Ktl-icon-tai-lieu

Bể tự hoại

Được đăng lên bởi tranquanxd5
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bể phốt thường được đặt dưới phòng vệ sinh. Cấu tạo như bể nước ngầm.
Gạch xây bể phải dùng gạch đặc mác 75, vữa ximăng mác 50-75. Trước khi xây gạch
phải được ngâm nước kỹ, mạch no vữa, xây theo kiểu chữ công. Chiều dày tường
bể phụ thuộc vào thể tích chứa nước của bể. Đáy bể có thể làm bằng gạch đặc
mác 75, bêtông gạch vỡ dày 150-200 hoặc bêtông cốt thép đổ tại chỗ. Nắp bể có
thể làm bằng tấm đan bêtông cốt thép hoặc đổ tại chỗ, sau đó dùng nhựa đường
đổ bít khe hở giữa những tấm đan bêtông cốt thép lắp ghép.
Bên ngoài thành bể trát vữa ximăng mác 50, dày 15. Thành bể và đáy bể trát vữa
ximăng mác 75, dầy 25, trát làm hai lần, lần đầu dầy 15 có khía bay, lần sau dày
10, sau đó đánh màu bằng ximăng nguyên chất. Đáy bể phải láng dốc về phía rốn
bể có kích thước tối thiểu 250x250.
Cách tính dung tích khối bể phốt.
* Bể phốt bán tự hoại.
Dung tích khối của bể phốt: ngăn chứa + ngăn lắng. (W = W1 + W2).
Trong đó: W1 = 90.N.n (m3)
W2 = N.30 lít = N.0,030 (m3)
- W1: dung tích phần chứa nước (m3)
- W2: dung tích phần chứa bùn của N người trong 3 tháng.
- 0,030 (m3) là dung tích bùn của 1 người trong 3 tháng.
- 90 là tiêu chuẩn dùng nước của một người.
- N là số người sử dụng.
- n là số ngày để nước dừng lại trong bể.
* Bể phốt tự hoại.
Dung tích khối của bể phốt: ngăn chứa + ngăn lắng.
Số người sử dụng tiêu chuẩn dưới 6 người.
6  0,250 m3 = 1,500 m3

Số người sử dụng tiêu chuẩn trên 6 người thì:
- Người thứ 7-50: lấy 0,200 m3/người.
- Người thứ 51 trở lên: lấy 0,160 m3/người.
Dung tích khối của ngăn lọc.
- Dung tích khối của vật liệu lọc lấy 0,110 m 3/ người sử dụng.
- Diện tích tiết diện ngang bể lọc lấy 0,110m 2/người sử dụng.

...
B pht thường được đt dưới phòng v sinh. Cu to như b nước ngm.
Gạch xây bể phải dùng gạch đặc mác 75, vữa ximăng mác 50-75. Trước khi xây gạch
phải được ngâm nước kỹ, mạch no vữa, xây theo kiểu chữ công. Chiều dày tường
bể phụ thuộc vào thể tích chứa nước của bể. Đáy bể có thể làm bằng gạch đặc
mác 75, bêtông gạch vỡ dày 150-200 hoặc bêtông cốt thép đổ tại chỗ. Nắp bể có
thể làm bằng tấm đan bêtông cốt thép hoặc đổ tại chỗ, sau đó dùng nhựa đường
đổ bít khe hở giữa những tấm đan bêtông cốt thép lắp ghép.
Bên ngoài thành bể trát vữa ximăng mác 50, dày 15. Thành bể và đáy bể trát vữa
ximăng mác 75, dầy 25, trát làm hai lần, lần đầu dầy 15 có khía bay, lần sau dày
10, sau đó đánh màu bằng ximăng nguyên chất. Đáy bể phải láng dốc về phía rốn
bể có kích thước tối thiểu 250x250.
Cách tính dung tích khối bể phốt.
* Bể phốt bán tự hoại.
Dung tích khối của bể phốt: ngăn chứa + ngăn lắng. (W = W1 + W2).
Trong đó: W1 = 90.N.n (m
3
)
W2 = N.30 lít = N.0,030 (m
3
)
- W1: dung tích phần chứa nước (m
3
)
- W2: dung tích phần chứa bùn của N người trong 3 tháng.
- 0,030 (m
3
) là dung tích bùn của 1 người trong 3 tháng.
- 90 là tiêu chuẩn dùng nước của một người.
- N là số người sử dụng.
- n là số ngày để nước dừng lại trong bể.
* Bể phốt tự hoại.
Dung tích khối của bể phốt: ngăn chứa + ngăn lắng.
Số người sử dụng tiêu chuẩn dưới 6 người.
6 0,250 m
3
= 1,500 m
3
Bể tự hoại - Trang 2
Bể tự hoại - Người đăng: tranquanxd5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bể tự hoại 9 10 763