Ktl-icon-tai-lieu

Bể lọc chậm

Được đăng lên bởi phongwine
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủđềthuyếttrình:BỂ LỌC CHẬM

NHÓM :

*Cácnộidungchính:

•
•
•
•
•

1/Sơđồcấutạovànguyênlýlàmviệc.
2/Vậtliệu
3/Cơchếqtlọc
4/Rửabểlọcchậm
5/Ưu,nhượcđiểm

•

1/Sơđồcấutạovànguyênlýlàmviệc

-Lọclàqtlàmsạchnướcthông
qualớpvliệulọcnhằmtáchcác
hạtcặnlơlửng,cácthểkeotụvà
vsvtrongnước.
- Chonướcđiquamángvàđi
qualớpcátlọcđượcđổtrênlớp
sỏilúcnàytrênlớpcátsẽhình
thànhmànglọc(cáccặnbẩndc
táchkhỏincnhờtươngtácgiữa
hạtcặnvàvliệulọc.Ncsạchsẽdc c
chứatrongbểnc(S=10-15m2thu=
mángchìmdướiđáycònS>15m2 t
thìthu=ốngđụclỗorốngbêtôg
cókhehở,ốngbêtôngrỗng.

•

2/Vậtliệu

cátthạchanh(cỡhạttừ0,3-1mmvàchiềudày800mm )
cátthạchanh(cỡhạttừ1 – 2mmvàchiềudày50mm )
Sỏiorđádăm(cỡhạttừ2-5 mmvàchiềudày100mm)
Sỏiorđádăm(cỡhạttừ5-10mmvàchiềudày100mm)
Sỏiorđádăm(cỡhạttừ10-20mmvàchiềudày100mm)
Sỏiorđádăm(cỡhạttừ20-40 mmvàchiềudày150mm)
Thanhoạttính.

•

3/Cơchếqtlọc:

-sànglọc:xảyraởbềmătvliệulọckhinccầnxửlíchứacác

Sànglọc

Lắng

Hấpphụ

Chuyểnhóasinhhọc

hạtcặncókíchthướcquálớnkhôngthểxuyênquavliệulọcdc.
-Lắng:Nhữnghạtcặnlơlửngcókíchthướcnhỏ(5micromet)
vàklriêngdưđủlớnhơnklriêngcủancdctáchtheocơchếlắng
trongcáckherỗngcủalớpvliệulọc.
-Hấpphụ:Cáchạtkeodctáchqua 2giaiđoạn:
+Vậnchuyểncáchạttrongncđếnbềmặtvliệulọc.
+Kếtdínhcáchạtvàobềmặtvliệulọc.Qúatrìnhnày
chịua/hcủalựchút(lựcđẩy).

Chuyểnhóahóahọc

-Chuyểnhóasinhhọc:
Qtchuyểnhóasinhhọcxảyrakhinhiệtđộvàthờigianlưu
nctrongthiếtbịlọcdcduytrìthíchhợp.Trongqtlọcvsvgâybệnhtồntạitrongnccầnbịkhửtheocáccơchếtrên.
-Chuyểnhóahóahọc:
Hoạttínhsinhhọccủacácthiếtbịlọccókndẫnđếnsựoxh
cácchấthữucơ,cáchchấtNH4+,sunphitsắtvàmangan.

•

4/Rửabểlọcchậm:

Cóthể=thủcôngorbáncơgiới
-Rửa=thủcông:đểchonclọcrútxuốngdướimặtcắtlọckhoảng
20cmsauđódùngxẻngxúc1lớpcáttrênbềmặtdày2-3cm,đemđirửaphơikhôcấtđi.Saukhoảng1015lầnrửachiềudàylớpcátlọccònlại0,60,7mthìxúctoànbộsốcátcònlạiđemrửavàthaycátsạchvàođúngbằngchiềuday`thiếtkế.
-Rửa=báncơgiới: chiabểlọctheochiềudọcthànhnhữngngănrộngkhoảngnhỏhơnor = 2m
=nhữngváchngăncaohơnmặtcátlọc20cm.Phíamángthuncrửalọclàmnhữngcửathucaohơn10cm.Khirửachoncvàomá
ngphânphốivớicườngđộ12l/s.m2vàkhincchuyểnđộngtừmángphânphốincrưalọcvàomángthuthìsẽrửabềmặtlớpcátlọc=càokhuấy.Cặntheođườ
ngnccuốnvàomángthuởcuốibể.Cấutạonhưvậysẽbớtkhókhănvàgiảmt/gianrửabể.

•

5/Ưu,nhượcđiểm:

Ưu:-Chấtlượngnclọctốt,hàmlượngAl, FevàMnthấp

-

Khôngcầnxửlísơbộ,kosửdụnghóachấtvàthiếtbịphứctạp
Vậnhànhvàquảnlívery simple
Nclọccótínhănmònthấp.

Nhược:-DotốcđộlọcthấpnênS(bềmặt)>,xâydựnglớn.

-

Hiệuquảkhửmùikém.
Khửđụckémnếuđộđụclớn
Gâymùikhóchịudo visinh
Khócơkhíhóavàtựđộnghó...
Chủđềthuyếttrình
:
BỂ LỌC CHẬM
NHÓM :
Bể lọc chậm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bể lọc chậm - Người đăng: phongwine
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bể lọc chậm 9 10 684