Ktl-icon-tai-lieu

Các câu hỏi vật liệu thường gặp

Được đăng lên bởi Tran Duc Anh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Giản đồ trạng thái cấu tử loại 1, với A,B là 2 cấu tử ?

Không hòa tan ở trạng thái rắn và không tạo thành dung dịch rắn.
2. Không gian còn trống của Cr, W, V ?

32%
3. Chế độ làm nguội của quá trình thường hóa ?

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nung nóng thép đến trạng thái hoàn toàn auxtenit ( cao hơn Ac3 hoặc Accm ) giữ nhiệt rồi
làm nguội tiếp theo trong không khí tĩnh thường kéo ra để nguội ở trên xưởng.
Lỗ trống khối 8 mặt của kiểu mạng Pb, Pt, Ni nằm ở đâu ?
Trung tâm khối và cạnh bên.
Hãy chọn thang đo độ cứng phù hợp cho chi tiết bằng hợp kim sau khi ủ ?
HB
Số nguyên tử của khối cơ bản của Zn, Mg, Ti ?
N= 6
Chọn nhiệt độ ủ cho thép C thấp đạt tổ chức 100% austenite ?
T= Ac3 + (20÷300C)
Khoảng nhiệt độ thấm CN nhiệt độ cao ?
> 8000C hoặc > 9000C
Các yếu tố ảnh hưởng tới kích thước hạt sau khi kết tinh lại ?
Mức độ biến dạng (ε ≥ εth), nhiệt độ nung (t ≥ TKTL), thời gian giữ nhiệt
Vai trò của Ni ở thành phần thép thấm N ?
Làm tăng độ dai va đập của lớp thấm
C trong gang trắng ?
Hầu hết là cacbon liên kết trong ximentit.
Chất xúc tác ở thành phần hỗn hợp thấm CN thể rắn ?
Fero- xyanua (thấm xyanua)
Khoảng nhiệt độ ram để thép C cùng tích đạt giới hạn đàn hồi cao nhất là ?

14. Cơ tính vật liệu kim loại sau khi biến dạng dẻo?

Độ bền tăng, độ dẻo giảm, độ cứng tăng
15. Nếu độ biến dạng ԑ ≥ 80% sau khi kết tinh lại kích thước hạt sẻ ?

Đạt giá trị nhỏ nhất.
16. Nồng độ C hòa tan lớn nhất trong mạng tinh thể ausenit ở nhiệt độ A1 là?

0.8%C
17. Các lệch phát sinh trong quá trình biến dạng dẻo đơn tinh thể thực tế?

Làm tăng độ bền và độ cứng, làm giảm độ dẻo và độ dai va đập
18. Thành phần của thép trong khoảng 0,75 – 0,35% ?

Độ cứng của Martentite sau khi tôi giảm nhanh theo chiều giảm hàm lượng c
19. Tổ chức tế vi của thép chứa 0,48% C ở nhiệt độ thường gồm ?

60% pearlite (peclit) và 40% ferrite (ferit)
20. Giá trị Ϭ lớn nhất tác dụng lên hệ trượt bằng ?

50% ứng suất tác dụng lên đơn tinh thể
21. Tần số thông dụng của nguồn điện được dùng để nhiệt luyện bề mặt cho chi tiết có kích

thước nhỏ là ?
50- 250kHz
22. Tốc độ phát triển mầm As theo 3 hướng với thứ tự giảm dần như sau ?
Dọc theo biên giới cem- ferrite, về phía ferrit (ferit), về phía xementie (xementit)

23. Trong giai đoạn hồi phục của quá trình kết tinh lại về kim loại đã qua biến dạng dẻo?

Mật độ lệch giảm, độ cứng tăng
24. Tôi bề mặt được thực hiện trong quá trình nào sau đây ?

Tôi + Ram
25. Cùng với một tốc độ nung Ac1 được hiểu là ?

Nhiệt độ thấp nhất để chuyển biến từ pecli...
1. Giản đồ trạng thái cấu tử loại 1, với A,B là 2 cấu tử ?
Không hòa tan ở trạng thái rắn và không tạo thành dung dịch rắn.
2. Không gian còn trống của Cr, W, V ?
32%
3. Chế độ làm nguội của quá trình thường hóa ?
Nung nóng thép đến trạng thái hoàn toàn auxtenit ( cao hơn Ac
3
hoặc Ac
cm
) giữ nhiệt rồi
làm nguội tiếp theo trong không khí tĩnh thường kéo ra để nguội ở trên xưởng.
4. Lỗ trống khối 8 mặt của kiểu mạng Pb, Pt, Ni nằm ở đâu ?
Trung tâm khối và cạnh bên.
5. Hãy chọn thang đo độ cứng phù hợp cho chi tiết bằng hợp kim sau khi ủ ?
HB
6. Số nguyên tử của khối cơ bản của Zn, Mg, Ti ?
N= 6
7. Chọn nhiệt độ ủ cho thép C thấp đạt tổ chức 100% austenite ?
T= Ac
3
+ (20÷30
0
C)
8. Khoảng nhiệt độ thấm CN nhiệt độ cao ?
> 800
0
C hoặc > 900
0
C
9. Các yếu tố ảnh hưởng tới kích thước hạt sau khi kết tinh lại ?
Mức độ biến dạng (ε ≥ ε
th
), nhiệt độ nung (t ≥ TKTL), thời gian giữ nhiệt
10. Vai trò của Ni ở thành phần thép thấm N ?
Làm tăng độ dai va đập của lớp thấm
11. C trong gang trắng ?
Hầu hết là cacbon liên kết trong ximentit.
12. Chất xúc tác ở thành phần hỗn hợp thấm CN thể rắn ?
Fero- xyanua (thấm xyanua)
13. Khoảng nhiệt độ ram để thép C cùng tích đạt giới hạn đàn hồi cao nhất là ?
14. Cơ tính vật liệu kim loại sau khi biến dạng dẻo?
Độ bền tăng, độ dẻo giảm, độ cứng tăng
15. Nếu độ biến dạng ԑ ≥ 80% sau khi kết tinh lại kích thước hạt sẻ ?
Đạt giá trị nhỏ nhất.
16. Nồng độ C hòa tan lớn nhất trong mạng tinh thể ausenit ở nhiệt độ A
1
là?
0.8%C
17. Các lệch phát sinh trong quá trình biến dạng dẻo đơn tinh thể thực tế?
Làm tăng độ bền và độ cứng, làm giảm độ dẻo và độ dai va đập
18. Thành phần của thép trong khoảng 0,75 – 0,35% ?
Độ cứng của Martentite sau khi tôi giảm nhanh theo chiều giảm hàm lượng c
19. Tổ chức tế vi của thép chứa 0,48% C ở nhiệt độ thường gồm ?
60% pearlite (peclit) và 40% ferrite (ferit)
20. Giá trị Ϭ lớn nhất tác dụng lên hệ trượt bằng ?
50% ứng suất tác dụng lên đơn tinh thể
21. Tần số thông dụng của nguồn điện được dùng để nhiệt luyện bề mặt cho chi tiết có kích
thước nhỏ là ?
50- 250kHz
22. Tốc độ phát triển mầm As theo 3 hướng với thứ tự giảm dần như sau ?
Dọc theo biên giới cem- ferrite, về phía ferrit (ferit), về phía xementie (xementit)
Các câu hỏi vật liệu thường gặp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các câu hỏi vật liệu thường gặp - Người đăng: Tran Duc Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các câu hỏi vật liệu thường gặp 9 10 988