Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đếm tốc độ cao

Được đăng lên bởi Thinh Pham
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2188 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chuyên đề PLC 1

BÀI 1: BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO (HSC: HIGH SPEED COUNTER).
1. Giới thiệu về HSC.
Bộ đếm thường: Bộ đếm thường trong PLC như đếm lên (CTU), đếm xuống(CTD),
đếm lên xuông(CTUD), chỉ đếm được các sự kiện xãy ra với tần số thấp( Chu kỳ xuất hiện
của sự kiện nhỏ hơn chu kỳ quét của PLC).
HSC là bộ đếm tốc độ cao, được sử dụng để đếm những sự kiện xãy ra với tần số
lớn mà các bộ đếm thông thường trong PLC không đếm được. VD: Tín hiệu xung từ
encoder…
2. Số lượng bộ đếm HSC có trong PLC và tần số tối đa cho phép.
Tùy thuộc vào loại CPU mà số lượng bộ đếm HSC và tốc độ tối đa cho phép khác nhau.
Bộ đếm
HC0
HC1
HC2
HC3
HC4
HC5

Ngõ vào
I0.0
I0.6
I1.2
I0.1
I0.3
I0.4

Tần số cho phép
30 kHz
30 kHz
30 kHz
30 kHz
200 kHz
200 kHz

Loại CPUs
221,222,224,224XP,226
221,222,224,224XP,226
221,222,224,224XP,226
221,222,224,224XP,226
224XP
224XP

3. Vùng nhớ đặc biệt sử dụng để lập trình cho HSC.
Mỗi HSC có một vùng nhớ đặc biệt riêng, vùng nhớ này được sử dụng để khai báo chọn
mode đếm, đặt giá trị, lưu giá trị đếm cho HSC tương ứng.
STT Bộ đếm Vùng nhớ khai báo
Chú thích
1
HSC0
SMB36 đến SMB45
Mỗi HSC sử dụng 10 byte
2
HSC1
SMB46 đến SMB55
3
HSC2
SMB56 đến SMB65
4
HSC3
SMB136 đến SMB145
5
HSC4
SMB146 đến SMB155
6
HSC5
SMB156 đến SMB165
4. Các Mode đếm của bộ đếm:
Mỗi bộ đếm đều có những Mode đếm khác nhau. Tùy vào từng ứng dụng cụ thể
mà người lập trình lựa chọn Mode đếm cho phù hợp. Dưới đây trình bày Mode
đếm của các bộ đếm tiêu biểu.

Mode
0

HSC0 (Chỉ có 1 Mode đếm)
Đặc điểm
Bộ đếm 1 pha, thay đổi hướng đếm bên trong
SM37.3 = 1: Đếm lên.
SM37.3 = 0: Đếm xuống.

Biên soạn: Ths. Tạ Văn Phương

I0.0
Ngõ vào nhận xung

Trang 1

Chuyên đề PLC 1

Mode
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mode
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HSC1 (Có tất cả 12 Mode đếm khác nhau).
Đặc điểm
I0.6
I0.7
Bộ đếm lến/xuống
SMB47.3 = 0: Đếm xuống
Clock
SMB47.3 = 1: Đếm lên
Thay đổi hướng đếm
I0.7 = 0: Đếm xuống
Clock
Dir
I0.7 = 1: Đếm lên
Đếm 2 pha với ngõ vào xung Ck
đếm lên và đếm xuống
Ck up
Ck down

I1.0

I1.1

Reset
Start
Reset
Start
Reset
Start

Đếm lệch pha.Pha A,B lệch nhau
90 đếm xuống

Clock
A

Clock
B

Reset
Start

HSC2 (Có tất cả 12 Mode đếm khác nhau).
Đặc điểm
I1.2
I1.3
Bộ đếm lến/xuống
SMB57.3 = 0: Đếm xuống
Clock
SMB57.3 = 1: Đếm lên
Thay đổi hướng đếm
I1.3 = 0: Đếm xuống
Clock
Dir
I1.3 = 1: Đếm lên
Đếm 2 pha với ngõ vào xung Ck
đếm lên và đếm xuống
Ck up
Ck down

I1.4

I1.5

Reset
Start
Reset
Start
Reset
Start

Đếm lệch pha.Pha A,B lệch nhau
90 đếm xuống

Clock
A

Clock
B

Reset
Start

Kiể...
Chuyên đề PLC 1
Biên son: Ths. Tạ Văn Phương Trang 1
BÀI 1: BĐẾM TỐC ĐỘ CAO (HSC: HIGH SPEED COUNTER).
1. Gii thiệu về HSC.
Bộ đếm thường: Bộ đếm thường trong PLC như đếm lên (CTU), đếm xuống(CTD),
đếm lên xuông(CTUD), chỉ đếm được các sự kiện xãy ra với tần số thấp( Chu kỳ xuất hiện
của sự kiện nhỏ hơn chu kỳ quét của PLC).
HSC là bộ đếm tốc độ cao, được sử dụng để đếm những sự kiện xãy ra với tần số
lớn mà các bđếm thông thường trong PLC không đếm được. VD: Tín hiệu xung từ
encoder…
2. Số lượng bộ đếm HSC có trong PLC và tần số tối đa cho phép.
Tùy thuộc vào loại CPU mà slượng bộ đếm HSC và tốc độ tối đa cho phép khác nhau.
Bộ đếm
Ngõ vào Tần số cho phép Loại CPUs
HC0 I0.0 30 kHz 221,222,224,224XP,226
HC1 I0.6 30 kHz 221,222,224,224XP,226
HC2 I1.2 30 kHz 221,222,224,224XP,226
HC3 I0.1 30 kHz 221,222,224,224XP,226
HC4 I0.3 200 kHz 224XP
HC5 I0.4 200 kHz 224XP
3. Vùng nhđặc biệt sử dụng để lập trình cho HSC.
Mỗi HSC có một vùng nhđặc biệt riêng, vùng nhnày được sử dụng để khai báo chọn
mode đếm, đặt giá trị, lưu giá trị đếm cho HSC tương ứng.
STT
Bộ đếm Vùng nhớ khai báo Chú thích
1 HSC0 SMB36 đến SMB45 Mỗi HSC sử dụng 10 byte
2 HSC1 SMB46 đến SMB55
3 HSC2 SMB56 đến SMB65
4 HSC3 SMB136 đến SMB145
5 HSC4 SMB146 đến SMB155
6 HSC5 SMB156 đến SMB165
4. Các Mode đếm của bộ đếm:
Mi bđếm đều có những Mode đếm khác nhau. Tùy vào tng ứng dụng cụ th
người lập trình lựa chọn Mode đếm cho phù hợp. ới đây trình bày Mode
đếm của các bộ đếm tiêu biểu.
HSC0 (Chỉ có 1 Mode đếm)
Mode Đặc điểm I0.0
0 Bộ đếm 1 pha, thay đổi hướng đếmn trong
SM37.3 = 1: Đếm lên.
SM37.3 = 0: Đếm xuống.
Ngõ vào nhận xung
Bộ đếm tốc độ cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đếm tốc độ cao - Người đăng: Thinh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Bộ đếm tốc độ cao 9 10 874