Ktl-icon-tai-lieu

Bơm thủy lực

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Hưng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 785 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bơm bánh răng : (Đây là loại bơm thường được sử dụng nhất trong Cần trục.) (còn gọi là
BƠM “NHÔNG” – GEAR PUMP): Rẻ tiền, bền, cấu tạo đơn giản. Nhưng hiệu suất thấp, lưu lượng
cố định, không thay đổi được, áp lực làm việc thấp (dưới 200 Bar).

Đặc trưng cơ bản :
‫ ٭‬Cấu tạo đơn giản nhưng tạo ra áp suất lớn.
‫ ٭‬Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ. ‫ ٭‬Giá thành thấp.
‫ ٭‬Ít bị hỏng hóc, dễ dàng khi sửa chữa và bảo trì.
‫ ٭‬Có nhiều loại từ áp suất thấp đến áp suất cao để lựa chọn, Có khả năng chịu quá tải

trong một thời gian ngắn

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài thường được sử dụng trong Cần trục. Khi bánh răng quay, tạo
ra một áp suất chân không tại nơi mà hai bánh răng tách rời nhau, và chất lỏng bị hút theo
đường đó di vào bên trong vỏ bơm. Chất lỏng này điền đầy vào khoảng trống của bánh răng
và đi theo vòng tròn bên trong vỏ bơm. Và được đẩy ra bên ngoài theo miệng đẩy. Áp suất tại
đầu ra có thể đạt đến 210 kg/cm².

Bơm Piston : đắt tiền hơn các loại bơm “BÁNH RĂNG” hay “CÁNH GẠT”, nhưng tuổi thọ cao
hơn, đặc biệt là khi làm việc ở áp suất cao, làm việc liên tục.

•BƠM PÍT-TÔNG “HƯỚNG TRỤC” (Radial piston pump): thường dùng cho mục
đích tạo áp lực làm việc rất cao, nhưng lưu lượng yêu cầu thấp.
BƠM PÍT-TÔNG ĐỒNG TRỤC (Axial piston pump): thiết kế rất đa dạng, lưu
lượng thay đổi dễ dàng, thuận tiện cho việc điều khiển tự động công suất theo phụ tải,
được dùng phổ biến trong các máy thuỷ lực hiện nay.
♣ Đặc trưng cơ bản:
‫ ٭‬Có hiệu suất cao vì tổn thất lưu lượng nhỏ.
‫ ٭‬Có thể thay đổi thể tích làm việc, với cùng một tốc độ quay có thể thay đổi lưu lượng khác
nhau.
‫ ٭‬Phù hợp khi cần có áp suất cao.
‫ ٭‬Giá thành cao.
‫ ٭‬Giảm được sự dao động trong mạch thủy lực khi làm việc ở áp suất cao.

Bơm hướng trục với đĩa cam cố định thường được sử dụng trong Cần trục.
Trong một bơm hướng trục, dầu được hút và đẩy bằng piston. Trong bơm piston hướng trục,
piston có hành trình làm việc lớn trong xylanh. Đó chính là lý do làm cho hiệu suất làm việc
của bơm lớn, do đó loại bơm này rất thích hợp khi cần bơm với áp suất lớn. Khi khoảng cách
giữa trục quay và đĩa cam lớn, thì tại đây chất lỏng sẽ được hút vào bên trong xylanh, khi trục
quay thì chất lỏng bên trong xylanh bị nén lại ( vì khi này khoảng cách giữa trục quay và đĩa
cam ngắn lại).

Ưu điểm: -có khả năng tự hút tốt,tạo đc cột áp cao
-có hiệu suất cao vì tổn thất lưu lượng nhỏ
-có thể thay đổi thể tích làm việc,với cùng 1 tốc độ quay có thể thay đổi lưu lượng khác nhau
-phù hợp khi cần áp suất cao
-giả...
Bơm bánh răng !"#
$%&'()*(+,-+./012&1!03454567 (866956
:;5<=>?5@9AB89CDEE$>!
Đặc trưng cơ bản :
F67>@96C 
FGHCI#5#J F+@9
FK;IL5M<>N>B7O 
FL46P@969Q@96>RA>#5 khả năng chịu quá tải
trong một thời gian ngắn
$@SS<C9 G@ST6>5
>U@96<=>@S@>65BI;VW
LBXBI I4B<7:Y>@S
BWB""XBI Z[>XW8[ \96
6>LRQD]E<^_ 
Bơm thủy lực - Trang 2
Bơm thủy lực - Người đăng: Nguyễn Duy Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bơm thủy lực 9 10 941