Ktl-icon-tai-lieu

BUCK CONVERTER

Được đăng lên bởi ngocanh194.hust
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 5567 lần   |   Lượt tải: 51 lần
Lê Tất Thắng  ĐK&TĐH 3 K55                                                  MSSV: 20102213                           

MỤC LỤC

Lê Tất Thắng  ĐK&TĐH 3 K55                                                  MSSV: 20102213                           

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa giúp con người tiết kiệm thời
gian và sức lao động. Đồng thời tạo điều kiện tốt để nước ta thúc đẩy quá trình hội nhập
nền kinh tế thế giới, bắt kịp sự phát triển về khoa học kỹ thuật ở các nước phát triển để
ứng dụng vào sản xuất.
Việc đưa kiến thức vào thực tiễn không còn là quá xa lạ đối với sinh viên đang
theo học tại các trường đại học đặc biệt là các trường kỹ thuật,
Là sinh viên ngành tự động hóa, em cảm thất rất tự hào khi được học tập và nghiên
cứu các môn học trong ngành tự động hóa. Trong phạm vi chương trình, học kỳ này
chúng em làm đồ án môn học với đề tài: “Thiết kế mạch buck converter DC-DC”.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Duy Đỉnh (bộ môn Tự động
hóa xí nghiệp công nghiệp) đã quan tâm hướng dẫn và tạo điều kiện để chúng em hoàn
thành môn học.

2

Lê Tất Thắng  ĐK&TĐH 3 K55                                                  MSSV: 20102213                           

ĐỒ ÁN 1
YÊU CẦU THIẾT KẾ BUCK CONVETER

Thông số:

Điện áp đầu vào : 48 Vdc
Điện áp đầu ra: 12 Vdc
Ira =0

10 A, fsw = 50 kHz.

Dựa vào việc phân tích thiết kế, chúng em xây dựng các bước thực hiện với nội
dung sau:
1. Giới thiệu nguyên lý, sơ đồ cấu trúc Buck conveter.
2. Tính toán và mô hình hóa
-

Tính toán các thông số của các phần tử được giao, tính toán ,chọn điện cảm
bằng phương pháp Kg để thiết kế

-

Mô hình hóa và tổng hợp bộ điều khiển(voltage mode control), dùng
phương pháp mô hình trung bình tín hiệu nhỏ để mô hình hóa.

-

Khảo sát đối tượng

3. Tổng hợp bộ điều khiển bằng phương pháp độ dự trữ ổn định dựa trên đồ thị
Bode.
4. .Mô phỏng hệ thống dùng PSim.

3

Lê Tất Thắng  ĐK&TĐH 3 K55                                                  MSSV: 20102213                           

4

Lê Tất Thắng  ĐK&TĐH 3 K55                                                  MSSV: 20102213                           

I. Nguyên lý mạch Buck converter

Hình 1.1. (a) Cấu trúc mạch buck cơ bản , (b) khóa ở vị trí 1, (c) khóa ở vị trí 2, (d) đồ
thị điện áp trên cuộn cảm theo thời gian, (e) đồ thị dòng điện qua cuộn cảm theo thời
gian.
-

Trong khoảng thời gian 0< t <DT, Van S ở trạng thái ON còn D1 ở trạng thái
Off. Sơ đồ mạch trong giai đoạn này được biểu diễn như hình ...
Lê Tt Thng ĐK&TĐH 3 K55 MSSV: 20102213
MỤC LỤC
BUCK CONVERTER - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BUCK CONVERTER - Người đăng: ngocanh194.hust
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
BUCK CONVERTER 9 10 503