Ktl-icon-tai-lieu

Bìa đồ án Chi Tiết máy

Được đăng lên bởi Akita Kuro
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 984 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
CƠ KHÍ

GVHD: Ts Nguyễn Đức Nam
Danh sách thành viên:
Võ Hoàng
10044561
Đặng Ngọc Hiển
10030721
Lê Bá Quốc Khánh
10047821

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2014

...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
CƠ KHÍ
GVHD: Ts Nguyễn Đức Nam
Danh sách thành viên:
Võ Hoàng 10044561
Đặng Ngọc Hiển 10030721
Lê Bá Quốc Khánh 10047821
TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2014
Bìa đồ án Chi Tiết máy - Người đăng: Akita Kuro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bìa đồ án Chi Tiết máy 9 10 600