Ktl-icon-tai-lieu

Biến tần 3g3jx

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1713 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

HUỲNH TUẤN TÚ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
ggg
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Báo cáo 30%
Môn: TN điện tử công suất

ggg

ĐỀ TÀI:
BIẾN TẦN 3G3JX

GVHD: HUỲNH TUẤN TÚ
SVTH: 1. NGUYỄN BÁ CƯỜNG
2. TRẦN KIM CƯƠNG
3. NGUYỄN THỊ HÂN
LỚP :

08DV112

BIÊN HÒA, THÁNG 12 NĂM 2011

BIẾN TẦN 3G3JX

1

TN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

HUỲNH TUẤN TÚ

MỤC LỤC

MỤC LỤC................................................................................................................................2
CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ BIẾN TẦN CỦA OMRON....................................................3
1.2: Thông số Biến Tần........................................................................................................3
1.2.1. Mô tả......................................................................................................................3
1.2.2.
Giải thích số model..........................................................................................4
1.2.3.
Các model điện 200 VAC................................................................................5
1.2.4. Các họ sản phẩm biến tần.....................................................................................8
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT BIẾN TẦN 3G3JX CỦA OMRON...........................................8
2.1: Sơ đồ nối dây của Biến Tần.........................................................................................8
2.1.1: Sơ đồ kết nối tiêu chuẩn........................................................................................8
2.1.2: Nối dây cung cấp cho nguồn và động cơ.............................................................9
2.1.3: Sơ đồ đấu dây Biến Tần......................................................................................11
2.2: Cài đặt các thông số của Biến Tần............................................................................11
2.2.1: Cài đặt chiều quay thuận nghịch trên bàn phím..............................................11
2.2.2: Cài đặt các tham số cơ bản.................................................................................12
2.2.2.1: Thông sồ ban đầu.........................................................................................12
2.2.2.2: Cài đặt công suất cho động cơ chọn (H003) và số cực của động cơ.........12
2.2.2.3: Hiển thị chế độ giám sát, loại chức năng cơ bản và các chức năng.........13
2.2.2.4: Cài đặt chức năng.........................................................................................15
2.2.2.5: Cài đặt loại ...
TN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT HUỲNH TUẤN TÚ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
ggg
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Báo cáo 30%
Môn: TN điện tử công suất
ggg
ĐỀ TÀI:
BIẾN TẦN 3G3JX
GVHD: HUỲNH TUẤN TÚ
SVTH: 1. NGUYỄN BÁ CƯỜNG
2. TRẦN KIM CƯƠNG
3. NGUYỄN THỊ HÂN
LỚP : 08DV112
BIÊN HÒA, THÁNG 12 NĂM 2011
BIẾN TẦN 3G3JX
1
Biến tần 3g3jx - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến tần 3g3jx - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Biến tần 3g3jx 9 10 752