Ktl-icon-tai-lieu

Bể ổn định bùn

Được đăng lên bởi Oanh Khổng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A
B

- 0.45

S1

S1

A
D1

1

A

2

-2.15

A

B

TL 1 :50

-2.75

2

B

- 0.45

1

A

1

- 0.45

2
A

B

BTCT M.200, D.20

-2.15

-2.75

1

-2.15

-2.75

2

14/11/2014

1

2

...




1 2




1
2
A










A

1







2
B
1

TL 1 :50
B
1
A
D1
2
S1 S1
A
A

2
B
A
B











BTCT M.200, D.20











- 0.45
- 0.45- 0.45
-2.15 -2.15
-2.15
-2.75
-2.75
-2.75



14/11/2014





Bể ổn định bùn - Người đăng: Oanh Khổng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bể ổn định bùn 9 10 322