Ktl-icon-tai-lieu

BGKC bê tông dân dụng

Được đăng lên bởi Vandam Le
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phụ lục 1: Các hệ số để tính sàn 2 phương chịu tải trọng phân bố đều trên mặt sàn

Trang 41

(tiếp theo phục lục 1)

Trang 42

(tiếp theo phục lục 1)

Trang 43

(tiếp theo phục lục 1)

Trang 44

Phụ lục 2: Trọng lượng đơn vị của một số loại vật liệu xây dựng (giá trị tiêu chuẩn)
Stt

Tên vật liệu

Đơn vị đo

Trọng lượng (kgf)

1.

Gạch đất nung (gạch tàu) 20*20*2cm

1000 viên

1200

2.

Gạch bông 20*20*2cm

1000 viên

1800

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Gạch men, gạch ceramic

3

m

4500

2

1000 viên

3100

2

1000 viên

2100

Ngói loại 13v/m
Ngói loại 22v/m

Khối xây gạch thẻ
Khối xây gạch ống
Khối xây đá hộc
Khối xây gạch xỉ than
Đất pha cát
Đất pha sét
Vữa ximăng cát
Cát khô
Ximăng
Bêtông không thép
Bêtông cốt thép
Bêtông gạch vỡ
Gỗ nhóm I-II
Gỗ nhóm III-V
Tường 100 gạch thẻ
Tường 100 gạch ống
Tường 200 gạch thẻ
Tường 200 gạch ống
Mái Fibro XM đòn tay gỗ
Mái Fibro XM đòn tay thép hình
Mái ngói đòn tay gỗ

3

1800

3

1500

3

2400

3

1300

3

2000

3

2200

3

1600

3

1500

3

1700

3

2200

3

2500

3

1600

3

800-1400

3

600-800

2

200

2

180

2

400

2

330

2

25

2

30

2

60

2

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

27.

Mái tol đòn tay gỗ

m

15

28.

Mái tol đòn tay thép hình

m2

20

2

30

2

15

2

90

2

25

2

40

2

15

2

30

2

45

2

40

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Trần ván ép dầm gỗ
Trần Eron, thạch cao treo thanh kẽm
Trần lưới thép đắp vữa
Cửa kính khung gỗ
Cửa kính khung thép
Cửa kính khung nhôm
Cửa panô gỗ
Cửa panô thép
Sàn gỗ dầm gỗ

m
m
m
m
m
m
m
m
m

Trang 45

Phụ lục 3: Hệ số độ tin cậy đối với tải trọng do khối lựợng kết cấu xây dựng và đất

Phụ lục 4: Hệ số độ tin cậy tải trọng do khối lựợng thiết bị

Phụ lục 5: Tải trọng tiêu chuẩn phân bố đều trên sàn và cầu thang

Trang 46

Trang 47

Phụ lục 6: Giá trị áp lực gió theo bản đồ phân vùng áp lực gió trên lãnh thổ Việt Nam
(daN/m 2)

Ghi chú: Đối với vùng ít ảnh hưởng của gió bão (vùng A) giá trị trong bảng trên giảm
đi 10daN/m2 đối với vùng I, 12 daN/m2 đối với vùng II và 15daN/m2 đối với vùng III.

Trang 48

Trang 49

Phụ lục 7: Bảng hệ số k kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao và dạng địa hình

Trang 50

...
Phụ lục 1: c h s để nh sàn 2 phương chu ti trng phân b đều trên mt sàn
Trang 41
BGKC bê tông dân dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BGKC bê tông dân dụng - Người đăng: Vandam Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BGKC bê tông dân dụng 9 10 958