Ktl-icon-tai-lieu

ca cao

Được đăng lên bởi hoapham100593
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
quy trình sản xuất ca cao thô
MỞ ĐẦU
Ca cao cây công nghiệp nhiệt đới tạo ra mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao.
Diện tích sản lượng ca cao nước ta trong những năm qua chậm phát triển,
lúc bị giảm nghiêm trọng do chưa có thị trường ổn định, giá thấp, sản lượng còn rất
ít chưa đủ xuất khẩu đ thúc đẩy sản xuất. Theo báo cáo của Ban Điều phối Phát
triển ca cao Việt Nam (VCC), tính đến cuối năm 2010, diện tích trồng ca cao ở Việt
Nam 16.725 ha, tăng 3.580 ha so với năm 2009, thấp hơn 1.775 ha so với kế
hoạch các tỉnh dự kiến trong năm 2010 do trong năm qua điều kiện thời tiết diễn
biến bất thường. Tổng số 2.100 ha cacao trồng thuần, số còn lại diện tích
trồng xen với một số cây công nghiệp (dừa, điều, phê) cây ăn quả. Diện tích
ca cao thu hoạch đến nay khoảng 7.300 ha, chiếm 43,6% tổng diện tích trồng. Năng
suất ca cao bình quân cả nước còn thấp (khoảng 3,5 tạ/ha), chênh lệch khá lớn giữa
các vùng trồng. Về sản lượng, đến cuối năm 2005, cả nước có khoảng 35 tấn hạt
đến hết năm 2010, sản lượng ca cao Việt Nam ước đạt 2.500 tấn hạt khô/năm. Như
vậy, diện tích trồng ca cao tại Việt Nam đã được mở rộng 4 lần giai đoạn 2005-
2010, trong khi đó sản lượng cacao tăng hơn 70 lần. Hiện nay Công ty Cargill vẫn
đơn vị chủ lực mua hạt ca cao, tổ chức thu mua trực tiếp hoặc thông qua mạng
lưới cộng tác viên nông dân. Một số công ty trong ngoài nước khác cũng quan
tâm đến sản phẩm ca -cao như vinacacao, Vinamilk, Olam, Armajaro, Touton,
Mitsubishi, Dakman, Phạm Minh, Thảo Ly… Các công ty thu mua hạt hiện nay
chủ yếu để xuất khẩu. Ngoài ra, một số công ty chế biến thành sản phẩm bán thành
phẩm (bột nhão, bột, bơ cacao).
1
ca cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ca cao - Người đăng: hoapham100593
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
ca cao 9 10 567