Ktl-icon-tai-lieu

CÁC DẠNG VIÊN NÉ ĐẶC BIỆT

Được đăng lên bởi vovandong01688469041
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÙC DAÏNG VIEÂN NEÙN
ÑAËC BIEÄT

1. Viên nhiều lớp
Alaxan

Decolgen

1. Viên nhiều lớp
• PPSX:
+ Nén nhiều lần
+ Máy dập viên nhiều lớp (nhiều phiễu tiếp
liệu)
• Mục đích sx viên nhiều lớp:
+ Giải quyết vấn đề tương kị
+ Viên nhiều liều

2.Viên nhai

- Tác dụng tại chỗ
- Mùi vị
- DC: Antacid, than hoạt

3. Viên đặt trong miệng
Đặt trong miệng hoặc đặt dưới lưỡi
Những thuốc cần td nhanh như thuốc huyết áp,
tim mạch: nifedipin, nitroglycerin
Những DC bị phân hủy bởi dịch tiêu hóa

3. Viên đặt trong miệng
• Viên đặt trong khoang miệng trong hốc
răng mục đích gây tê giảm đau, sát trùng
• Viên không được rã, phải hòa tan chậm 1530 phút trong miệng, viên thường nhỏ
(khoảng 100mg), mùi vị dễ chịu

4. Viên ngậm
Td tại chỗ
Ho, viêm họng, sát khuẩn đường hô hấp

4. Viên ngậm
• Vieân kẹo ngậm:

4. Viên ngậm
• Viên nén ngậm

5. viên nén đặt phụ khoa
-Td taïi choã
-Taù döôïc Lactose
-DC: Khaùng sinh, khaùng
naám
KT: Töông ñoái khoù baøo
cheá, vieân caàn phaûi raõ
nhanh trong moâi tröôøng ít
chaát loûng

6. Viên sủi bọt
• Hòa tan trước khi sử dụng (uống hoặc dùng ngoài)
• Cơ chế rã: sinh khí CO2 do phản ứng acid-base
• Acid hữu cơ: citric, tartric, fumaric,..
• Base: Na2CO3, NaHCO3
• KTBC:
– Tránh ẩm
– Tránh tiếp xúc acid-base
– Td trơn: tan trong nước PEG 6000, 4000,…..

6. Viên sủi bọt

7. Viên hòa tan – viên rã nhanh
• Rã trong vòng 3 phút
• Thích hợp cho trẻ em => điều vị
• Phân tán trong nước trước khi uống

8. Viên phóng thích kéo dài
• Dạng bào chế đặc biệt
• Dùng 1-2 lần trong ngày
• DC: T1/2 ngắn, bệnh mãn tính

9. Viên cấy dưới da
• SD: tiểu phẫu
• Polyme phân hủy sinh học
• Viên thường chứa dc là các nội tiết tố
• Thời gian td dài (1 tuần – vài năm)

KỸ THUẬT BÀO CHẾ
THUỐC NANG

Đại Cương
Thuốcc nang: Vỏ nang + DC + tá dược
Cách dùng: Uống, đặt, xông hít

Đại Cương
Phaân loaïi:
- Thuoác nang cöùng
- Thuoác nang meàm
- Thuoác nang tan trong ruoät
- Thuoác nang giaûi phoùng hoaït chaát keùo
daøi

Ưu điểm
•
•
•
•
•
•
•

Che dấu mùi vị
Tiện dùng, dễ nuốt
Bảo vệ dược chất
Hạn chế tương kị
Sinh khả dụng cao
Kéo dài tác dụng
Tác động tại nơi mong muốn

Nhược điểm
• Giá thành cao
• Khó bảo quản
• Dễ giả mạo

THÀNH PHẦN VỎ NANG
•
•
•
•
•

Gelatin
Nước
Chất hóa dẻo
Chất bảo quản
Chất màu

THUỐC NANG MỀM

Pha chế dd Gelatin tạo
vỏ nang
Gelatin
Nước và các thành phần lỏng
Ngâm đến trương nở hòan toàn
đun nóng 90oC/ áp suất giảm
Thêm chất màu

DD Gelatin

Luôn duy trì ở
Nhiệt độ 50-60oC

ĐÓNG NANG

PP NHÚNG KHUÔN

Khuôn

DUNG DỊCH GELATIN 45-5...
CAÙC DAÏNG VIEÂN NEÙN
ÑAËC BIEÄT
CÁC DẠNG VIÊN NÉ ĐẶC BIỆT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC DẠNG VIÊN NÉ ĐẶC BIỆT - Người đăng: vovandong01688469041
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
CÁC DẠNG VIÊN NÉ ĐẶC BIỆT 9 10 326