Ktl-icon-tai-lieu

Bộ tự động hóa

Được đăng lên bởi Thư Đỗ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

Tổng quan về thiết bị
1.

Các thiết bị đo lường - điều khiển - bảo vệ trong một trạm thủy điện nhỏ.

Một tổ máy phát điện có thể hoạt động ở chế độ đơn lẻ (độc lập) hoặc chế độ
song song (trong lưới). Nói chung, các yêu cầu về đo lường - điều khiển - bảo vệ
ở hai trường hợp tương đối như nhau. Các chức năng trên thường được chia ra 2
loại: Cơ học và Điện.
Về phần cơ học, thường có các loại hình bảo vệ sau:
- Bảo vệ tuyến thủy lực ( mực nước, trạng thái làm việc của cống lấy nước,
đường dẫn, bể áp lực, đường ống có áp, van trên đường ống, kênh thoát hạ lưu)
- Bảo vệ cơ học tổ máy: Vòng quay tổ máy, độ rung động của tổ máy, nhiệt
độ các ổ trục, tình trạng hệ thống dầu thủy lực, tình trạng hệ thống làm mát…
Về phần điện:
- Đo lường và bảo vệ về dòng (quá dòng, ngắn mạch)
- Đo lường và bảo vệ về điện áp (quá áp, thấp áp)
- Đo lường và bảo vệ chạm đất
- Đo lường và bảo vệ về tần số
- Đo lường và bảo vệ về công suất
- Điều khiển hòa điện, đóng cắt phụ tải
Trong một trạm thủy điện nhỏ, các thiết bị đo lường thường được bố trí trên 1
hoặc nhiều tủ (bảng) điện tùy theo cỡ công suất tổ máy. Thiết bị hòa điện
thường được bố trí trên bảng điện điều khiển của tổ máy.
2.

Thiết bị hòa điện

Thiết bị hòa điện được sử dụng để tiến hành đưa một tổ máy từ trạng thái hoạt
động độc lập (thông thường là sau khi khởi động không tải) sang hòa với lưới
điện, tham gia chịu tải của hệ thống.
Trong các trạm thủy điện nhỏ, thường sử dụng các phương pháp hòa điện sau:
a) Hòa điện thủ công bằng đèn

Theo phương pháp này, người ta mắc giữa các pha tương ứng của máy phát
và lưới điện 2 bóng đèn loại 220 V (Xem hình vẽ).

Hình 1 - Hòa điện thủ công bằng đèn
Khi quan sát thấy cả 6 bóng đèn đều tắt thì tiến hành ấn nút (hoặc cầu dao)
đóng thông mạch điện giữa máy phát và lưới điện. Phương pháp này có độ tin
cậy cao (do thiết bị rất đơn giản), nhưng độ chính xác thấp.
b) Hòa điện thủ công bằng thiết bị đồng hồ từ điện

Theo phương pháp này, một thiết bị chỉ báo được sử dụng thay cho các bóng
đèn. Thiết bị chỉ báo là một loại đồng hồ từ điện bao gồm 3 đồng hồ nhỏ chỉ báo
độ chênh điện áp, chênh lệch tần số và chênh lệch pha. Khi cả 3 đại lượng trên
nằm trong khoảng cho phép, người vận hành tiến hành thao tác đóng mạch giữa
máy phát và lưới điện.

Hình 2 - Hòa điện thủ công bằng đồng hồ

c) Hòa điện tự động

Theo phương án này, sau khi nhận lệnh hòa điện (bằng nút ấn hoặc công tắc),
Rơ le hòa điện tự động kiểm tra các thông số cần thiết và tự động đóng mạch khi
các thông số đạt giá trị c...
I. Tổng quan về thiết bị
1. Các thiết bị đo lường - điều khiển - bảo vệ trong một trạm thủy điện nhỏ.
Một tổ máy phát điện thể hoạt động chế độ đơn lẻ (độc lập) hoặc chế đ
song song (trong lưới). Nói chung, các yêu cầu về đo lường - điều khiển - bảo vệ
ở hai trường hợp tương đối như nhau. Các chức năng trên thường được chia ra 2
loại: Cơ học và Điện.
Về phần cơ học, thường có các loại hình bảo vệ sau:
- Bảo vệ tuyến thủy lực ( mực nước, trạng thái làm việc của cống lấy nước,
đường dẫn, bể áp lực, đường ống có áp, van trên đường ống, kênh thoát hạ lưu)
- Bảo vệ học tổ máy: Vòng quay tổ máy, độ rung động của tổ máy, nhiệt
độ các ổ trục, tình trạng hệ thống dầu thủy lực, tình trạng hệ thống làm mát…
Về phần điện:
- Đo lường và bảo vệ về dòng (quá dòng, ngắn mạch)
- Đo lường và bảo vệ về điện áp (quá áp, thấp áp)
- Đo lường và bảo vệ chạm đất
- Đo lường và bảo vệ về tần số
- Đo lường và bảo vệ về công suất
- Điều khiển hòa điện, đóng cắt phụ tải
Trong một trạm thủy điện nhỏ, các thiết bị đo lường thường được bố trí trên 1
hoặc nhiều tủ (bảng) điện tùy theo cỡ công suất tổ máy. Thiết bị hòa điện
thường được bố trí trên bảng điện điều khiển của tổ máy.
2. Thiết bị hòa điện
Thiết bị hòa điện được sử dụng để tiến hành đưa một tổ máy từ trạng thái hoạt
động độc lập (thông thường sau khi khởi động không tải) sang hòa với lưới
điện, tham gia chịu tải của hệ thống.
Trong các trạm thủy điện nhỏ, thường sử dụng các phương pháp hòa điện sau:
a) Hòa điện thủ công bằng đèn
Theo phương pháp này, người ta mắc giữa các pha tương ứng của máy phát
và lưới điện 2 bóng đèn loại 220 V (Xem hình vẽ).
Bộ tự động hóa - Trang 2
Bộ tự động hóa - Người đăng: Thư Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bộ tự động hóa 9 10 703