Ktl-icon-tai-lieu

BP thi công suối teo ( Lộ thiên)

Được đăng lên bởi pihpih002
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ph¬ng ¸n thi c«ng chuÈn bÞ bãc th¶i vµ khai th¸c khu Suèi Teo
Căn cứ theo kế hoạch sản xuất năm 2014 và chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất
năm 2015 của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên giao cho Công ty
Kim loại màu Bắc Kạn.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc công ty.
Phòng KTAT tiến hành lập phương án thi công "Chuẩn bị bóc đất đá khu vực
Suối Teo"
I- Mục đích phương án
Khu vực Suối Teo được đưa vào huy động khai thác quặng oxit kẽm từ những
năm đầu thành lập theo theo phương pháp lộ thiên và hầm lò, qua các kỳ khai thác
cho thấy thân quặng tương đối ổn định về thế nằm và hàm lượng. Thân quặng tồn tại
dạng túi phát triển từ mức +620 xuống đến mức +520 ( theo khoanh nối trữ lượng
thăm dò năm 2014), phần trên mức +620 có tồn tại mũ sắt và quặng oxit kẽm hàm
lượng thấp. Năm 2014 đã huy động khai thác 1 phần tại mức +620. Tuy nhiên do
trước đây tình hình tiêu thụ sản phẩm quặng ôxit kẽm trên thị trường giảm nên chỉ
khai thác nhỏ lẻ và hạn chế. Năm 2014 được sự đồng ý của lãnh đạo cấp trên, trên cơ
sở tài liệu địa chất mới thăm dò, Công ty lập phương án “Chuẩn bị bóc đất đá và khai
thác khu vực Suối Teo”.
II. Đặc điểm tự nhiên, địa chất thủy văn, địa chất công trình.
Khu vực Suối Teo nằm ở phía Đông Bắc khu Bình Chai khoảng 8 km theo
đường chim bay, có cấu trúc địa chất tương tự như các khu Bô Luông, Lũng Cháy.
Cấu tạo chủ yếu là đá hoa màu trắng và đá phiến vôi cericit bị silic hóa mạnh ở phần
trung tâm và phía Bắc của phạm vi thăm dò. Hiện tượng karst phát triển mạnh, có
quặng oxi hóa Chì - Kẽm lấp đầy.
Một vấn đề lưu ý là khu này có cấu tạo nếp lồi, đứt gãy cắt qua theo hướng
Đông bắc - Tây nam, khả năng tìm kiếm Chì - Kẽm có triển vọng tốt ở vùng này.
B. Các giải pháp kỹ thuật công nghệ
I. Kế hoạch bóc thải quý IV năm 2014:
1.1. Phương án bóc thải:
Hiện tại thân quặng 24 đã có sẵn hào chuẩn bị mức +620, quặng kẽm ô xít
nghèo lộ ra từ tầng +620, có sẵn tuyến đường vận tải đến mức +620. Theo sự cân đối
trữ lượng huy động vào khai thác năm 2015 thì dự kiến đáy moong kết thúc năm
2015 là +600. Như vậy trong giai đoạn đầu chỉ cần bóc một phần đất phủ đến tầng
+620 tạo mặt tầng công tác đầu tiên, phần khối lượng này dự kiến thực hiện trong
quý IV năm 2014. Khi chuyển xuống các tầng khai thác ở dưới mức +620 cần phải
trang 1

Ph¬ng ¸n thi c«ng chuÈn bÞ bãc th¶i vµ khai th¸c Khu Suối teo
đào thêm hào dốc nối từ tầng trên xuống tầng dưới, đào hào chuẩn bị, bóc thải mở
rộng tầng để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.
1.2. Trình tự thực hiện:
Thi công tuyến đ...
Ph¬ng ¸n thi c«ng chuÈn bÞ bãc th¶i vµ khai th¸c khu Suèi Teo
Căn cứ theo kế hoạch sản xuất năm 2014 chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất
năm 2015 của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên giao cho Công ty
Kim loại màu Bắc Kạn.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc công ty.
Phòng KTAT tiến hành lập phương án thi công "Chuẩn bị bóc đất đá khu vực
Suối Teo"
I- Mc đích phương án
Khu vực Suối Teo được đưa vào huy động khai thác quặng oxit kẽm từ những
năm đầu thành lập theo theo phương pháp lộ thiên hầm lò, qua các kỳ khai thác
cho thấy thân quặng tương đối ổn định vthế nằmhàm lượng. Thân quặng tồn tại
dạng túi phát triển từ mức +620 xuống đến mức +520 ( theo khoanh nối trữ lượng
thăm m 2014), phần trên mức +620 tồn tại sắt quặng oxit kẽm hàm
lượng thấp. Năm 2014 đã huy động khai thác 1 phần tại mức +620. Tuy nhiên do
trước đây tình hình tiêu thụ sản phẩm quặng ôxit kẽm trên th trường giảm nên chỉ
khai thác nhlvà hạn chế. Năm 2014 được sự đồng ý của lãnh đạo cấp trên, trên
sở tài liệu đa chất mới thăm dò, Công ty lập phương ánChuẩn bị bóc đất đá và khai
thác khu vực Suối Teo”.
II. Đặc điểm tự nhiên, địa chất thủy văn, địa chất công trình.
Khu vực Suối Teo nằm phía Đông Bắc khu Bình Chai khoảng 8 km theo
đường chim bay, cấu trúc địa chất tương tự như các khu Luông, Lũng Cháy.
Cấu tạo chủ yếu là đá hoa màu trắng và đá phiến vôi cericit bị silic hóa mạnhphần
trung tâm phía Bắc của phạm vi thăm dò. Hiện tượng karst phát triển mạnh,
quặng oxi hóa Chì - Kẽm lấp đầy.
Một vấn đề lưu ý khu này cấu tạo nếp lồi, đt gãy cắt qua theo hướng
Đông bắc - Tây nam, khả năng tìm kiếm Chì - Kẽm có triển vọng tốt ở vùng này.
B. Các giải pháp kỹ thuật công nghệ
I. Kế hoạch bóc thi q IV năm 2014:
1.1. Phương án bóc thải:
Hiện tại thân quặng 24 đã sẵn hào chuẩn b mức +620, quặng kẽm ô xít
nghèo lộ ra từ tầng +620, có sẵn tuyến đường vận tải đến mức +620. Theo sự cân đối
trữ lượng huy động vào khai thác năm 2015 thì dự kiến đáy moong kết thúc năm
2015 +600. Như vậy trong giai đoạn đầu chỉ cần bóc một phần đất phủ đến tầng
+620 tạo mặt tầng công c đầu tiên, phần khối lượng này dự kiến thực hiện trong
quý IV năm 2014. Khi chuyển xuống các tầng khai thác dưới mức +620 cần phải
trang 1
BP thi công suối teo ( Lộ thiên) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BP thi công suối teo ( Lộ thiên) - Người đăng: pihpih002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
BP thi công suối teo ( Lộ thiên) 9 10 493