Ktl-icon-tai-lieu

Các chỉ tiêu gia công trong CNC

Được đăng lên bởi nguyenminhs
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3126 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các chỉ tiêu gia công của máy CNC

Thông số hình học
Thông số hình học của máy CNC hay của vùng gia công là thông số của không
gian mà trong đó dụng cụ cắt và chi tiết gia công có thể tác động qua lại ở bất kỳ
vị trí nào. Nh vậy trên các máy gia công chi tiết quay thì vùng gia công là 1 khối
lăng trụ đợc xác định bằng bán kính và chiều dài dịch chuyển của các toạ độ (hình
vẽ) .
Trên các máy gia công chi tiết hình hộp chữ nhật thì vùng gia công là 1 khối hộp
đợc xác định bằng các chiều dài dịch chuyển của các toạ độ (hình vẽ). Các điểm
giới hạn của vùng làm việc đợc đánh số tơng tự ký hiệu số của ma trận. Để thuận
tiện và dễ nhớ ngời ta đánh thứ tự các số theo quy tắc sau: số thứ nhất của các chữ
số ký hiệu các điểm theo trục thẳng đứng, số thứ 2 của các chữ số ký hiệu các
điểm theo trục dọc (trục Z), còn số thứ 3 của các chữ số ký hiệu các điểm theo trục
nằm ngang (trục X) (hình vẽ).
Thông số gia công
Là tốc độ chuyển động của các cơ cấu chấp hành và công suất động cơ. Ngời ta
dựa vào thông số hỡnh học nh kích thớc bàn máy phay hay chiều cao của tâm máy
tiện để chọn công suất động cơ, tốc độ quay của trục chính và lợng chạy dao. Ví

dụ, đối với các máy nhiều dao để gia công các chi tiết hỡnh hộp chửừ nhật ngời ta
chọn các thông số gia công nh sau:

-

Bề rộng của 400 - 630 630 - 1000
bàn máy (mm)
5 - 11

-

Công

9 - 15

suất

-

- 3150
4000

1 - 10

2.4 - 8

6 - 10

-

5 - 10

Tốc độ chạy
dao (m/ph)

-Tốc độ chạy dao
nhanh
gian

3150
4000

động cơ (KW)

(m/ph)Thời 3 - 7
thay dao

3 - 10

tự

động (s)

Năng suất gia công
Là số lợng chi tiết gia công trong 1 đơn vị thời gian. Công thức tính naờng suất gia
công nh sau:

T0 _thời gian cơ bản trung bình(ph)
m_số loạt chi tiết đợc sản xuất trong 1 năm

n_số lợng chi tiết đợc sản xuất trong 1 năm
i_số lợng nguyên công cần thiết để gia công 1 chi tiết
k_số lợng các nguyên công kiểm tra
tct_thời gian thay đổi chi tiết gia công
ttd_thời gian thay dao
t0_thời gian cơ bản
tkt_thời gian kiểm tra
tcbkt-thời gian chuẩn bị - kết thúc
Để tăng năng suất ta phải giảm thời gian tcbkt , ttd , tct , t0 , thời gian phụ. Muốn
giảm tcbkt ta phải dùng đồ gá vệ tinh và giảm số lợng các loạt chi tiết gia công
trên máy (trên 1 máy CNC không nên gia công quá 30 - 50 loại chi tiết trong 1
năm). Muốn giảm ttd thì dùng hệ thống thay dao tự động. Trên các máy thay dao
bằng tay nên sử dụng cơ cấu kẹp nhanh. Muốn giảm tct dùng các cơ cấu nhiều vị
trí (để thay chi tiết gia công tự động) và đồ gá vệ tinh. Muốn giảm t0 thì: tăng tốc
độ cắt (...
Các chỉ tiêu gia công ca máy CNC
Thông shình học
Thông shình học của máy CNC hay của vùng gia công thông scủa không
gian mà trong đó dụng cụ cắt và chi tiết gia công thể tác động qua lại bất k
vtrí nào. Nh vậy trên các máy gia công chi tiết quay thì vùng gia công 1 khi
lăng trụ đợc xác định bằng bán kính và chiều dài dịch chuyển của các toạ độ (hình
vẽ) .
Trên các máy gia công chi tiết hình hộp chữ nhật thì vùng gia công 1 khối hộp
đợc xác định bằng các chiều dài dịch chuyển của các tođộ (hình vẽ). Các điểm
giới hạn của vùng làm việc đc đánh số ng tự hiệu số của ma trận. Để thuận
tiện và d nhớ ngời ta đánh thứ tự các số theo quy tắc sau: số thứ nhất của các chữ
shiệu các điểm theo trục thẳng đứng, sthứ 2 của các chsố hiệu các
điểm theo trục dọc (trục Z), còn số thứ 3 của các chữ số ký hiệu các điểm theo trục
nằm ngang (trục X) (hình vẽ).
Thông số gia công
tốc độ chuyển động của các cấu chấp hành và công suất động cơ. Ngời ta
dựa vào thông shỡnh học nh kích thớc bàn máy phay hay chiều cao củam máy
tiện để chọn công suất động cơ, tốc độ quay của trục chính và lng chạy dao. Ví
Các chỉ tiêu gia công trong CNC - Trang 2
Các chỉ tiêu gia công trong CNC - Người đăng: nguyenminhs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các chỉ tiêu gia công trong CNC 9 10 59