Ktl-icon-tai-lieu

Biện Pháp Thi Công Cọc Khoan Nhồi

Được đăng lên bởi Phiêu Diêu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3881 lần   |   Lượt tải: 7 lần
THUYẾT MINH
THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
VÀ CỌC KHOAN NHỒI THÍ NGHIỆM
1. Các bước tiến hành thi công cọc nhồi:
Qui trình thi công cọc nhồi bằng máy khoan gầu tiến hành theo trình tự sau:
-

Công tác chuẩn bị, định vị tim cọc và đài cọc.

-

Rung hạ ống vách, khoan tạo lỗ.

-

Vét đáy hố khoan.

-

Lắp đặt cốt thép.

-

Lắp ống đổ bê tông.

-

Thổi rửa đáy hố khoan.

-

Đổ bê tông.

-

Lấp đầu cọc bằng đá 1x2 và đá 4x6 (đối với cọc đại trà)

-

Rút ống vách.

-

Kiểm tra chất lượng cọc.

Qui trình thi công được thể hiện theo sơ đồ dưới đây:
§Þnh
Định vị tim
cọc.
(lỗ khoan)
Đổ bê tông và
thu hồi dd
Bentonite.
Nghiệm thu kết
thúc công tác đổ bê
tông.

Chống sụt
miệng hố khoan
bằng ống vách dài

Khoan tạo lỗ, bơm
dd Bentonite giữ
thành.

6m

Hạ lồng
thép.

Thổi rửa, làm sạch
hố khoan lần 2.

Vét cặn lắng, kiểm
tra chiều sâu.
Nghiệm thu hố
khoan.

Tiến hành kiểm tra chất lượng
cọc. (Độ đồng nhất, khả năng chịu
tải của cọc)

b/ Định vị công trình và hố khoan:
- Định vị:
Đây là một công tác hết sức quan trọng và công trình phải xác định vị trí của các trục,
tim của toàn công trường và vị trí chính xác của các giao điểm, của các trục đó trên cơ sở đó
và hồ sơ thiết kế ta xác định vị trí tim cốt của từng cọc.
Trình tự các bước:
Công trình xây dựng trên khu đất giới hạn bởi các điểm R1, R2, R3, R4, R5, R6.
 Từ tọa độ mốc chuẩn Chủ đầu tư giao, dùng máy toàn đạt xác định tọa độ điểm R6.
Lấy điểm R6 là gốc tọa độ xác định lưới cột công trình.
+ Đường thẳng đi qua 2 điểm R6 và R5 là trục hoành (trục x) của tọa độ
+ Đường vuông góc với trục hoành tại điểm R6 là trục tung (trục Y) của trục tọa độ
1

 Xác định đường định vị công trình: là đường thẳng song song với trục hoành, cách
trục hoành 9800mm về phía Nam
 Xác định điểm A: nằm trên đường định vị công trình, cách trục tung 9880mm về
phía Đông
 Xác định điểm B: nằm trên đường định vị công trình, cách trục tung 29380mm về
phía Đông
Điểm A & B được lấy làm 2 điểm định vị công trình
Trục đi qua 2 điểm A & B (đường định vi công trình) là trục D của công trình
Điểm A chính là tâm cột D2 của công trình
Điểm B chính là tâm cột D5 của công trình
 Đường thẳng vuông góc với trục D, cắt trục D tại điểm A là trục 2 của công trình
 Đường thẳng vuông góc với trục D, cắt trục D tại điểm B là trục 5 của công trình
 Kiểm tra song song và vuông góc của các trục D, 2 , 5 từ đó xác định các trục còn
lại của công trình.
- Giác móng:
Đồng thời với quá trình định vị, xác định các trục chi tiết trung gian. Tiến hành tương tự
để xác định ch...
THUYẾT MINH
THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
VÀ CỌC KHOAN NHỒI THÍ NGHIỆM
1. Các bước tiến hành thi công cọc nhồi:
Qui trình thi công cọc nhồi bằng máy khoan gầu tiến hành theo trình tự sau:
- Công tác chuẩn bị, định vị tim cọc và đài cọc.
- Rung hạ ống vách, khoan tạo lỗ.
- Vét đáy hố khoan.
- Lắp đặt cốt thép.
- Lắp ống đổ bê tông.
- Thổi rửa đáy hố khoan.
- Đổ bê tông.
- Lấp đầu cọc bằng đá 1x2 và đá 4x6 (đối với cọc đại trà)
- Rút ống vách.
- Kiểm tra chất lượng cọc.
Qui trình thi công được thể hiện theo sơ đồ dưới đây:
§Þnh
b/ Định vị công trình và hố khoan:
- Định vị:
Đây một công tác hết sức quan trọng công trình phải xác định vị trí của các trục,
tim của toàn công trường và vị trí chính xác của các giao điểm, của các trục đó trên cơ sở đó
và hồ sơ thiết kế ta xác định vị trí tim cốt của từng cọc.
Trình tự các bước:
Công trình xây dựng trên khu đất giới hạn bởi các điểm R1, R2, R3, R4, R5, R6.
Từ tọa độ mốc chuẩn Chủ đầu tư giao, dùng y toàn đạt xác định tọa độ điểm R6.
Lấy điểm R6 là gốc tọa độ xác định lưới cột công trình.
+ Đường thẳng đi qua 2 điểm R6 và R5 là trục hoành (trục x) của tọa độ
+ Đường vuông góc với trục hoành tại điểm R6 là trục tung (trục Y) của trục tọa độ
1
Định vị tim
cọc.
(lỗ khoan)
Chống sụt
miệng hố khoan
bằng ống vách dài
6m
Khoan tạo lỗ, bơm
dd Bentonite giữ
thành.
Vét cặn lắng, kiểm
tra chiều sâu.
Nghiệm thu hố
khoan.
Hạ lồng
thép.
Thổi rửa, làm sạch
hố khoan lần 2.
Đổ bê tông và
thu hi dd
Bentonite.
Nghiệm thu kết
thúc công tác đổ bê
tông.
Tiến hành kiểm tra chất lượng
cọc. (Độ đồng nhất, khả năng chịu
tải của cọc)
Biện Pháp Thi Công Cọc Khoan Nhồi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện Pháp Thi Công Cọc Khoan Nhồi - Người đăng: Phiêu Diêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Biện Pháp Thi Công Cọc Khoan Nhồi 9 10 651