Ktl-icon-tai-lieu

biểu dồ nội lực

Được đăng lên bởi Nguyễn Đăng Danh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 3 lần
phương pháp vẽ biểu đồ nội lực
SƠ ĐỒ A :
ĐỀ SỐ 6 :
a = 1m
k
0
= 2,2
q = 3 kN/m
P
2
= 1,25.k
0
qa = 1,25.2,2.3.1 = 8,25 kN
M = k
0
qa
2
= 6,6 kNm
Xác định các phản lực:
∑X = 0 → H
A
= 0
∑Y = 0 → V
A
– qAB + V
B
– P
2
= 0
V
A
+ V
B
= 2,2q + P
2
V
A
+ V
B
= 2,2.3 + 8,25
= 14,85 (kN)
∑m
A
= 0 → M – qAB
2
AB
+ V
B
AB – P
2
AD = 0
V
B
=
2,2
6,62,3.25,8
2
2,2
3.2,2
= 12,3 (kNm)
V
A
= 2,55 (kN)
Xác định biểu đồ nội lực :
Dùng mặt cắt 1-1 đi qua đoạn CA cách C z
1
(0≤ z
1
≤ 1). Xét phần bên trái:
∑Z = 0 → Nz
1
= 0
biểu dồ nội lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biểu dồ nội lực - Người đăng: Nguyễn Đăng Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
biểu dồ nội lực 9 10 546