Ktl-icon-tai-lieu

Bộ truyền bánh răng hành tinh trên xe hơi

Được đăng lên bởi trannamthang184
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1317 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KHÁI QUÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG HÀNH TINH

- Chức năng: Điều khiển giảm tốc, tăng tốc, đảo chiều và
nối trực tiếp.
- Gồm: Các bánh răng hành tinh, các li hợp, các phanh,
các khớp 1 chiều.

Bộ bánh răng hành tinh

- Cấu tạo gồm: Br bao, br hành tinh, br mặt trời và cần
dẫn.
- Cần dẫn nối với trục trung tâm của các bánh răng hành
tinh làm cho các br hành tinh quay xung quanh br mặt
trời giống như các hành tinh nên gọi là br hành tinh.

Nguyên lý vận hành
Bằng cách thay đổi vị trí đầu vào, đầu ra, các phần tử cố
định có thể điều khiển giảm tốc, đảo chiều, nối trực tiếp
và tăng tốc:

Giảm tốc:
Đầu vào: bánh răng bao
Phần cố định: Bánh răng mặt trời
Đầu ra: Cần dẫn

Đảo chiều:
Đầu vào: bánh răng mặt trời
Phần cố định: Cần dẫn
Đầu ra: Bánh răng bao

Nối trực tiếp (truyền thẳng):
Đầu vào: bánh răng mặt trời + bánh răng bao
Đầu ra: Cần dẫn

Tăng tốc:
Đầu vào: Cần dẫn
Phần cố định: Bánh răng mặt trời
Đầu ra: Bánh răng bao

Phanh B1, B2 và B3
1. Mô tả: Có 2 kiểu phần tử cố định phanh là
phanh dải (thường dùng cho phanh B1) và phanh
nhiều đĩa ướt (thường dùng cho phanh B2 và B3)
A. Kiểu phanh dải B1
dải phanh được quấn
vòng lên phía ngoài
của trống phanh:
Một đầu của dải được
hãm chặt vào vỏ HS
bằng 1 chốt, đầu còn
lại tiếp xúc với Pitton
phanh qua cần đẩy
pittong chuyển động
bằng áp suất thủy lực

Hoạt động của phanh dải

B. Kiểu phanh nhiều đĩa ướt

Hoạt động của phanh nhiều đĩa ướt (B2 và B3)

Khi áp suất thủy lực trong xilanh tăng pitton sẽ
dịch chuyển ép các đĩa thép và các đĩa ma sát lại
với nhau. Kết quả cần dẫn hay bánh răng mặt
trời bị khóa vào vỏ hộp số.

Hoạt động của phanh nhiều đĩa ướt (B2 và B3)

Khi áp suất thủy lực trong xilanh giảm thì pitton
bị lò xo hồi vị đẩy về vị trí ban đàu làm nhả
phanh.

Ly hợp C1 và C2

Hoạt động
Ăn khớp

Nhả khớp

Ly hợp triệt tiêu áp suất dầu thủy lực li tâm

Hoạt động của bộ truyền bánh răng hành tinh

Số 1

Số 2

Số 3

Số 3

Số đảo chiều

Dãy “P” hoặc “N”

Bộ truyền hành tinh số truyền tăng

Hoạt động

Ở chế độ truyền tăng OD

Không ở chế độ truyền tăng OD

...
KHÁI QUÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG HÀNH TINH
- Chức năng: Điều khiển giảm tốc, tăng tốc, đảo chiều và
nối trực tiếp.
- Gồm: Các bánh răng hành tinh, các li hợp, các phanh,
các khớp 1 chiều.
Bộ truyền bánh răng hành tinh trên xe hơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ truyền bánh răng hành tinh trên xe hơi - Người đăng: trannamthang184
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bộ truyền bánh răng hành tinh trên xe hơi 9 10 525