Ktl-icon-tai-lieu

BIỆN PHÁP THI CÔNG

Được đăng lên bởi thanhtungmu92
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 3719 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THUYẾT MINH CÔNG TÁC THI CÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIỆT ĐĂNG<VIDACO
JSC>

THUYẾT MINH CÔNG TÁC THI CÔNG
PHẦN I : CÔNG TÁC ĐẤT
1. Công tác chuẩn bị :
-

Bản vẽ thi công.

-

Dọn mặt bằng thi công.

-

Dụng cụ và máy thi công gồm :
o Cuốc, xẻng, xà beng.
o Máy đào, máy ủi, máy cạp.
o Máy đầm đất bằng tay, xe lu, xe tưới nước, xe vận chuyển đất.
o Máy thủy bình, máy kinh vĩ,…
o Thước đo.

2. Công tác triển khai thi công :
Công tác đất cho móng công trình, tầng hầm , hố ga, cống, mương thoát
nước, bể nước ngầm…
2.1.

Đào đất :
o B1-Kiểm tra cao độ đào đất :
 Phải nắm vững cao độ đào đất theo thiết kế.
 Phải nắm vững cao độ cọc mốc tại công trường.
 So sánh cao độ đào thiết kế với cao độ cọc mốc tại công
trường.
 Tính toán cao độ phải đào tại công trường.
o B2-Nghiên cứu biện pháp đào đất phù hợp công trường :
 Vẽ biện pháp các bước trình tự đào.
 Vẽ biện pháp chống sạt.

Trang1

THUYẾT MINH CÔNG TÁC THI CÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIỆT ĐĂNG<VIDACO
JSC>
o B3-Trình cao độ đào đất và biện pháp thi công cho đơn vi tư vấn
giám sát hoặc chủ đầu tư xem xét :
 Phải có biên bản phê duyệt về cao độ và biện pháp thi
công của đơn vị tư vấn đông ý trước khi tiến hành đào.
o B4-Tiến hành đào đất :
 Đào phải đúng biện pháp thi công
 Tiến hành đào đến cao độ được duyệt.
o B5-Vệ sinh và làm phẳng bề mặt.
o B6-Tiến hành đầm đất bề mặt :
 Tiến hành đầm chặt bề mặt đất theo thiết kế.
 Tiến hành lấy mẫu đất để thí nghiệm để kiểm tra độ chặt
của đất.
o B7-Kiểm tra lại cao độ hoàn thiện bề mặt đất đầm so với cao độ
tính toán.
o B8-Tiến hành nghiệm thu đào đất :
 Trình đơn vị tư vấn giám sát phiếu yêu cầu nghiệm thu
công tác đào đất.
 Trình kết quả thí nghiệm độ chặt của đất(Phải đạt độ chặt
yêu cầu thiết kế).
 Cùng đơn vị tư vấn giám sát tiến hành nghiệm thu đào đất.
 Biên bảng ký nghiệm thu của đơn vị tư vấn giám sát cho
phép thực hiện các công việc tiếp theo.
2.2.

Đắp đất :
o B1-Kiểm tra cao độ đắp đất :
 Phải nắm vững cao độ đắp đất theo thiết kế.
 Phải nắm vững cao độ cọc mốc tại công trường.

Trang2

THUYẾT MINH CÔNG TÁC THI CÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIỆT ĐĂNG<VIDACO
JSC>
 So sánh cao độ đắp thiết kế với cao độ cọc mốc tại công
trường.
 Tính toán cao độ phải đắp tại công trường.
o B2-Tiến hành đắp đất :
 Khi đắp đất đến chiều dầy lớp đất 200mm(Lớp 1) thì phải
tiến hành tưới nước và đầm(lu).
 Tiến hành lấy mẫu đất thí nghiệm để kiểm tra độ chặt của
đất.
 Nghiệm thu đầm đất lớp 1.
 Tiến hành đắp đất lớp 2,3…(Quy trình như Lớp 1) đến
cao độ thiế...
THUYẾT MINH CÔNG TÁC THI CÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIỆT ĐĂNG< VIDACO
JSC >
THUYẾT MINH CÔNG TÁC THI CÔNG
PHẦN I : CÔNG TÁC ĐẤT
1. Công tác chuẩn bị :
- Bản vẽ thi công.
- Dọn mặt bằng thi công.
- Dụng cụ và máy thi công gồm :
o Cuốc, xẻng, xà beng.
o Máy đào, máy ủi, máy cạp.
o Máy đầm đất bằng tay, xe lu, xe tưới nước, xe vận chuyển đất.
o Máy thủy bình, máy kinh vĩ,…
o Thước đo.
2. Công tác triển khai thi công :
Công tác đất cho móng công trình, tầng hầm , hố ga, cống, mương thoát
nước, bể nước ngầm…
2.1. Đào đất :
o B1-Kiểm tra cao độ đào đất :
Phải nắm vững cao độ đào đất theo thiết kế.
Phải nắm vững cao độ cọc mốc tại công trường.
So sánh cao độ đào thiết kế với cao độ cọc mốc tại công
trường.
Tính toán cao độ phải đào tại công trường.
o B2-Nghiên cứu biện pháp đào đất phù hợp công trường :
Vẽ biện pháp các bước trình tự đào.
Vẽ biện pháp chống sạt.
Trang1
BIỆN PHÁP THI CÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BIỆN PHÁP THI CÔNG - Người đăng: thanhtungmu92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
BIỆN PHÁP THI CÔNG 9 10 982