Ktl-icon-tai-lieu

Bí mật sức cản của nước

Được đăng lên bởi nguyenvanhoavt0921
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bí mật về sức cản của nước

Đời sống và sự di chuyển
Vì sao tốc độ tàu biển lại chậm?
Tốc độ của tàu biển tăng lên chậm chạp như vậy là âm trong nước, khi di
chuyển chịu một sức cản rất lớn của nước. Sức cản này không phụ thuộc
bậc nhất vào tốc độ con tàu mà bắt đầu từ một tốc độ vì con tàu chuyển
động trong môi trường vừa khí vừa nước. Phần con tàu ngkhá lớn nào đó
gọi là tốc độ tới hạn thì sức cản của nước tăng lên đột ngột. Từ đó nó
tiếp tục tăng nhanh nếu tốc độ tàu còn tăng lên nữa.
Kỷ sư nổi tiếng Scốt Retxen là người đầu tiên đã xác định tốc độ tới hạn
Vth của con tàu phụ thuộc vào chiều dài L của nó như sau
Vth = 1,86 L
Thành thử mọi ý đồ làm giảm sức cản của nước để gia tăng tốc độ con
tàu dường như khó mà thực hiện được về mặt kỹ thuật và kinh tế.
Đề tài về sức cản của nước đối với con tàu đã hấp dẫn nhiều thiên tài
ngay từ tuổi thanh niên như viện sĩ nổi tiếng Liên Xô Kenđứtxơ. Dần
dần bản chất sức cản của nước mới được phát hiện. Đó chính là các xoáy
nước sinh ra khi nước chảy nhanh quá một tốc độ nhất định. Hiện tượng
một vật chuyển động nhanh trong môi trường nước cũng xảy ra y như
vậy. Chính những xoáy nước này đã gây nên sức cản rất lớn khi tàu chạy
nhanh.
Làm tăng tốc độ tàu biển
Đầu tiên, những nhà .đóng tàu biển đã nghiên cứu, phát triển công thức
Ratxen để cải tiếng hình dáng con tàu, sao cho vận tốc tới hạn của con
tàu lớn nhất. Họ đã thiết kế tàu dài ra, chọn tỷ số giữa các kích thước
cho phù hợp để làm giảm sức cản, xác định độ cong thích hợp cho con

tàu.
Những người thợ đóng thuyền nước ta xưa kia, tuy không có thông tin
về công thức Ratxen, nhưng đều biết rằng thuyền càng thon, dài, tức là
tỷ số giữa chiều dài L và chiều ngang N của con thuyền càng lớn và hai
mũi thuyền càng lượn vát, thoải thì thuyền càng lướt nhanh. Các thuyền
gắn máy chạy trên các sông của vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện
nay có tỷ số L/N bằng 6 đến 10.
Biện pháp thứ hai người ta đã dùng để tăng tốc độ con tàu là thay đổi
hẳn môi trường con tàu đang chuyển động trong đó. Đáng lẽ con tàu
chuyển động ở lớp biên của biển và khí quyển thì người ta thiết kế cho
tàu chạy ngầm hẳn trong lòng nước. Bằng cách đó có thể tránh được
toàn bộ sức cản của sóng.
Người ta lại muốn tránh sức cản của nước bằng cách cho tàu chạy lướt
trên mặt nước, đó là các loại tàu có cánh, chạy trên đệm khí. Nhưng giá
thành vẫn còn quá cao.
Biện pháp thứ ba để gia tăng tốc độ con tàu là cải tiến kỹ thuật chế tạo ra
các động cơ có công suất lớn, tiêu thụ ít nhiên liệu và có trọng lượng
nhỏ.
Tr...
Bí m t v s c c n c a n c ướ
Đời sống và sự di chuyển
Vì sao tốc độ tàu biển lại chậm?
Tốc độ của tàu biển tăng lên chậm chạp như vậy là âm trong nước, khi di
chuyển chịu một sức cản rất lớn của nước. Sức cản này không phụ thuộc
bậc nhất vào tốc độ con tàu mà bắt đầu từ một tốc độ vì con tàu chuyển
động trong môi trường vừa khí vừa nước. Phần con tàu ngkhá lớn nào đó
gọi là tốc độ tới hạn thì sức cản của nước tăng lên đột ngột. Từ đó nó
tiếp tục tăng nhanh nếu tốc độ tàu còn tăng lên nữa.
Kỷ sư nổi tiếng Scốt Retxen là người đầu tiên đã xác định tốc độ tới hạn
Vth của con tàu phụ thuộc vào chiều dài L của nó như sau
Vth = 1,86 L
Thành thử mọi ý đồ làm giảm sức cản của nước để gia tăng tốc độ con
tàu dường như khó mà thực hiện được về mặt kỹ thuật và kinh tế.
Đề tài về sức cản của nước đối với con tàu đã hấp dẫn nhiều thiên tài
ngay từ tuổi thanh niên như viện sĩ nổi tiếng Liên Xô Kenđứtxơ. Dần
dần bản chất sức cản của nước mới được phát hiện. Đó chính là các xoáy
nước sinh ra khi nước chảy nhanh quá một tốc độ nhất định. Hiện tượng
một vật chuyển động nhanh trong môi trường nước cũng xảy ra y như
vậy. Chính những xoáy nước này đã gây nên sức cản rất lớn khi tàu chạy
nhanh.
Làm tăng tốc độ tàu biển
Đầu tiên, những nhà .đóng tàu biển đã nghiên cứu, phát triển công thức
Ratxen để cải tiếng hình dáng con tàu, sao cho vận tốc tới hạn của con
tàu lớn nhất. Họ đã thiết kế tàu dài ra, chọn tỷ số giữa các kích thước
cho phù hợp để làm giảm sức cản, xác định độ cong thích hợp cho con
Bí mật sức cản của nước - Trang 2
Bí mật sức cản của nước - Người đăng: nguyenvanhoavt0921
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bí mật sức cản của nước 9 10 297