Ktl-icon-tai-lieu

Bể Đá Cây

Được đăng lên bởi Nguyễn Minh Thư
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 6460 lần   |   Lượt tải: 18 lần
GVHD: TRẦN XUÂN AN

HSTH: VÕ HỒNG THUẬN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT LẠNH ỨNG DỤNG
Đề tài :
Tính toán thiết kế hệ thống bể đá cây :
 Công suất : 15 tấn / mẻ.
 Nhiệt độ bể : -10o c
 Sản phẩm : Đá cây
 Môi chất : NH3

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Đồ án môn học KỸ THUẬT LẠNH ỨNG DỤNG
LỚP CĐNL08

Trang 1

GVHD: TRẦN XUÂN AN

HSTH: VÕ HỒNG THUẬN

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________...
GVHD: TRẦN XUÂN AN HSTH: VÕ HỒNG THUẬN
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT LẠNH ỨNG DỤNG
Đề tài :
Tính toán thiết kế hệ thống bể đá cây :
Công suất : 15 tấn / mẻ.
Nhiệt độ bể : -10
o
c
Sản phẩm : Đá cây
Môi chất : NH
3
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Đồ án môn học KỸ THUẬT LẠNH ỨNG DỤNG Trang 1
LỚP CĐNL08
Bể Đá Cây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bể Đá Cây - Người đăng: Nguyễn Minh Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Bể Đá Cây 9 10 268