Ktl-icon-tai-lieu

Các bước chuẩn bị cho một bản vẽ A3

Được đăng lên bởi Anh Dũng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Các bước chuẩn bị cho một bản vẽ A3.
1. Đặt giới hạn cho bản vẽ: limits 420,297
2. Đặt một khung tên tiêu chuẩn(cái này tùy thuộc vào từng công ty mỗi nơi dùng một loại khung)
3. Đặt layer cho đường: nét liền đậm, nét liền mảnh, nét chấm gạch, ..(cái này hay quản lý bằng màu dễ
in ấn và dễ nhìn)
4. Đặt chuẩn cho text: vào format- text style, bạn nên lập một slyte mới, nếu vẫn để standar thì khi bạn có
việc copy text sang các bản vẽ khác sẽ bị chổng lên standar của bản vẽ đó. Chọn font Arial , height 2,5
với bản vẽ A3(tiêu chuẩn ISO).
5. Đặt chuẩn cho dimensions: chọn format- dimension style, bạn cũng nên có một style mới,
- tab lines cho phép bạn thay đổi layer của các đường kích thước, theo tiêu chuẩn bạn chọn :Extend
beyond dim lines = 1, và offset from origin= 0
- tab symbol arrow chọn arrow size = 2,5
- tab text ở đây bạn chọn text style là text style mà bạn đã lập, height text 2,5, vertical: above, horizontal:
center, offset from dim lines: 1, text alignment chọn ISO standard hoặc aligned with dimension lines.
- tab Primary units bạn có thể chọn precision (lượng số sau dấu phẩy) tùy vào công việc thiết kế
- các tab khác bạn có thể để defaut
Vậy là bạn có một bản vẽ chuẩn,
Khi vẽ trong bản vẽ đó nếu một số đường nét, kích thước cần thay đổi cục bộ bạn cứ nháy đúp và sửa
vào bảng properties

...
Các bước chuẩn bị cho một bản vẽ A3.
1. Đặt giới hạn cho bản vẽ: limits 420,297
2. Đặt một khung tên tiêu chuẩn(cái này tùy thuộc vào từng công ty mỗi nơi dùng một loại khung)
3. Đặt layer cho đường: nét liền đậm, nét liền mảnh, nét chấm gạch, ..(cái này hay quản lý bằng màu dễ
in ấn và dễ nhìn)
4. Đặt chuẩn cho text: vào format- text style, bạn nên lập một slyte mới, nếu vẫn để standar thì khi bạn có
việc copy text sang các bản vẽ khác sẽ bị chổng lên standar của bản vẽ đó. Chọn font Arial , height 2,5
với bản vẽ A3(tiêu chuẩn ISO).
5. Đặt chuẩn cho dimensions: chọn format- dimension style, bạn cũng nên có một style mới,
- tab lines cho phép bạn thay đổi layer của các đường kích thước, theo tiêu chuẩn bạn chọn :Extend
beyond dim lines = 1, và offset from origin= 0
- tab symbol arrow chọn arrow size = 2,5
- tab text ở đây bạn chọn text style là text style mà bạn đã lập, height text 2,5, vertical: above, horizontal:
center, offset from dim lines: 1, text alignment chọn ISO standard hoặc aligned with dimension lines.
- tab Primary units bạn có thể chọn precision (lượng số sau dấu phẩy) tùy vào công việc thiết kế
- các tab khác bạn có thể để defaut
Vậy là bạn có một bản vẽ chuẩn,
Khi vẽ trong bản vẽ đó nếu một số đường nét, kích thước cần thay đổi cục bộ bạn cứ nháy đúp và sửa
vào bảng properties
Các bước chuẩn bị cho một bản vẽ A3 - Người đăng: Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các bước chuẩn bị cho một bản vẽ A3 9 10 574