Ktl-icon-tai-lieu

BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

Được đăng lên bởi cutengan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2566 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chương V

Chi tieát maùy

CHƯƠNG 5
BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG
5.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG
5.1.1. Định nghĩa
- Bộ truyền bánh răng thực hiện truyền chuyển động giữa hai trục với tỷ số
truyền xác định nhờ vào sự ăn khớp của các răng trên bánh răng.
- Có thể truyền chuyển động giữa các trục song song, cắt nhau, chéo nhau
hay biến đổi chuyển động quay thành tịnh tiến.
5.1.2. Phân loại
+ Theo sự phân bố giữa các trục
Truyền động giữa các trục song song: bánh răng trụ.
- Truyền động giữa các trục cắt nhau: bánh răng côn.
- Truyền động giữa hai trục chéo nhau: bánh răng côn xoắn, trụ xoắn.
+ Theo sự phân bố giữa các răng trên bánh răng.
- Bộ truyền ăn khớp ngoài.
- Bộ truyền ăn khớp trong.

50

Chi tieát maùy

Chương V

+ Theo phương của răng so với đường sinh.
- Răng thẳng.
- Răng nghiêng.
- Răng cong.
- Răng chữ V.
- Răng xoắn.
+ Theo biên dạng răng.
- Truyền động bánh răng thân khai.
- Truyền động bánh răng Xicloit.
- Truyền động bánh răng Nôvicov.
VD: hình ảnh về việc sử dụng bánh răng trong hộp giảm tốc

Trong chương trình, chúng ta chỉ khảo sát bánh răng thân khai
5.1.3. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng.
Ưu điểm
51

Chi tieát maùy

Chương V

- Kích thước nhỏ, khả năng tải lớn.
- Tỉ số truyền không đổi do không có hiện tượng trượt trơn.
- Hiệu suất cao (0.97-0.99).
- Làm việc với vận tốc lớn, công suất cao.
- Tuổi thọ cao.
Nhược điểm
- Chế tạo phức tạp.
- Đòi hỏi độ chính xác cao.
- Ồn khi vận tốc lớn.

5.1.4. Các phương pháp chế tạo bánh răng thân khai.
+ Chép hình: biên dạng thân khai được tạo ra nhờ chép đúng hình dạng
lưỡi cắt. Kiểu dao có thể là dao phay ngón hoặc dao phay đĩa.
+ Bao hình: biên dạng thân khai hình thành bởi một họ đường cong bao
hình. Khi đường bị bao là đường thân khai, người ta dung một bánh ra thứ 2
gọi là bánh răng sinh. Khi đường bị bao là đường thẳng, người ta dùng một
thanh răng hình thang gọi là thanh răng sinh.

Thiết bị gia công bánh răng thường là máy xọc răng và máy phay lăn răng:

5.2. THÔNG SỐ HÌNH HỌC VÀ ĐẶC ĐIỂM ĂN KHỚP
52

Chương V

Chi tieát maùy

5.2.1 Thông số hình học của bành răng thẳng:
+ Hình trụ d trong chuyển động tương đối của thanh răng với bánh răng gọi
là hình trụ chia, vòng tròn d gọi là vòng tròn chia.
+ Đại lượng

m=

p
π

gọi là mođun, trong đó p được gọi là bước răng trên

mặt trụ chia. Giá trị m được tiêu chuẩn hoá .

da2
db2
df2

α2w

P2

aw
hf

P1
df1

ha
h

α1w

d1

db1

da1
o1

+ Đường thẳng tiếp xúc chung giữa hai vòng cơ sở P 1P2 gọi là đường ăn
khớp.
+ Góc αw tạo bởi đường P1P2 và đường v...
Chi tieát maùy Chương V
CHƯƠNG 5
BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG
5.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG
5.1.1. Định nghĩa
- Bộ truyền bánh răng thực hiện truyền chuyển động giữa hai trục với tỷ số
truyền xác định nhờ vào sự ăn khớp của các răng trên bánh răng.
- thể truyền chuyển động giữa các trục song song, cắt nhau, chéo nhau
hay biến đổi chuyển động quay thành tịnh tiến.
5.1.2. Phân loại
+ Theo sự phân bố giữa các trục
Truyền động giữa các trục song song: bánh răng trụ.
- Truyền động giữa các trục cắt nhau: bánh răng côn.
- Truyền động giữa hai trục chéo nhau: bánh răng côn xoắn, trụ xoắn.
+ Theo sự phân bố giữa các răng trên bánh răng.
- Bộ truyền ăn khớp ngoài.
- Bộ truyền ăn khớp trong.
50
BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG - Người đăng: cutengan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 9 10 104