Ktl-icon-tai-lieu

BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

Được đăng lên bởi Bruno Phi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 5004 lần   |   Lượt tải: 31 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH


KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

TIỂU LUẬN
Đề tài: “ ……………BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG – BÁNH
RĂNG…………………..
……………………………………………………………………………”

Giảng viên hướng dẫn: ThS. NGUYỄN TRÍ
Sinh viên thực hiện:
LÊ VĂN ĐỊNH
MSSV:

Lớp:
Khoá:

10703029

107030A
2010 - 2013
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 04/2013

BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG

Slide 1

Bộ truyền bánh răng
Chương 6

1.Khái niệm chung
2.Các thông số hình học
3.Đặc điểm ăn khớp của bánh răng
4.Tải trọng tính
5.Các dạng hỏng,nguyên nhân và
biện pháp
6. Phương pháp chế tạo bánh răng
7. Tháo lắp hộp số bánh răng và kiểm
tra bánh răng
8.Phương hướng và giải pháp về bộ
truyền bánh răng

Bộ truyền bánh răng-bánh răng

1 Khái niệm chung:
Định nghĩa: - Bộ truyền bánh răng thực hiện truyền chuyển động giữa hai trục
với tỷ số truyền xác định nhờ vào sự ăn khớp của các răng trên bánh răng.
- Có thể truyền chuyển động giữa các trục song song, cắt nhau, chéo nhau
hay biến đổi chuyển động quay thành tịnh tiến.

Phân loại cơ cấu bánh răng:
 Theo vị trí tương đối giữa các trục:song song, giao nhau, chéo nhau
 Theo sự phân bố răng: trong, ngoài
 Theo phương răng: thẳng, nghiêng,cong, xoắn, V
 Theo biên dạng răng: thân khai,cycloide, Novikov,an

Ưu điểm:Kích thước nhỏ nhưng tải lớn
- Tỉ số truyền cố định và Hiệu suất cao
- Khả năng hoạt động cao ,Tuổi thọ và độ tin cậy
cao.

Nhược điểm:-Chế tạo phức tạp
– Yêu cầu độ chính xác cao
– Gây ồn ở vận tốc cao.
Phạm vi sử dụng

2 Thông số hình học của bộ truyền:
Ảnh hưởng của số răng trên biên dạng răng
Hiện tượng cắt chân răng
Dịch chỉnh răng
 Mục đích: Tránh cắt chân răng, tăng bền uốn và bền tiếp xúc, bù trừ khoảng
cách trục cho trước.
 Dịch chỉnh dương và dịch chỉnh âm.
 Dịch chỉnh đều
 Dịch chỉnh góc

3 Đặc điểm của quá trình ăn khớp:
Quá trình chuyển động của truyền động bánh răng
Hệ số trùng khớp ngang

với
Hiện tượng trượt trong quá trình ăn khớp
 Vận tốc trượt: độ lớn

, phương chiều

Độ chính xác của truyền động bánh răng

4. Tải trọng tính:
Tải trọng tính trong bộ truyền bánh răng

Hệ số tập trung tải trọng
 Sự phân bố tải trọng theo chiều rộng răng
 Bảng tra hệ số tập trung tải trọng
 Các biện pháp giảm tập trung ứng suất
 Vát mép đầu răng

 Tăng cứng các chi tiết đỡ

 Dùng vật liệu chạy mòn

 Tăng độ chính xác gia công

 Bánh răng dạng trống

 Dùng kết cấu đối xứng

4. Tải trọng tính:
Hệ số tải trọng động
 Tải trọng động khi bánh răng ăn khớp
 Bảng tra hệ số tải trọng động
 Biện pháp giảm tải tr...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
TIỂU LUẬN
Đề tài: ……………BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG BÁNH
RĂNG…………………..
……………………………………………………………………………
Giảng viên hướng dẫn: ThS. NGUYỄN TRÍ
Sinh viên thực hiện: LÊ VĂN ĐỊNH
MSSV: 10703029
Lớp: 107030A
Khoá: 2010 - 2013
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 04/2013
BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG - Người đăng: Bruno Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 9 10 52