Ktl-icon-tai-lieu

biến tần ATV12

Được đăng lên bởi Đàm Thắng
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 2247 lần   |   Lượt tải: 2 lần
2354235 11/2008

Altivar 12
Variable speed drives for
asynchronous motors
User manual

BBV28581

05/2010Contents
Contents ____________________________________________________________________________________________________ 3
Important information __________________________________________________________________________________________ 4
Before you begin______________________________________________________________________________________________ 5
Documentation structure________________________________________________________________________________________ 7
Software enhancements ________________________________________________________________________________________ 8
Steps for setting up (also refer to Quick Start) _______________________________________________________________________ 9
Setup - Preliminary recommendations ____________________________________________________________________________ 10
Drive ratings ________________________________________________________________________________________________ 11
Dimensions and weights_______________________________________________________________________________________ 12
Mounting ___________________________________________________________________________________________________ 13
Wiring _____________________________________________________________________________________________________ 16
Power terminals _____________________________________________________________________________________________ 20
Control terminals_____________________________________________________________________________________________ 23
Check list __________________________________________________________________________________________________ 29
Factory configuration _________________________________________________________________________________________ 30
Basic functions ______________________________________________________________________________________________ 31
Programming _______________________________________________________________________________________________ 32
Structure of parameter tables ___________________________________________________________________________________ 35
Function compatibility table ____________________________________________________________________________________ 36
Reference Mode rEF _________________________________________________________________________________________ 37
Monitoring mode MOn ____________________________________________________...
BBV28581
www.schneider-electric.com
2354235 11/2008
Altivar 12
Variable speed drives for
asynchronous motors
User manual
05/2010
biến tần ATV12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biến tần ATV12 - Người đăng: Đàm Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
biến tần ATV12 9 10 129