Ktl-icon-tai-lieu

Bơm ép vữa trong xây dựng công trình ngầm

Được đăng lên bởi nguyenbang891-gmail-com
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1896 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BƠM ÉP VỮA XI MĂNG
TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM
Tổng quan và khả năng ứng dụng để xử lý
đoạn lò qua phay F1, lò xuyên vỉa mức +131, khu
Đông Vàng Danh, Công ty TNHH MTV than Đồng Vông
Bài thuyết trình tại Seminar với CT TNHH MTV than Đồng Vông
Uông Bí, 21 tháng 01 năm 2010

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - TKV
KS. Phạm Tiến Vũ

Lịch sử
•

1864, gia cố đất đá bằng vữa xi măng đã được ứng dụng lần đầu
tiên trong đá nứt nẻ đã được tiến hành khi đào hầm lò bằng cách rót
vữa xi măng đơn giản vào các vết nứt để chèn đá bị phá hủy và
chống nước ngầm chảy vào.
• Từ năm 1878, người ta đã sử dụng phương pháp bơm vữa xi măng
với áp lực.
• Năm 1887, Jeziorski phát minh ra một loại vữa phun có thể trộn tại
trực tiếp tại hiện trường dựa trên nền Natri Silicate. Tuy nhiên, sản
phẩm này đông cứng quá nhanh sau khi trộn nên không khả thi mãi
đến 1925 Hugo Joosten – một kỹ sư mỏ người Hà Lan hoàn thiện.
Và tận đến những năm 1960, hỗn hợp hoàn thiện gồm các thành
phần mới được triển khai một cách đầy đủ, rộng rãi.
• Vào những năm 1907, việc phun xi măng được sử dụng lần đầu tiên
như một biện pháp chống thấm ở trong nền đập lớn New Croton
(Hoa Kỳ).
2

Lịch sử
•

Ở Liên Xô cũ, để thí điểm, phương pháp phun xi măng được ứng
dụng khi xây dựng nhà máy thủy điện Vôn-khốp vào năm 1922.
• Phương pháp phun vữa xi măng được phát triển khi xây dựng đập
bê tông của nhà máy thủy điện Đơ-nhép-prôv-ski vào những năm
1931-1932.
• Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai 1941-1945, đập bờ sông
của nhà máy thủy điện Đơ-nhép-rôv-ski đã bị pháp huỷ nặng nề. Khi
khôi phục người ta đã quyết định áp dụng phun xi măng vết nứt ở
trong khối bê tông, chiều rộng của các vết nứt từ 100-0,2 mm và
nhỏ hơn thế. Như thế đã phun chèn hơn 200.000 m³ bê tông (để so
sánh: khối lượng bê tông của đập tràn nhà máy thủy điện Yaly là:
55.000 m³).

3

Lịch sử
•

Ở Liên Xô cũ, chỉ trước năm 1960 trên 20 nhà máy thủy điện đã thực
hiện phun xi măng hơn 600.000m3 (với thủy điện Yaly là 21.000 m³).
Theo mức độ phát triển của phương pháp phun xi măng, chế tạo
thiết bị đặc biệt chuyên dụng (máy bơm, máy trộn, đường ống phun
áp lực cao); nó bắt đầu được sử dụng không những trong công trình
kỹ thuật thủy công mà còn được ứng dụng trong công trình ngầm đặc
biệt là các công trình tàu điện ngầm để gia cố các tubbin kim loại; khi
xây dựng hầm lò, giếng cũng như các công trình biển; các mố cầu,
các công trình công nghiệp và dân dụng; các công trình thủy lợi.

4

Mục đích
•

Tăng các đặc trưng đàn hồi và biến dạng của khối đá x...
BƠM ÉP VA XI MĂNG
TRONG XÂY DNG CÔNG TRÌNH NGM
Tng quan và kh năng ng dng để x
đon lò qua phay F1, lò xuyên va mc +131, khu
Đông Vàng Danh, Công ty TNHH MTV than Đồng Vông
Vin Khoa hc Công ngh M -TKV
KS. Phm Tiến Vũ
Bài thuyết trình ti Seminar vi CT TNHH MTV than Đồng Vông
Uông Bí, 21 tháng 01 năm 2010
Bơm ép vữa trong xây dựng công trình ngầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bơm ép vữa trong xây dựng công trình ngầm - Người đăng: nguyenbang891-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Bơm ép vữa trong xây dựng công trình ngầm 9 10 921