Ktl-icon-tai-lieu

Biến tần

Được đăng lên bởi Thùy Linh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3G3MV - Chương 2 - Cấu trúc và lắp đặt

2-1

Chương 2
Cấu trúc và lắp đặt
2-1 Lắp dặt
1. Kích thước:
a. 3G3MV-A2001 Æ 3G3MV-A2007 (0.1 Æ 0.75 kW) 3 pha 200V AC
3G3MV-AB001 Æ 3G3MV-AB004 (0.1 Æ 0.4 kW) 1 phase
200-V AC

Điện áp
3 pha 200 V AC

1 pha 200 V AC

Model 3G3MVA2001
A2002
A2004
A2007
AB001
AB002
AB004

Kích thước (mm)
D
76
76
108
128
76
76
131

Khối lượng
t
3
3
5
5
3
3
5

Khoảng
Khoảng
Khoảng
Khoảng
Khoảng
Khoảng
Khoảng

0.6
0.6
0.9
1.1
0.6
0.7
1.0

b. 3G3MV-A2015 Æ 3G3MV-A2022 (1.5 - 2.2 kW) 3 pha 200-V AC
3G3MV-AB007 Æ 3G3MV-AB015 (0.75 - 1.5 kW) 1 pha 200-V AC
3G3MV-A4002 Æ 3G3MV-A4022 (0.2 - 2.2 kW) 3 pha 400-V AC
Điện áp
3 pha 200 V AC
1 pha 200 V AC

3 pha 400 V AC

Model 3G3MVA2015
A2022
AB007
AB015
A4002
A4004
A4007
A4015
A4022

Kích thước (mm)
D
131
140
140
156
92
110
140
156
156

Khối lượng
Khoảng
Khoảng
Khoảng
Khoảng
Khoảng
Khoảng
Khoảng
Khoảng
Khoảng

1.4
1.5
1.5
1.5
1.0
1.1
1.5
1.5
1.5

3G3MV - Chương 2 - Cấu trúc và lắp đặt

2-2

5
6

140

128

118

c. 3G3MV-A2037 (3.7 kW) 3 pha 200-V AC
3G3MV-A4037 (3.7 kW) 3 pha 400-V AC

8,5

D

5

128

Điện áp

Model 3G3MV-

3 pha 200 V AC
3 pha 400 V AC

A2037
A4037

Kích thước (mm)
D
161
161

Khối lượng

(kg)
Khoảng 2.1
Khoảng 2.1

2-1-2 Các điều kiện lắp đặt
Hãy cung cấp một thiết bị hãm thích hợp ở phía máy để đảm bảo
an toàn (1 phanh giữ không phải là 1 thiết bị hãm đảm bảo an
toàn). Nếu không có thể gây tai nạn
Hãy cung cấp một thiết bị hãm khẩn cấp thích hợp cho phép hãm
tức thời hoạt động và cắt điện ngay. Nếu không có thể gây tai nạn
Hãy đảm bảo lắp đặt sản phẩm theo đúng chiều và có một
Khoảng hở giữa biến tần và tủ điều khiển hoặc các thiết bị khác.
Nếu không có thể gây cháy hoặc hoạt động sai.
Không để vật lạ rơi vào trong biến tần. Nếu không có thể gây cháy
hoặc hoạt động sai.

3G3MV - Chương 2 - Cấu trúc và lắp đặt

2-3

Không tác động lực mạnh lên biến tần. Nếu không có thể gây hư
hại hoặc hoạt động sai.
¾Chiều và kích thước lắp đặt
Lắp biến tần trong những điều kiện sau đây:
¾ Nhiệt độ xung quanh cho hoạt động (lắp trong tủ): -100C
đến 500C
¾ Độ ẩm: <95% (không đông)
- Lắp biến tần ở nơi sạch sẽ không bị bụi và hơi dầu. Hoặc lắp nó ở
trong tủ kín hoàn toàn không bị bụi
- Khi lắp đạt hay hoạt động biến tần, luôn luôn cẩn thận không để
bụi kim loại, dầu, hay các vật lạ rơi vào trong biến tần
- Không lắp biến tần lên các vật liệu gây cháy như gỗ.
¾ Chiều lắp đặt
- Lắp đặt biến tần trên một mặt phẳng thẳng đứng sao cho các chữ
trên mặt sản phẩm hướng thẳng lên
¾ Kích thước:
- Khi lắ...
3G3MV - Chương 2 - Cu trúc và lp đặt
2-1
Chương 2
Cu trúc và lp đặt
2-1 Lp dt
1. Kích thước:
a. 3G3MV-A2001 Æ 3G3MV-A2007 (0.1 Æ 0.75 kW) 3 pha 200-
V AC
3G3MV-AB001 Æ 3G3MV-AB004 (0.1 Æ 0.4 kW) 1 phase
200-V AC
Kích thước (mm) Đin áp Model 3G3MV-
D t
Khi lượng
A2001 76 3 Khong 0.6
A2002 76 3 Khong 0.6
A2004 108 5 Khong 0.9
3 pha 200 V AC
A2007 128 5 Khong 1.1
AB001 76 3 Khong 0.6
AB002 76 3 Khong 0.7
1 pha 200 V AC
AB004 131 5 Khong 1.0
b. 3G3MV-A2015 Æ 3G3MV-A2022 (1.5 - 2.2 kW) 3 pha 200-V AC
3G3MV-AB007 Æ 3G3MV-AB015 (0.75 - 1.5 kW) 1 pha 200-V AC
3G3MV-A4002 Æ 3G3MV-A4022 (0.2 - 2.2 kW) 3 pha 400-V AC
Kích thước (mm) Đin áp Model 3G3MV-
D
Khi lượng
A2015 131 Khong 1.4 3 pha 200 V AC
A2022 140 Khong 1.5
AB007 140 Khong 1.5 1 pha 200 V AC
AB015 156 Khong 1.5
A4002 92 Khong 1.0
A4004 110 Khong 1.1
A4007 140 Khong 1.5
A4015 156 Khong 1.5
3 pha 400 V AC
A4022 156 Khong 1.5
Biến tần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến tần - Người đăng: Thùy Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Biến tần 9 10 997