Ktl-icon-tai-lieu

Các Đồ Thị Không Khí Ẩm Và Cách Tra Sử Dụng Đồ Thị

Được đăng lên bởi Cao Thủ
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm (part2)

Những kiến thức cơ bản về
không khí ẩm (part2)
Bởi:
Võ Chí Chính
Đinh Văn Thuận

CÁC ĐỒ THỊ TRẠNG THÁI CỦA KHÔNG KHÍ ẨM
Đồ thị I-d.
Đồ thị I-d biểu thị mối quan hệ của các đại lượng t, φ, I, d và pbh của không khí ẩm. Đồ
thị được giáo sư L.K.Ramzin (Nga) xây dựng năm 1918 và sau đó được giáo sư Mollier
(Đức) lập năm 1923. Nhờ đồ thị này ta có thể xác định được tất cả các thông số còn lại
của không khí ẩm khi biết 2 thông số bất kỳ. Đồ thị I-d thường được các nước Đông Âu
và Liên xô (cũ) sử dụng.
Đồ thị I-d được xây dựng ở áp suất khí quyển 745mmHg và 760mmHg.
Đồ thị gồm 2 trục I và d nghiêng với nhau một góc 135o. Mục đích xây dựng các trục
nghiêng một góc 135o là nhằm làm giãn khoảng cách giữa các đường cong tham số đặc
biệt là các đường φ = const nhằm tra cứu các thông số thuận lợi hơn.
Trên đồ thị này các đường I = const nghiêng với trục hoành một góc 135o, đường d =
const là những đường thẳng đứng. Đối với đồ thị I-d được xây dựng theo cách trên cho
thấy các đường cong tham số hầu như chỉ nằm trên góc 1/4 thứ nhất của toạ độ Đề Các
. Vì vậy, để hình vẽ được gọn người ta xoay trục d lại vuông góc với trục I mà vẫn giữ
nguyên các đường cong như đã biểu diễn, tuy nhiên khi tra cứu entanpi I của không khí
ta vẫn tra theo đường nghiêng với trục hoành một góc 135o. Với cách xây dựng như vậy,
các đường tham số của đồ thị sẽ như sau:
Các đường I = const nghiêng với trục hoành một góc 135o.
Các đường d = const là đường thẳng đứng
Các đường t = const là đường thẳng chếch lên phía trên, gần như song song với nhau.
1/6

Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm (part2)

Thật vậy, ta có biểu thức:

Đường t = 100oC tương ứng với nhiệt độ bão hoà của hơi nước ứng với áp suất khí
quyển được tô đậm
Đường p h = f(d)
Ta có quan hệ:

Quan hệ này được xây dựng theo đường thẳng xiên và giá trị ph được tra cứu trên trục
song song với trục I và năm bên phải đồ thị I-d.
Các đường φ =const
Trong vùng t < ts(p) đường cong φ = const là những đường cong lồi lên phía trên, càng
lên trên khoảng cách giữa chúng càng xa. Đi từ trên xuống dưới độ ẩm φ càng tăng. Các
đường φ = const không đi qua gốc tọa độ. Đường cong φ =100% hay còn gọi là đường
bão hoà ngăn cách giữa 2 vùng: Vùng chưa bão hoà và vùng ngưng kết hay còn gọi là
vùng sương mù. Các điểm nằm trong vùng sương mù thường không ổn định mà có xung
hướng ngưng kết bớt hơi nước và chuyển về trạng thái bão hoà.
Trên đường t > ts(p) đường φ = const là những đường thẳng đứng
Khi áp suất k...
Những kiến thức cơ bản về
không khí ẩm (part2)
Bởi:
Võ Chí Chính
Đinh Văn Thuận
CÁC ĐỒ THỊ TRẠNG THÁI CỦA KHÔNG KHÍ ẨM
Đồ thị I-d.
Đồ thị I-d biểu thị mối quan hệ của các đại lượng t, φ, I, d và p
bh
của không khí ẩm. Đồ
thị được giáo sư L.K.Ramzin (Nga) xây dựng năm 1918 và sau đó được giáo sư Mollier
(Đức) lập năm 1923. Nhờ đồ thị này ta có thể xác định được tất cả các thông số còn lại
của không khí ẩm khi biết 2 thông số bất kỳ. Đồ thị I-d thường được các nước Đông Âu
và Liên xô (cũ) sử dụng.
Đồ thị I-d được xây dựng ở áp suất khí quyển 745mmHg và 760mmHg.
Đồ thị gồm 2 trục I d nghiêng với nhau một góc 135
o
. Mục đích xây dựng các trục
nghiêng một góc 135
o
là nhằm làm giãn khoảng cách giữa các đường cong tham số đặc
biệt là các đường φ = const nhằm tra cứu các thông số thuận lợi hơn.
Trên đồ thị này các đường I = const nghiêng với trục hoành một góc 135
o
, đường d =
const là những đường thẳng đứng. Đối với đồ thị I-d được xây dựng theo cách trên cho
thấy các đường cong tham số hầu như chỉ nằm trên góc 1/4 thứ nhất của toạ độ Đề Các
. vậy, để hình vẽ được gọn người ta xoay trục d lại vuông góc với trục I vẫn giữ
nguyên các đường cong như đã biểu diễn, tuy nhiên khi tra cứu entanpi I của không khí
ta vẫn tra theo đường nghiêng với trục hoành một góc 135
o
. Với cách xây dựng như vậy,
các đường tham số của đồ thị sẽ như sau:
Các đường I = const nghiêng với trục hoành một góc 135
o
.
Các đường d = const là đường thẳng đứng
Các đường t = const là đường thẳng chếch lên phía trên, gần như song song với nhau.
Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm (part2)
1/6
Các Đồ Thị Không Khí Ẩm Và Cách Tra Sử Dụng Đồ Thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các Đồ Thị Không Khí Ẩm Và Cách Tra Sử Dụng Đồ Thị - Người đăng: Cao Thủ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các Đồ Thị Không Khí Ẩm Và Cách Tra Sử Dụng Đồ Thị 9 10 656