Ktl-icon-tai-lieu

Các bảo vệ chính máy biến áp

Được đăng lên bởi quochungevn88
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các bảo vệ chính (bảo vệ hư hỏng bên trong MBA) gồm:
- 87T, 87N-110, 87N-22, 96-2, 96P, 63Q, 63S, 63-OLTC. 26Q, 26W
- 87T: Bảo vệ so lệch MBA.
- 87N -110: Bảo vệ chạm đất có giới hạn cuộn dây 110kV mba.
- 87N -22: Bảo vệ chạm đất có giới hạn cuộn dây 22kV mba.
- 96B-2: Bảo vệ hơi cấp 2.
- 96P: Bảo vệ dòng dầu cấp bộ OLTC.
- Bảo vệ áp lực dầu trong MBA tăng cao.
63Q - tác động rơle áp suất.
63S - tác động van an toàn (van phòng nổ) (Pressure Relifier Devive).
- 63-OLTC: Bảo vệ áp lực dầu trong bộ OLTC tăng cao.
- 26Q-2: Bảo vệ nhiệt độ dầu tăng cao cấp 2 (nhiệt độ lớp dầu trên cùng >
O
90 C).
- 26W-2: Bảo vệ nhiệt độ cuộn dây MBA tăng cao cấp 2 (>1300C).
- 50/51, 50/51N-110: Bảo vệ quá dòng, quá dòng chạm đất phía 110kV
MBA
- 50/51, 50/51N-22: Bảo vệ quá dòng, quá dòng chạm đất phía 22kV MBA.
- 50BF-132: Bảo vệ chống hư hỏng MC 132 bảo vệ này đi trip các MC liên
quan khi việc trip MC 132 không thành công.
Các hiện tượng chính :


1. Chuông kêu.
2. Rơle 86-1 và 86-2 tác động (rơi cờ đỏ trên rơ le 86-1, 86-2), đồng thời:
+ Cắt các MC 132, 432.
+ Khóa mạch đóng MC 132, 432.
+ Bảng báo "F861, F862 tủ CP4 tác động" sáng (Rơi cờ đỏ F861,
F862 tại tủ RP5).
3. Đèn không tương ứng tại khóa thao tác MC132, MC432 trên tủ điều khiển
CP4 sáng.
4. Bảng báo sự cố tương ứng sáng.
Lưu ý:

- Đối với các bảo vệ điện (87T, 50REF-22 ; 50/51, 50/51N-110, 50BF, 59110) tác động ngoài các hiện tượng chính nêu trên còn có tín hiệu báo sự cố trên
rơle tương ứng.
+ Đèn chiếu sáng AC tắt, đèn chiếu sáng khẩn cấp DC sáng.
+ Báo lỗi nguồn AC tại tủ phân phối AC.
+ Bảng báo trên tủ điều khiển CP4 : "F27/59 tủ AC tác động" sáng.
+ Còi kêu.
+ Bảng báo kém áp phía 22kV (27-22) sáng tương ứng.
3.2. Trình tự xử lý sự cố :
3.2.1. Trình tự xử lý sự cố khi bảo vệ chính tác động đi cắt máy cắt 2 phía
MBA T2 :
1. Xác nhận sự cố, giải trừ chuông còi.
2. Kiểm tra các MC 132, 432 đã cắt tốt chưa, nếu chưa cắt tốt thì cắt các
máy cắt chưa cắt.
3. Cắt các MC xuất tuyến 22 kV đã mất điện và đang đóng.
4. Kiểm tra sơ bộ bên ngoài MBA (quan sát van phòng nổ, nhiệt độ dầu,
nhiệt độ cuộn dây, mức dầu, chỉ thị của bộ đổi nấc).
5. Báo cáo A3, ĐĐV B41, trực ban B07, Trưởng trạm và lãnh đạo Chi
nhánh. Nội dung báo cáo :
+ Bảo vệ nào tác động.
+ Nếu bảo vệ 87T, 50REF-22 tác động, phải báo cáo rõ các thông số
sự cố lấy trên rơle MICOM P132.
+ Tình trạng MBA hiện tại (vị trí van phòng nổ, nhiệt độ dầu, nhiệt độ
cuộn dây, mức dầu, chỉ thị của bộ đổi nấc).
6. Thực hiện theo lệnh của các cấp điều độ.
7. Ưu tiên:
- C...
Các bảo vệ chính (bảo vệ hư hỏng bên trong MBA) gồm:
- 87T, 87N-110, 87N-22, 96-2, 96P, 63Q, 63S, 63-OLTC. 26Q, 26W
- 87T: Bảo vệ so lệch MBA.
- 87N -110: Bảo vệ chạm đất có giới hạn cuộn dây 110kV mba.
- 87N -22: Bảo vệ chạm đất có giới hạn cuộn dây 22kV mba.
- 96B-2: Bảo vệ hơi cấp 2.
- 96P: Bảo vệ dòng dầu cấp bộ OLTC.
- Bảo vệ áp lực dầu trong MBA tăng cao.
63Q - tác động rơle áp suất.
63S - tác động van an toàn (van phòng nổ) (Pressure Relifier Devive).
- 63-OLTC: Bảo vệ áp lực dầu trong bộ OLTC tăng cao.
- 26Q-2: Bảo vệ nhiệt độ dầu tăng cao cấp 2 (nhiệt độ lớp dầu trên cùng >
90
O
C).
- 26W-2: Bảo vệ nhiệt độ cuộn dây MBA tăng cao cấp 2 (>130
0
C).
- 50/51, 50/51N-110: Bảo vệ quá dòng, quá dòng chạm đất phía 110kV
MBA
- 50/51, 50/51N-22: Bảo vệ quá dòng, quá dòng chạm đất phía 22kV MBA.
- 50BF-132: Bảo vệ chống hư hỏng MC 132 bảo v này đi trip các MC liên
quan khi việc trip MC 132 không thành công.
Các hiện tượng chính :
1. Chuông kêu.
2. Rơle 86-1 và 86-2 tác động (rơi cờ đỏ trên rơ le 86-1, 86-2), đồng thời:
+ Cắt các MC 132, 432.
+ Khóa mạch đóng MC 132, 432.
+ Bảng báo "F861, F862 tủ CP4 tác động" sáng (Rơi cờ đỏ F861,
F862 tại tủ RP5).
3. Đèn không tương ứng tại khóa thao tác MC132, MC432 trên tủ điều khiển
CP4 sáng.
4. Bảng báo sự cố tương ứng sáng.
Lưu ý:
Các bảo vệ chính máy biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bảo vệ chính máy biến áp - Người đăng: quochungevn88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các bảo vệ chính máy biến áp 9 10 559