Ktl-icon-tai-lieu

Biến Tần

Được đăng lên bởi CNKTCDT09
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 950 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PNSPO
Biến tần loại trung, công suất tới 7,5 kW

3G3MX

Biến tần vector với nhiều chức năng cao cấp

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Dải điện áp 220V và 380V, công suất tới 7,5 kW
Mô men khởi động lớn, cho phép 200% ở tần số 1Hz
Có chức năng điều khiển PID
Hỗ trợ nhiều ngõ vào/ra
Có sẵn chiết áp chỉnh tần số chuẩn
Chức năng truyền thông RS-485 (chuẩn MODBUS)
Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra
Chức năng lọc nhiễu và lọc sóng hài nguồn đầu vào
Tương thích với các tiêu chuẩn CE, UL/cUL
Tương thích với tiêu chuẩn RoHS

Thông tin đặt hàng
Loại điện áp

Mức độ
bảo vệ

Loại 3 pha
Loại lắp trên
điện áp 200 V tường
( tương
đương
IP20)

Loại 3 pha
điện áp 400 V

Công suất
động cơ tối đa

Model

ƒ

Giải thích số Model
3G3MX-x x x x x

0,2 KW

3G3MX-A2002

0,4 KW

3G3MX-A2004

1 2

0,75 KW

3G3MX-A2007

1,5 KW

3G3MX-A2015

2,2 KW

3G3MX-A2022

3,7 KW

3G3MX-A2037

5,5 kW

3G3MX-A2055

7,5 kW

3G3MX-A2075

0,2 KW

3G3MX-A4002

1. Cấp độ bảo vệ
A: Loại lắp trên tường
2. Loại điện áp
E: Điện áp 1/3 pha 200V AC
2: Điện 3 pha 200V AC
( Loại 200-V)
4: Điện 3 pha 400V AC
(Loại 400-V)
3. Công suất động cơ tối đa

0,4 KW

3G3MX-A4004

0,75 KW

3G3MX-A4007

1,5 KW

3G3MX-A4015

2,2 KW

3G3MX-A4022

3,7 KW

3G3MX-A4037

5,5 kW

3G3MX-A4055

7,5 kW

3G3MX-A4075

Chú ý: Liên hệ văn phòng OMRON hoặc đại lý để biết thêm thông tin về
các model 3G3MX-AE_

7-1

002: 0,2 kW
004: 0,4 kW
007: 0,75 kW
015: 1,5 kW
022: 2,2 kW
037: 3,7 kW
055: 5,5 kW
075: 7,5 kW

3

3G3MX

3G3MX

Đặc tính kỹ thuật
ƒ

Các model điện 200 VAC

Model 3G3MXĐiện áp danh định và tần số
Dao động điện áp cho phép
Dao động tần số cho phép
Trọng lượng (kg)
Phương thức làm mát
Công suất động cơ tối đa (kW)
Đặc tính
Công suất đầu ra danh định
của đầu ra (kVA)
Dòng danh định đầu ra (A)
Điện áp danh định đầu ra (V)
Tần số tối đa đầu ra
Đặc điểm Bộ lọc tích hợp
điều khiển Phương thức điều khiển
Tần số mang
Dải kiểm soát tần số
Độ chính xác của tần số
Điện
nguồn

A2002
A2004
A2007
A2015
3 pha 200 đến 240V tại 50/60Hz
-15% đến 10%
± 5%
0,7
0,85
0,9
1,8
Tự toả nhiệt
0,2
0,4
0,75
1,5
0,6
1,0
1,7
2,8

A2022

1,8

A2037

A2055

1,8
3,5
Có quạt làm mát
2,2
3,7
5,5
3,8
6,1
8,3

A2075

3,5
7,5
11,1

1,6
3,0
5,0
8,0
11,0
17,5
24,0
32,0
3 pha 200 đến 240V AC
400 Hz đặt thông số
Phương pháp lọc mịn sóng điều hòa (Zero-phase reactor)
Điều chế sóng sin bằng độ rộng xung (PWM)
2 – 14kHz
0,5 đến 400 Hz
Các lệnh digital : ±0,01%
o
Các lệnh analog: ±0,2% (25 ± 10 C )
Độ phân dải của phép đặt tần số Các lệnh digital: 0,1Hz (nhỏ hơn 100Hz) và 1Hz (100Hz hoặc lớn ...
7-1
PNSPO
Biến tn vector vi nhiu chc năng cao cp
Di đin áp 220V và 380V, công sut ti 7,5 kW
Mô men khi động ln, cho phép 200% tn s 1Hz
Có chc năng điu khin PID
H tr nhiu ngõ vào/ra
Có sn chiết áp chnh tn s chun
Chc năng truyn thông RS-485 (chun MODBUS)
Bo v ngn mch ngõ ra
Chc năng lc nhiu và lc sóng hài ngun đầu vào
Tương thích vi các tiêu chun CE, UL/cUL
Tương thích vi tiêu chun RoHS
Thông tin đặt hàng
Loi đin áp Mc độ
bo v
Công sut
động cơ ti đa
Model
0,2 KW 3G3MX-A2002
0,4 KW 3G3MX-A2004
0,75 KW 3G3MX-A2007
1,5 KW 3G3MX-A2015
2,2 KW 3G3MX-A2022
3,7 KW 3G3MX-A2037
5,5 kW 3G3MX-A2055
Loi 3 pha
đin áp 200 V
7,5 kW 3G3MX-A2075
0,2 KW 3G3MX-A4002
0,4 KW 3G3MX-A4004
0,75 KW 3G3MX-A4007
1,5 KW 3G3MX-A4015
2,2 KW 3G3MX-A4022
3,7 KW 3G3MX-A4037
5,5 kW 3G3MX-A4055
Loi 3 pha
đin áp 400 V
Loi lp trên
tường
( tương
đương
IP20)
7,5 kW 3G3MX-A4075
Chú ý: Liên h văn phòng OMRON hoc đại lý để biết thêm thông tin v
các model 3G3MX-AE_
Gii thích s Model
3G3MX-x x x x x
1 2 3
1. Cp độ bo v
A: Loi lp trên tường
2. Loi đin áp
E: Đin áp 1/3 pha 200V AC
2: Đin 3 pha 200V AC
( Loi 200-V)
4: Đin 3 pha 400V AC
(Loi 400-V)
3. Công sut động cơ ti đa
002: 0,2 kW
004: 0,4 kW
007: 0,75 kW
015: 1,5 kW
022: 2,2 kW
037: 3,7 kW
055: 5,5 kW
075: 7,5 kW
Biến tn lo
i trun
g
,
côn
g
sut ti 7
,
5 kW 3G3MX
Biến Tần - Trang 2
Biến Tần - Người đăng: CNKTCDT09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biến Tần 9 10 989