Ktl-icon-tai-lieu

Bê tông khí chưng áp

Được đăng lên bởi Vân Chuột
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 4786 lần   |   Lượt tải: 17 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN
XUẤT GẠCH CHƯNG ÁP AAC

Giảng viên hướng dẫn

: Th.S ĐOÀN MẠNH TUẤN

Nhóm sinh viên thực hiện

: Nhóm 1

Lớp

: ĐHHO6BLT

Khoá

: 2010 – 2012

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2012

ii

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN
XUẤT GẠCH CHƯNG ÁP AAC

Giảng viên hướng dẫn

: Th.S ĐOÀN MẠNH TUẤN

Nhóm sinh viên thực hiện

: Nhóm 1

Lớp

: ĐHHO6BLT

Khoá

: 2010 – 2012

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2012

DANH SÁCH SINH VIÊN

Lê Thị Quyên

MSSV: 10314371

Huỳnh Thị Tú Nhi

MSSV: 10376701

Huỳnh Thị Ngọc Phương

MSSV: 10322591

Nguyễn Thái Phương

MSSV: 10312021

Nguyễn Thị Hà Phương

MSSV: 10371311

Đặng Thị Duy Phước

MSSV: 10336441

Mai Thị Trang Quyên

MSSV: 10375571

Trần Thanh Tâm

MSSV: 10378101

Nguyễn Quý Thơ

MSSV: 10313251

Phan Thị Ánh Ngọc

MSSV: 10377871

i

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
Chuyên ngành: Hóa Vô Cơ
Ngành: Công nghệ hóa
Lớp: ĐHHO6BLT
Tên đồ án chuyên ngành: “Nghiên Cứu Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất Gạch
Chưng Áp AAC”
1. Nhiệm vụ:
Nghiên cứu quy trình và sản xuất vật liệu AAC từ các nguyên liệu:Tro bay,
ximăng, vôi và bột nhôm.
Thông qua quá trình thực nghiệm tìm ra thành phần phối trộn tối ưu cho quá
trình chưng áp.
2. Ngày giao đồ án: Ngày 15tháng 12 năm 2011
3. Ngày hoàn thành đồ án: Ngày thángnăm 2012
4. Giáo viên hướng dẫn: Th.S Đoàn Mạnh Tuấn.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012
Trưởng bộ môn

Giáo viên hướng dẫn

Th.S Phạm Thành Tâm

Th.S Đoàn Mạnh Tuấn

ii

LỜI CẢM ƠN

Để tạo điều kiện cho chúng em hoàn thành tốt môn học Đồ án chuyên ngành,
cũng như tất cả các môn học khác chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:
Ban giám hiệu trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM đã tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, tìm hiểu tư liệu tham khảo từ
thư viện đồng thời làm đồ án thực nghiệm để bổ sung vào quá trình học tập.
Quý thầy cô đã giảng dạy truyền đạt cho chúng em nhiều kiến thức bổ ích và
thực tế. Đặc biệt là thầy Đoàn Mạnh Tuấn đã trực tiếp tận tình hướng dẫn chúng em
trong suốt thời gian thực hiện đồ án chuyên ngành.
Trong quá trình tìm hiểu về đề tài này không tránh khỏi còn nhiều thiếu sót,
rất mong sự góp ý của quý thầy cô. Xin chân thành cảm ơn !
Nhóm Sinh viên thực hiện

iii

NHẬN ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN
XUẤT GẠCH CHƯNG ÁP AAC
Giảng viên hướng dẫn : Th.S ĐOÀN MẠNH TUẤN
Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 1
Lớp : ĐHHO6BLT
Khoá : 2010 – 2012
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2012
Bê tông khí chưng áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bê tông khí chưng áp - Người đăng: Vân Chuột
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Bê tông khí chưng áp 9 10 152