Ktl-icon-tai-lieu

Butterfly Valve Assembly

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Butterfly Valve Assembly

1

Butterfly Valve Assembly
Create the components of the Butterfly Valve assembly and then assemble them, as shown in
Figure 1. The dimensions of the components are shown in Figures 2 through 7. Assume the
missing dimensions.

Figure 1 The Butterfly Valve assembly

Figure 2 Dimensions of the Body

2

Student Project

Figure 3 Dimensions of the Shaft

Figure 5 Top view of the Arm

Figure 4 Dimensions of the Retainer

Figure 6 Sectional front view of the Arm

Figure 7 Dimensions of the Plate, Nut, and Screw

...
Butterfly Valve Assembly 1
Create the components of the Butterfly Valve assembly and then assemble them, as shown in
Figure 1. The dimensions of the components are shown in Figures 2 through 7. Assume the
missing dimensions.
Butterfly Valve Assembly
Figure 1 The Butterfly Valve assembly
Figure 2 Dimensions of the Body
Butterfly Valve Assembly - Trang 2
Butterfly Valve Assembly - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Butterfly Valve Assembly 9 10 908