Ktl-icon-tai-lieu

Bộ môn công nghệ nhiệt lạnh

Được đăng lên bởi leminhcanh
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1791 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ðào Ngọc Hùng – 04NL – Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh – ðH Bách Khoa TP. HCM

Aotudesk Rivet MEP 2008

Nội Dung

ðây là bản lược dịch và phát triển từ bản gốc tiếng Anh. Người dịch sau quá trình thực hành thấy rằng có một số ñiểm cần giải
thích thêm, cho hình minh họa thì bạn ñọc mới dễ dàng hiểu và thực hành. Cũng do trình ñộ Anh văn còn hạn chế và chưa ñược
tiếp xúc với các thiết bị chuyên ngành nên có những thuật ngữ dùng chưa chính xác. Rất mong ñược sự góp ý của tất cả các bạn ñể
mình có hoàn thiện hơn bản dịch này. Các bạn có thể theo dõi chuỗi bài viết của mình trên trang web  ñể cập nhật
thêm nội dung. Mọi ý kiến ñóng góp xin gửi về ñịa chỉ emial daongochungbk@hvacr.vn hay trực tiếp trên website trên. Cuối cùng
mình xin chúc các bạn tìm thấy nhiều ñiều bổ ích trong tài liệu này.

Chương 1
Vẽ Sơ ðồ Một Hệ Thông Cơ Khí
Tạo ra một hệ thống cơ khí với Revit MEP thì tương tự như bất kỳ dự án thiết kế nào. Trong bài học này, bạn vẽ sơ ñồ một hệ
thống bằng việc ñầu tiên tạo ra những Zone (khu vực) và sau ñó thực hiện phân tích năng lượng trên không gian của tòa nhà ñể xác
ñịnh phụ tải nhiệt và năng suất lạnh.

Bài 1: Tạo ra các Zone
Trong bài tập này, bạn tạo ra những Zones (khu vực) cho những phòng trên tầng thứ nhất và thứ hai. Những Zones cho phép bạn
phân tích và kiểm soát phụ tải nhiệt và năng suất lạnh của không gian tốt hơn hơn. ðầu tiên, bạn tạo ra những khung nhìn riêng
biệt, ở ñó chung ta làm việc với những Zone. Sau khi bạn tạo ra những khung nhìn này, bạn tạo ra một tham số dự án dùng chung,
và sau ñó bạn sử dụng tham số này ñể gán cho mỗi zone tới một phòng. Sau ñó trong quá trình thiết kế, bạn chuyển quay trở lại
những khung nhìn ñể xác minh thông tin zone.

Dataset:
Kích vào menu File Open
Trong ô bên trái hộp thoại Open, kích vào biểu tượng Training Files
Mở file m Zone.rvt trong thư mục: Metric Mechanical

Lược dịch và phát triển từ “Tutorial Revit MEP 2008 Metric”

1

ðào Ngọc Hùng – 04NL – Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh – ðH Bách Khoa TP. HCM
Aotudesk Rivet MEP 2008
Chú ý: Trong quá trình thực hiện nếu thấy chỗ nào hơi khác thì cứ thực hiện bình thường. Sau một giai ñoạn thực hành bạn sẽ hiểu
ñược ñiểm khác biệt ñó chỉ do một vài thiết lập khác nhau và sẽ biết cách hiệu chỉnh cho phù hợp hơn.

Tạo Ra Một Khung Nhìn Sơ ðồ Sàn Nhà Mới
1. Trong Project Browser, mở rộng Views (Discipline) Mechanical HVAC Floor Plans, kích phải chuột nên khung
nhìn có tên "2-Mech", và kích Duplicate View Duplicate (bản sao). Một khung nhìn mới có tên ...
ðào Ngọc Hùng – 04NL – Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh – ðH Bách Khoa TP. HCM Aotudesk Rivet MEP 2008
Lược dịch và phát triển từ “Tutorial Revit MEP 2008 Metric” 1
Nội Dung
ðây là bản lược dịch và phát triển từ bản gốc tiếng Anh. Người dịch sau quá trình thực hành thấy rằng có một số ñiểm cần giải
thích thêm, cho hình minh họa thì bạn ñọc mới dễ dàng hiểu và thực hành. Cũng do trình ñộ Anh văn còn hạn chế và chưa ñược
tiếp xúc với các thiết bị chuyên ngành nên có những thuật ngữ dùng chưa chính xác. Rất mong ñược sự góp ý của tất cả các bạn ñ
mình có hoàn thiện hơn bản dịch này. Các bạn có thể theo dõi chuỗi bài viết của mình trên trang web www.hvacr.vn ñể cập nhật
thêm nội dung. Mọi ý kiến ñóng góp xin gửi về ñịa chỉ emial daongochungbk@hvacr.vn hay trực tiếp trên website trên. Cuối cùng
mình xin chúc các bạn tìm thấy nhiều ñiều bổ ích trong tài liệu này.
Chương 1
Vẽ Sơ ðồ Một Hệ Thông Cơ Khí
Tạo ra một hệ thống cơ khí với Revit MEP thì tương tự như bất kỳ dự án thiết kế nào. Trong bài học này, bạn vẽ sơ ñồ một hệ
thống bằng việc ñầu tiên tạo ra những Zone (khu vực) và sau ñó thực hiện phân tích năng lượng trên không gian của tòa nhà ñể xác
ñịnh phụ tải nhiệt và năng suất lạnh.
Bài 1: Tạo ra các Zone
Trong bài tập này, bạn tạo ra những Zones (khu vực) cho những phòng trên tầng thứ nhất và thứ hai. Những Zones cho phép bạn
phân tích và kiểm soát phụ tải nhiệt và năng suất lạnh của không gian tốt hơn hơn. ðầu tiên, bạn tạo ra những khung nhìn riêng
biệt, ở ñó chung ta làm việc với những Zone. Sau khi bạn tạo ra những khung nhìn này, bạn tạo ra một tham số dự án dùng chung,
và sau ñó bạn sử dụng tham số này ñể gán cho mỗi zone tới một phòng. Sau ñó trong quá trình thiết kế, bạn chuyển quay trở lại
những khung nhìn ñể xác minh thông tin zone.
Dataset:
Kích vào menu File Open
Trong ô bên trái hộp thoại Open, kích vào biểu tượng Training Files
Mở file m Zone.rvt trong thư mục: Metric Mechanical
Bộ môn công nghệ nhiệt lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ môn công nghệ nhiệt lạnh - Người đăng: leminhcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Bộ môn công nghệ nhiệt lạnh 9 10 142