Ktl-icon-tai-lieu

BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO HSC PLC S71200

Được đăng lên bởi tranvudn93
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2222 lần   |   Lượt tải: 3 lần
How many high-speed counters
(HSCs) are provided by the SIMATIC
S7-1200 PLC?
SIMATIC S7-1200
FAQ  March 2010

Service & Support
Answers for industry.

Question

This entry is from the Service&Support portal of Siemens AG, Sector Industry,
Industry Automation and Drive Technologies. The general terms of use
() apply.
Clicking the link below directly displays the download page of this document.


Question
How many high-speed counters (HSCs) are provided by the SIMATIC S7-1200
PLC?

Answer
In chapter 1.1you will get informations about the dependency of S7-1200 highspeed counters.
In chapter 1.2 you will get an overview about how to select the right S7-1200
hardware to slove your high-speed counting task (with example).

2

SIMATIC S7-1200 HSCs
1.1, Item-ID: 41127453

Table of content

Table of content
1

SIMATIC S7-1200 High-Speed Counter ........................................................... 4
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1

SIMATIC S7-1200 HSCs
1.1, Item-ID: 41127453

Hardware.............................................................................................. 4
Type of counting................................................................................... 4
Inputs.................................................................................................... 4
Operating phase................................................................................... 5
Outputs................................................................................................. 6
Frequency ............................................................................................ 7
Summary .............................................................................................. 8
Example ............................................................................................... 8

3

SIMATIC S7-1200 High-Speed Counter
Hardware

1

SIMATIC S7-1200 High-Speed Counter

1.1

Hardware
With the SIMATIC S7-1200 PLC you can use up to 6 high-speed counters.
The number of high-speed counters that you can use depends upon which CPU
you use:
Table 1-1
CPU

Max. number of HSCs without signal boards

1211C

3 (HSC_1, HSC_2, HSC_3)

1212C

4 (HSC_1, HSC_2, HSC_3, HSC_4)

1214C

6 (HSC_1, HSC_2, HSC_3, HSC_4, HSC_5, HSC_6)

For any CPU you can install one signal board (SB).
Depending on the combination of CPU with SB you can use the following HSCs:
Table 1-2
CP...
Service & Support
Answers for industry.
How many high-speed counters
(HSCs) are provided by the SIMATIC
S7-1200 PLC?
SIMATIC S7-1200
FAQ March 2010
BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO HSC PLC S71200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO HSC PLC S71200 - Người đăng: tranvudn93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO HSC PLC S71200 9 10 92