Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp thi công dự ứng lực

Được đăng lên bởi lthienkt
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1669 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DỰ ÁN/PROJECT

VP GIAO DỊCH GIỚI THIỆU SP VÀ KHU NHÀ Ở CAO TẦNG
MIPEC TOWERS

CHỦ ĐẦU TƯ/OWNER

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU QUÂN ĐỘI - MIPEC

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN/PROJECT
MANAGEMENT

CÔNG TY COTEBA PHÁP - COTEBA

TƯ VẤN THIẾT KẾ/ ENGINEER

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TƯ VẤN GIÁM SÁT/ CONSTRUCTION
MANAGEMENT

CONINCO - INVEST

NHÀ THẦU CHÍNH/MAIN
CONTRACTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC
HÒA BÌNH - HBC

ĐỊA CHỈ/LOCATION

229 - TÂY SƠN - HÀ NỘI

NHÀ THẦU THI CÔNG DƯL/POST-TENSION (PT) CONTRACTOR:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ MỸ - PMEC
Số: ......../HĐKT/PMEC-CTC/MS.001
Số trang: 42 trang (Kể cả trang bìa)
Ref:

Pages

: 42 pages (included of this page)

Tài Liệu/Document

BIỆN PHÁP THI CÔNG
SÀN DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU
METHOD STATEMENT
OF
PRE-STRESSED POST-TENSIONING SLAB

Rev.
A

Ngày/Date

Mô tả/ Description
Tài
liệu
dùng cho thi công
01/06/2010

Lập/ Prepared

Duyệt/ Approval

Phan Đăng Thiêm

Hoàng Việt Anh

For Construction

ĐỒNG Ý BỞI/ APPROVED BY

NHÀ THẦU CHÍNH

TƯ VẤN GIÁM SÁT

MAIN CONTRACTOR

CONSTRUCTION MANAGEMENT

TƯ VẤN THIẾT KẾ

CHỦ ĐẦU TƯ

ENGINEER

OWNER/PROJECT MANAGEMENT

BIỆN PHÁP THI CÔNG SÀN DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU
METHOD STATEMENT of PRE-STRESSED POST-TENSIONING SLAB

Công Trình/Project
Địa Chỉ/ Location

MIPEC TOWER
292 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội

Nhà Thầu/ PT Contractor Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Phú Mỹ - PMEC
MỤC LỤC/ CONTENT

Trang

1.0

Giới Thiệu/ Scope

3

2.0

Vật Tư/ Materials

3

3.0

Thiết Bị/ Equipments

4

4.0

Cơ Sở Dữ Liệu Tính Toán Độ Giãn Dài Của Cáp

5

Basic Data for Elongation Calculation

5.0

Bảo Quản Vật Tư Và Thiết Bị

6

Material & Equipment Storage and Handling

6.0

Sàn Công Tác/ Working Platform

6

7.0

Công Tác Lắp Đặt Cáp/ Installation Tendons

7

8.0

Công Tác Kéo Căng Cáp/ Stressing of Tendons

12

9.0

Công Tác Bơm Vữa/ Grouting of Tendons

13

10.0

Thử Vữa/ Grout Tests

15

11.0

An Toàn/ Safety

15

PHỤ LỤC/ APPENDICES
Phụ Lục A/ Appendix A

18

Phụ Lục B/ Appendix B

21

Phụ Lục C/ Appendix C

22

Phụ Lục D/ Appendix D

23

Trang 2/42
PMEC - Kỹ Thuật Xây Dựng Cho Cuộc Sống

BIỆN PHÁP THI CÔNG SÀN DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU
METHOD STATEMENT of PRE-STRESSED POST-TENSIONING SLAB

Công Trình/Project
Địa Chỉ/ Location

MIPEC TOWER
292 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội

Nhà Thầu/ PT Contractor Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Phú Mỹ - PMEC
1.0

GIỚI THIỆU/ SCOPE
Phương pháp thi công này mô tả các quy trình thi công bê tông dự ứng lực căng sau trong dầm sàn
của công ty PMEC, bao gồm ...
DỰ ÁN/PROJECT
VP GIAO DỊCH GIỚI THIỆU SP VÀ KHU NHÀ Ở CAO TẦNG
MIPEC TOWERS
CHỦ ĐẦU /OWNER
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU QUÂN ĐỘI - MIPEC
TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN/PROJECT
MANAGEMENT
CÔNG TY COTEBA PHÁP - COTEBA
TƯ VẤN THIẾT KẾ/ ENGINEER
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DNG VIỆT NAM
TƯ VẤN GIÁM SÁT/ CONSTRUCTION
MANAGEMENT
CONINCO - INVEST
NHÀ THẦU CHÍNH/MAIN
CONTRACTOR
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC
HÒA BÌNH - HBC
ĐỊA CHỈ/LOCATION
229 -Y SƠN - HÀ NI
NHÀ THẦU THI CÔNG DƯL/POST-TENSION (PT) CONTRACTOR:
CÔNG TY CPHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ MỸ - PMEC
Số: ......../HĐKT/PMEC-CTC/MS.001
Ref:
Số trang: 42 trang (Kể cả trang bìa)
Pages : 42 pages (included of this page)
Tài Liệu/Document
BIỆN PHÁP THI CÔNG
SÀN D ỨNG LỰC CĂNG SAU
METHOD STATEMENT
OF
PRE-STRESSED POST-TENSIONING SLAB
Rev.
Ngày/Date
Mô t/ Description
Duyệt/ Approval
A
01/06/2010
Tài liu dùng cho thi công
For Construction
Hoàng Việt Anh
ĐỒNG Ý BỞI/ APPROVED BY
NHÀ THẦU CHÍNH
MAIN CONTRACTOR
TƯ VẤN GIÁM SÁT
CONSTRUCTION MANAGEMENT
TƯ VẤN THIT KẾ
ENGINEER
CHỦ ĐẦU
OWNER/PROJECT MANAGEMENT
Biện pháp thi công dự ứng lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp thi công dự ứng lực - Người đăng: lthienkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Biện pháp thi công dự ứng lực 9 10 755