Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản thương thảo hợp đồng V/v: Thăm dò, khai thác mỏ đá xây dựng Gần Reo, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng và mỏ đá Phường 7, tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Được đăng lên bởi Hồ Tấn Trí
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 9883 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o----BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG
V/v: Thăm dò, khai thác mỏ đá xây dựng Gần Reo, xã Liên Hiệp,
huyện Đức Trọng và mỏ đá Phường 7, tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Hôm nay, ngày 01 tháng 12 năm 2010 tại văn phòng Công ty Cổ phần Địa ốc
Đà Lạt chúng tôi gồm các bên dưới đây:
1 - BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
Đại diện: Ông Đặng Văn Bình; Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.
Ông Hồ Tấn Phúc; chức vụ: Quyền Giám đốc xí nghiệp khai thác
chế biến đá xây dựng.
Địa chỉ: 21, đường Trần Phú, tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 063.3822465; fax: 063.3821433

2 - Bên B: CÔNG TY TNHH NAM ĐẠI VIỆT
Đại diện: Ông Nguyễn Hải Hoàng; Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 15D4, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0618.820589, fax: 0618.820599
Hai bên thống nhất một số nội dung thương thảo hợp đồng như sau:
1- Hai bên nhất trí với các nội dung công việc đã nêu trong dự thảo hợp thăm
dò, khai thác các mỏ đá xây dựng Gần Reo và phường 7.
2 - Bên B lập bản tiến độ chi tiết về việc triển khai thực hiện các bước công
việc từ khi lập đề án thăm dò đến khi cấp giấy phép khai thác.
3 - Trong thời gian 06 tháng, bên B phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo
phụ lục của các hợp đồng.
4 - Hai bên thống nhất triển khai hợp đồng thăm dò, khai thác mỏ đá Gần Reo
ngay sau khi ký kết hợp đồng; sau đó tùy tình hình cụ thể trong thời gian khoảng 01
tháng sẽ tiếp tục triển khai thăm dò, khai thác mỏ đá phường 7, thành phố Đà Lạt.
BÊN B

BÊN A

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
THĂM DÒ, KHAI THÁC CÁC MỎ ĐÁ XÂY DỰNG GẦN REO VÀ P.7
SỐ
TT
I
1
2
3
II
II.1
1
2
3
4
5
6
7
8
II.2
1
2
II.3
1
2
3
4
II.4
1
2
3
4
5
6
7
8
III
1
2
IV
V
VI
VII
VIII

Hạng mục
LẬP ĐỀ ÁN THĂM DÒ
Khảo sát, thu thập tài liệu
Lập đề án thăm dò
Thẩm định xét duyệt đề án
THI CÔNG CÔNG TÁC THĂM DÒ
Công tác trắc địa
Lập đa giác II (trực tiếp)
Đường sườn kinh vĩ (trực tiếp)
Lập lưới khống chế độ cao kỹ thuật
Đo vẽ lập bản đồ địa hình
Đưa công trình từ thiết kế ra thực địa
Đo công trình vào thu vào bản đồ
Đo vẽ mặt cắt địa hình
Định tuyến thăm dò
Công tác khoan thăm dò
Khoan đất phủ
Khoan đá
Lập bản đồ địa chất, ĐCTV-ĐCCT
Đo vẽ lập bản đồ địa chất
Đo vẽ lập bản đồ ĐCTV - ĐCCT
Bơm nước thí nghiệm trong lỗ khoan
Đo phục hồi mực nước sau khi bơm xong
Công tác lấy, gia công và phân tích mẫu
Mẫu hóa silicat toàn diện
Mẫu tham số phóng xạ
Mẫu mài mòn tang quay
Mẫu nén dập trong xi lanh
Mẫu cơ lý đá toàn diện
Mẫu hóa SO3
Phân tích khoáng vật
Mẫ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG
V/v: Thăm dò, khai thác mỏ đá xây dựng Gần Reo, xã Liên Hiệp,
huyện Đức Trọng và mỏ đá Phường 7, tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Hôm nay, ngày 01 tháng 12 năm 2010 tại văn phòng Công ty Cổ phần Địa ốc
Đà Lạt chúng tôi gồm các bên dưới đây:
1 - BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
Đại diện: Ông Đặng Văn Bình; Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.
Ông Hồ Tấn Phúc; chức vụ: Quyền Giám đốc nghiệp khai thác
chế biến đá xây dựng.
Địa chỉ: 21, đường Trần Phú, tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 063.3822465; fax: 063.3821433
2 - Bên B: CÔNG TY TNHH NAM ĐẠI VIỆT
Đại diện: Ông Nguyễn Hải Hoàng; Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 15D4, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0618.820589, fax: 0618.820599
Hai bên thống nhất một số nội dung thương thảo hợp đồng như sau:
1- Hai bên nhất trí với các nội dung công việc đã nêu trong dự thảo hợp thăm
dò, khai thác các mỏ đá xây dựng Gần Reo và phường 7.
2 - Bên B lập bản tiến độ chi tiết về việc triển khai thực hiện các bước công
việc từ khi lập đề án thăm dò đến khi cấp giấy phép khai thác.
3 - Trong thời gian 06 tháng, bên B phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo
phụ lục của các hợp đồng.
4 - Hai n thống nhất triển khai hợp đồng thăm dò, khai thác mỏ đá Gần Reo
ngay sau khi kết hợp đồng; sau đó tùy tình hình cụ thể trong thời gian khoảng 01
tháng sẽ tiếp tục triển khai thăm dò, khai thác mỏ đá phường 7, thành phố Đà Lạt.
BÊN B BÊN A
Biên bản thương thảo hợp đồng V/v: Thăm dò, khai thác mỏ đá xây dựng Gần Reo, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng và mỏ đá Phường 7, tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Trang 2
Biên bản thương thảo hợp đồng V/v: Thăm dò, khai thác mỏ đá xây dựng Gần Reo, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng và mỏ đá Phường 7, tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Người đăng: Hồ Tấn Trí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản thương thảo hợp đồng V/v: Thăm dò, khai thác mỏ đá xây dựng Gần Reo, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng và mỏ đá Phường 7, tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 9 10 924