Ktl-icon-tai-lieu

bcth chuyên ngành hữu cơ

Được đăng lên bởi thusuong308-gmail-com
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 5924 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Bài 1:SẢN XUẤT NƯỚC RỬA CHÉN VÀ DẦU GỘI
1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM
Giúp cho người học nắm được một số tính chất cơ bản của các chất hoạt động bề mặt và thành
phần của đơn công nghệ nước rửa chén và dầu gội. Từ đó có thể nắm được quy trình công
nghệ sản xuất nước rửa chén và dầu gội.
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Phân loại CHĐBM
Một phân tử CHĐBM gồm 2 phần. Một phần kỵ nước và một phần ưa nước. Các phần thử này
có tác động lớn đến các giao diện không khí/ nước hoặc dầu/nước. Có 4 loại CHĐBM: anion,
cation, nonion, lưỡng tính.
-

Các CHĐBM anion là các phần tử mà trong cấu trúc có chứa phần tử kỵ nước liên kết
hóa trị với các nhóm phân cực: -COO-, -SO3-, SO4-

-

Các CHĐBM cation là các CHĐBM mà phần phân cực có chứa nhóm (-NR 1R2R3+)

-

CHĐBM nonion là hợp chất có chứa các phần tử không phân cực là các dây béo. Phần
ưa nước chứa các nguyên tử oxi, nito. Sự hòa tan là do liên kết hydro của nước và các
phần tử ưa nước như: polyoxyethylen…

-

Các CHĐBM lưỡng tính là những hợp chất có một phân tử tạo nên một ion lưỡng cực.
acid xytylamino acetic trong môi trường nước cho 2 thể sau
o Cation trong môi trường acid
o Anion trong môi trường kiềm

2.2. Tóc và vấn đề về tóc
Da đầu có rất nhiều tuyến bã nhờn tiết ra nước, dầu, muối khoáng… để làm mướt tóc. Khi
tuyến này hoạt động mạnh hoặc để lâu ngày vi sinh sẽ phát triển làm cho da đầu bị oi, có mùi
khó chịu, gây ngứa…
Tóc mọc từ nơi lõm dưới da đầu gọi là nang tóc, tốc độ mọc tóc trung bình là 0.35mm/ngày.
Thân cắm sâu vào lớp biểu bì. Chân tóc có gai tóc chứa dây thần kinh và mạch máu. Tất cả các
sản phẩm chỉ có tác dụng lên lớp vỏ lông lớp biểu bì. Lớp biểu bì là những tế bào bị kerain hóa
ở mức độ thấp, có chứa sắc tố của mỗi người, phụ thuộc vào họ melamin. Tủy lông là những tế
bào chưa bị keratin hóa rất ít.

Một số bệnh thường gặp ở da đầu và tóc: gàu, viêm da bã tiết, viêm nang lông, bệnh á sừng,
bệnh vảy nến, chí da đầu…
2.3. Thành phần nước rửa chén
Thành phần nước rửa chén có chứa khoảng 7-15% thành phần của CHĐBM kết hợp với một
số phụ gia: tạo bọt, làm đặc, kháng khuẩn..
Các CHĐBM thường dùng:
-

LAS: gia rẻ, nhiều bọt, làm việc không tốt trong nước cứng

-

LES: tăng cường khả năng tẩy rửa cho LAS, hoạt động tốt trong nước cứng

-

NI: tăng cường khả năng tẩy rửa dầu mỡ

Các phụ gia dùng trong nước rửa chén:
-

Phụ gia làm đặc trương nở trong nước tạo các mixen keo: CMC, PVA

-

Phụ gia ổn định và chỉnh độ nhờn của sản phẩm: các chất điện ly NaCl, Na2SO4

-

Phụ gia bảo quản: dd formaldehyde 37%

-

Phụ gia l...
Bài 1:SẢN XUẤT NƯỚC RỬA CHÉN VÀ DẦU GỘI
1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM
Giúp cho người học nắm được một số tính chất cơ bản của các chất hoạt động bề mặtthành
phần của đơn công nghệ nước rửa chén dầu gội. Từ đó thể nắm được quy trình công
nghệ sản xuất nước rửa chén và dầu gội.
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Phân loại CHĐBM
Một phân tử CHĐBM gồm 2 phần. Một phần kỵớc và một phần ưa nước. Các phần thử này
tác động lớn đến các giao diện không khí/ nước hoặc dầu/nước. 4 loại CHĐBM: anion,
cation, nonion, lưỡng tính.
- Các CHĐBM anion các phần tử trong cấu trúc có chứa phần tử kỵ nước liên kết
hóa trị với các nhóm phân cực: -COO
-
, -SO
3
-
, SO
4
-
- Các CHĐBM cation là các CHĐBM mà phần phân cực có chứa nhóm (-NR
1
R
2
R
3
+
)
- CHĐBM nonion hợp chất chứa các phần tử không phân cực các dây béo. Phần
ưa ớc chứa các nguyên tử oxi, nito. Sự hòa tan do liên kết hydro của nước c
phần tử ưa nước như: polyoxyethylen…
- Các CHĐBM lưỡng tính những hợp chất một phân tử tạo nên một ion lưỡng cực.
acid xytylamino acetic trong môi trường nước cho 2 thể sau
o Cation trong môi trường acid
o Anion trong môi trường kiềm
2.2. Tóc và vấn đề về tóc
Da đầu rất nhiều tuyến nhờn tiết ra nước, dầu, muối khoáng… để làm mướt tóc. Khi
tuyến này hoạt động mạnh hoặc để lâu ngày vi sinh sẽ phát triển làm cho da đầu bị oi, mùi
khó chịu, gây ngứa…
Tóc mọc từ nơi lõm dưới da đầu gọi nang c, tốc độ mọc tóc trung bình 0.35mm/ngày.
Thân cắm sâu vào lớp biểu bì. Chân tóc có gai tóc chứa dây thần kinh và mạch máu. Tất cả các
sản phẩm chỉ có tác dụng lên lớp vỏ lông lớp biểu bì. Lớp biểu bì là những tế bào bị kerain hóa
ở mức độ thấp, có chứa sắc tố của mỗi người, phụ thuộc vào họ melamin. Tủy lông là những tế
bào chưa bị keratin hóa rất ít.
bcth chuyên ngành hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bcth chuyên ngành hữu cơ - Người đăng: thusuong308-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
bcth chuyên ngành hữu cơ 9 10 785