗi chạm đất
Lỗi chạmđđất Quá điện áp
Quá kích
thích
4. CÁC RELAY BẢO VỆ MÁY PHÁT:

Relay
Identification
F11

Relay type
7UM622

Generator
Protection

F21
Generator
Protection

7UM622

Các lỗi bên ngoài
rotor
Quá tải
Tải không đối xứng
(thứ tự nghịch)
Mất kích thích

Function

Generator Differential Protection
Stator Earth Fault 100%
Reverse Power
Impedance
Fuse failure
Underexcitation
Overcurrent I>/I>>
Overvotage
Under and overfrequency
Overload
Inadvertent Energization
Unbalanced Load
Out of step
Overexcitation
Trip circuit supervision
Generator Differential Protection
Stator Earth Fault 90%
Reverse Power

turbine
Tần số
Công suất
ngược

Designation
acc
87G
64G
32R
21
60FL
40
51/50
59
81
49
50/27
46
78
24
74TC
87G
59N
32R

Impedance
Fuse failure
Underexcitation
Overcurrent I>/I>>
Overvotage
Under and overfrequency
Overload
Inadvertent Energization
Unbalanced Load
Out of step
Overexcitation
Trip circuit supervision
Rotor earth f...
I. BẢO VỆ MÁY PHÁT ĐIỆN:
1. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ:
- Nguyen lý của may điện quay dựa vào định luật cảm ứng điện từ Faraday e = v*l*B
và định luật điện từ Laplace F = i*l*B.
- Trongy điện đồng bộ, rotor với cc cực từ từ trường Ft được quay với tốc độ n
cảm ứng trong dây quấn 3 pha đặtstator các sức điện động xoay chiều e1, e2, e3
tần số f = (p*n)/60, các dịng điện Ia, Ib, Ic trong các pha sẽ sinh ra từ trường
tốc độ n1 = (60*f)/p, nghĩa là tốc độ quay n1 = n đồng bộ với nhau.
2. THÔNG SỐ MÁY PHÁT: (sgen5 1000A)
Nh chế tạo: Siemens Westinghouse
Loại my: Generator SGen5 1000A, 3 phase
Gas/Steam turbine Generator (GTG/STG).
Tần số/tốc độ định mức: 50Hz / 3000 rpm
Công suất định mức: 299000 kVA (GTG) / 312000
kVA (STG)
Cơng suất tc dụng: 254000 kW (GTG) / 265000 kW
(STG)
Điện áp định mức: 20kV
Dịng điện định mức: 8631 (GTG)/ 9007 (STG)
Hệ số cơng suất: 0,85 ÷ 0,95
Kiểu kích từ: kích từ tĩnh, cĩ chổi than v vnh gĩp
Điện áp kích từ: 273 V (GTG) / 287 V (STG)
Dịng điện kích từ: 1541 A (GTG) / 1592 A (STG)
Cấp cách điện: F
Kiểu lm mt: Total Enclosed Water to Air Cooled
(TEWAC)
Tiu chuẩn thiết kế: Đạt tiêu chuẩn IEC và ANSI
Lớp bảo vệ: theo tiêu chuẩn IP5 (IEC 34-5) đặt
ngoài trời
Chiều quay: ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía
kích từ)
Trọng lượng Rotor 73000 kg; Stator 77000kg; Tổng
trọng lượng318T
Biến dòng:
Iprim: 10kA
Isec: 1A
Biến áp:
Uprim: 20kV
Usec: 100V
Bảo vệ máy phát và máy biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo vệ máy phát và máy biến áp - Người đăng: tuanle.ft
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Bảo vệ máy phát và máy biến áp 9 10 591