Ktl-icon-tai-lieu

Bơm thủy lực

Được đăng lên bởi Thanh Hoàng
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2632 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục lục

NGUYÊN LÝ CƠ BẢN

1

1.

1

Giới thiệu

1.1.

Thủy lực

1

1.2.

Cơ học chất lỏng

2

1.2.1.

Thủy tĩnh

2

1.2.2.

Thủy động

2

1.3.

Các dạng chuyển đổi năng lượng

3

1.4.

Đơn vị, ký hiệu

4

2.

Thuật ngữ vật lý

5

Khối lượng, lực, áp suất

5

2.1.
2.1.1.

Khối lượng

5

2.1.2.

Lực F

5

2.1.3.

Áp suất p

5

2.2.

Công, năng lượng, công suất

6

2.2.1.

Công

6

2.2.2.

Năng lượng

6

2.2.2.1.

Thế năng

6

2.2.2.2.

Động năng

6

2.2.3.

Công suất

7

Vận tốc, gia tốc

7

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.

2.4.1.

Vận tốc

7

Gia tốc

7

Cơ học chất lỏng
Thủy tĩnh

7
7

2.4.2.

Áp suất

7

2.4.2.1.

Áp suất gây ra bởi ngoại lực

8

2.4.2.2.

Truyền lực bằng áp suất

8

2.4.2.3.

Truyền áp lực

9

2.4.3.

Thủy động

9

2.4.3.1.

Định luật về lưu lượng

9

2.4.3.2.

Định luật về trao đổi năng lượng

10

2.4.3.3.

Ma sát và tổn thất áp suất

11

2.4.3.4.

Các dạng dòng chảy

11

2.4.3.5.

Số Reynold

12

Mạch thủy lực

12

3.
3.1.

Đặc điểm của mạch thủy lực

3.2.

12

Thiết kế một mạch thủy lực

12

3.2.1.

Chuyển đổi năng lượng

13

3.2.2.

Điều khiển năng lượng

13

3.2.3.

Vận chuyển năng lượng

13

3.2.4.

Các thông tin khác

13

3.3.

Thiết kế một mạch thủy lực đơn giản

13

3.3.1.

Bước 1 (Hình 14 và 15)

14

3.3.2.

Bước 2 (Hình 16 và 17)

14

3.3.3.

Bước 3 (Hình 18 và 19)

15

KÝ HIỆU THEO DIN ISO 1219

18

DẦU THỦY LỰC

31

1.

Giới thiệu

31

2.

Các yêu cầu chất lỏng

32

2.1.

Đặc tính bôi trơn và chống mòn

32

2.2.

Độ nhớt

33

2.3.

Chỉ số độ nhớt

33

2.4.

Tính chất của chất lỏng dưới áp suất

33

2.5.

Tính tương thích với các vật liệu

33

2.6.

Độ ổn định chống gián đoạn

33

2.7.

Độ ổn định nhiệt

33

2.8.

Độ ổn định chống oxy hóa

33

2.9.

Độ nén thấp

34

2.10.

Giãn nở theo nhiệt độ

34

2.11.

Tạo bọt

34

2.12.

Hấp thụ ít khí và thoát khí tốt

34

2.13.

Điểm sôi cao và nhiệt độ hóa hơi thấp

34

2.14.

Tỷ trọng lớn

34

2.15.

Dẫn nhiệt tốt

34

2.16.

Đặc tính điện môi tốt

34

2.17.

Không hút ẩm

35

2.18.

Chống cháy

35

2.19.

Bảo vệ chống ăn mòn tốt

35

2.20.

Không tạo thành chất dính

35

2.21.

Khả năng lọc tốt

35

2.22.

Tương thích và trao đổi được với các chất lỏng khác

36

2.23.

Đóng cặn

36

2.24.

Bảo dưỡng dễ dàng

36

2.25.

Không ô nhiễm môi trường

36

2.26.

Giá cả và sẵn có

36

3.

Tổng kết

37

4.

Ví dụ lựa chọn chất lỏng phù hợp với phần tử thủy lực

38

4.1.

Dải độ nhớt và nhiệt độ sử dụng trong hệ thống thủy lực công nghiệp

38

4.2.

Sự ước tính

39

BƠM THỦY LỰC

40

1.

Giới thiệ...
Mc lc
NGUYÊN LÝ CƠ BN 1
1. Gii thiu 1
1.1. Thy lc 1
1.2. Cơ hc cht lng 2
1.2.1. Thy tĩnh 2
1.2.2. Thy động 2
1.3. Các dng chuyn đổi năng lượng 3
1.4. Đơn v, ký hiu 4
2. Thut ng vt lý 5
2.1. Khi lượng, lc, áp sut 5
2.1.1. Khi lượng 5
2.1.2. Lc F 5
2.1.3. Áp sut p 5
2.2. Công, năng lượng, công sut 6
2.2.1. Công 6
2.2.2. Năng lượng 6
2.2.2.1. Thế năng 6
2.2.2.2. Động năng 6
2.2.3. Công sut 7
2.3. Vn tc, gia tc 7
2.3.1. Vn tc 7
2.3.2. Gia tc 7
2.4. Cơ hc cht lng 7
2.4.1. Thy tĩnh 7
Bơm thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bơm thủy lực - Người đăng: Thanh Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bơm thủy lực 9 10 83