Ktl-icon-tai-lieu

Bình sai sơ bộ lưới trắc địa

Được đăng lên bởi Than Tranvan
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LƯỚI ĐƯỜNG CHUYỀN KINH VĨ

BM. Tài Nguyên Đất Đai

1. KHÁI NIỆM

Chọn một số điểm phân bố đều trên khu đo. Nối các điểm
đó lại bằng đường gẫy khúc tạo thành đa giác kín hay hở
nhưng ở hai đầu là điểm của các cạnh lưới cấp cao. Đo tất
cả các góc ở đỉnh và các cạnh của đa giác. Nhờ bài toán
thuận trong trắc địa sẽ tính được tọa độ tất cả các điểm của
đa giác.

2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
•
•
•
•

B1: Thiết kế lưới đường chuyền
B2: Chôn mốc
B3: Đo đạc
B4: Tính toán bình sai

2.1 B1: Thiết Kế
Việc thiết kế đường chuyền kinh vĩ dựa theo bản đồ tỷ lệ lớn nhất
hiện có, phải tuân theo các chỉ tiêu kỹ thuật sau

2.2 B2: Chôn Mốc

Các điểm khống chế phải đặt ở những đất đá vững chắc, cao ráo,
quang đãng nhìn thấy nhiều điểm chi tiết xung quanh.
Tại những vị trí đã chọn, đều phải đóng cọc hay chôn mốc bê tông
theo qui định thiết kế. Cọc và mốc có hình dạng như hình

2.3 B3: Đo Đạc

- Đo góc theo phương pháp lặp
- Đo cạnh đường chuyền kinh vĩ theo chiều đi

2.4 B4: Tính Toán
2.4.1 Bình sai đường chuyền kinh vĩ khép kín
2.4.1.1 Bình sai góc: Với đường chuyền kinh vĩ kín ta tiến
hành bình sai góc theo từng bước như sau
a/ Vẽ sơ đồ đường chuyền, có ghi các số liệu cần thiết, đồng
thời ghi các số vào bảng tính.

b/ Tính sai số khép góc phương vị (góc định hướng) của
đường chuyền theo công thức:
- Tổng góc bằng theo lý thuyết

Trong đó: n là số đỉnh của đường chuyền
- Tổng góc bằng đo được là

- Sai số khép góc
- Sai số khép góc cho phép tính theo công thức sau

2
- Điều kiện để chấp nhận được:
c/ Số hiệu chỉnh tính theo công thức

d/ Tính góc bình sai theo công thức

- t: sai số máy

2.4.1.2 Bình sai tọa độ:

a/ Tính góc phương vị của các cạnh theo 1 góc phương vị
đã biết và các góc bằng đã điều chỉnh
- Nếu hướng đo cùng chiều KĐH (góc βi phải)

- Nếu hướng đo ngược chiều KĐH (góc βi trái)

b/ Tính sai số khép tọa độ
- Tính số gia đo từng đoạn theo công thức sau

- Tính tổng số gia đo
- Sai số khép tọa độ tính theo công thức: đặt fS= I.I’
Trong đó:

b/ Tính sai số khép tọa độ (tt)
- Lập tỷ số và điều kiện chấp nhận sai số khép tọa độ
Trong đó: CV là chu vi đường chuyền kinh vĩ kín

c/ Tính số hiệu chỉnh gia số
- Số hiệu chỉnh số gia theo phương x tính theo công thức

- Số hiệu chỉnh số gia theo phương y tính theo công thức
Trong đó: li, ei là số hiệu chỉnh số
gia theo phương x và y; Si là chiều dài cạnh
tương ứng

d/ Tính gia số tọa độ đã hiệu chỉnh theo công thức sau

e/ Tính tọa độ các đỉnh theo công thức sau

VÍ DỤ 1:
Bình sai đường chuyền kinh vĩ khép kín sau:
...
LƯỚI ĐƯỜNG CHUYỀN KINH VĨ
BM. Tài Nguyên Đất Đai
Bình sai sơ bộ lưới trắc địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình sai sơ bộ lưới trắc địa - Người đăng: Than Tranvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bình sai sơ bộ lưới trắc địa 9 10 581