Ktl-icon-tai-lieu

các giai đoạn hình thành dầu mỏ

Được đăng lên bởi nguyentrungquanvhcb1-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 866 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI THUYẾT TRÌNH
NHÓM 4

NguyễnTrungQuân
PhùngVănThạch
PhạmMinhNghĩa
NguyễnĐăngKhoa
CaoKìNam
PhanVănLợi
ĐỗHồngPhúc

NGUỒN
NGUỒN GỐC
GỐC DẦU
DẦU MỎ
MỎ

NGUỒN GỐC KHOÁNG

NGUỒN GỐC KHOÁNG BỊ PHAI MỜ

NGUỒN GỐC HỮU CƠ

NGUỒN GỐC HỮU CƠ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

NGUỒN
NGUỒN GỐC
GỐC HỮU
HỮU CƠ
CƠ

THỜI GIAN

XÁC
CHẾT
ĐỘNG
THỰC

VI KHUẨN
NHIỆT ĐỘ
DẦU MỎ

ÁP SUẤT

VẬT

BỨC XẠ
XÚC TÁC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH DẦU KHÍ

TÍCH
TÍCH ĐỌNG
ĐỌNG VẬT
VẬT LIỆU
LIỆU HỮU
HỮU CƠ
CƠ BAN
BAN ĐẦU
ĐẦU

GĐ2

BIẾN
BIẾN ĐỔI
ĐỔI CÁC
CÁC VẬT
VẬT LIỆU
LIỆU HỮU
HỮU CƠ
CƠ BAN
BAN ĐẦU
ĐẦU THÀNH
THÀNH CÁC
CÁC

LIỆU SỰ DI

HYDROCACBON
HYDROCACBON BAN
BAN ĐẦU
ĐẦU

CƯ CỦA
CÁCHYDRO

GĐ3

?
DI
DI CƯ
CƯ CÁC
CÁC HYDROCACBON
HYDROCACBON BAN
BAN ĐẦU
ĐẦU ĐẾN
ĐẾN BỒN
BỒN CHỨA
CHỨA THIÊN
THIÊN NHIÊN
NHIÊN

CACBON CÓ
LÀM THAY
ĐỔI CHẤT
LƯỢNG DẦU
HAY KHÔNG?

GĐ 4

BIẾN
BIẾN ĐỔI
ĐỔI TIẾP
TIẾP TỤC
TỤC TRONG
TRONG CÁC
CÁC BỒN
BỒN CHỨA
CHỨA THIÊN
THIÊN NHIÊN
NHIÊN

BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM CHÚNG TÔI XIN TRÌNH BÀY VỀ :

CÁC XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI CỦA DẦU MỎ

TRONG QUÁ TRÌNH DI CƯ VỀ CÁC

BỒN CHỨA TỰ NHIÊN

SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG DẦU MỎ BỞI CÁC XU HƯỚNG ĐÓ VÀ CÁC NGUYÊN
NHÂN TẠO NÊN SỰ THAY ĐỔI ĐÓ

DI
DI CƯ
CƯ CÁC
CÁC HYDROCACBON
HYDROCACBON BAN
BAN ĐẦU
ĐẦU ĐẾN
ĐẾN BỒN
BỒN CHỨA
CHỨA THIÊN
THIÊN NHIÊN
NHIÊN

CÁC HYDROCACBON NẰM RẢI RÁC TRONG CÁC LỚP TRẦM TÍCH,
ĐƯỢC GỌI LÀ “ĐÁ MẸ”. DO ÁP SUẤT Ở ĐÂY CAO NÊN CHÚNG BỊ ĐẨY
RA NGOÀI VÀ BUỘC PHẢI DI CƯ TỚI CÁC NƠI Ở MỚI QUA CÁC
TẦNG “ĐÁ CHỨA” THƯỜNG CÓ CẤU TRÚC RỖNG XỐP. SỰ DI CHUYỂN TIẾPTỤC XẢY RA CHO ĐẾN KHI CHÚNG
GẶP ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI
ĐỂ CÓ THỂ Ở LẠI ĐẤY VÀ TÍCH TỤ THÀNH DẦU MỎ.
ĐÓ LÀ NHỮNG “CÁI BẪY”, DẦU CÓ THỂ VÀO ĐƯỢC MÀ KHÔNG RA ĐƯỢC. CÓ NGHĨA LÀ NƠI ĐÓ PHẢI CÓ TẦNG
ĐÁ CHẮN HAY NÚT MUỐI.

CHIỀU
CHIỀU HƯỚNG
HƯỚNG CÓ
CÓ LỢI
LỢI
DI
DI CƯ
CƯ CÁC
CÁC
HYDROCACBON
HYDROCACBON BAN
BAN
ĐẦU
ĐẦU ĐẾN
ĐẾN BỒN
BỒN CHỨA
CHỨA
THIÊN
THIÊN NHIÊN
NHIÊN
CHIỀU
CHIỀU HƯỚNG
HƯỚNG KHÔNG
KHÔNG CÓ
CÓ LỢI
LỢI

CHIỀU HƯỚNG CÓ LỢI

BẢN CHẤT:LÀ QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ

TRONG QUÁ TRÌNH DI CHUYỂN DẦU MỎ PHẢI ĐI QUA CÁC TẦNG ĐÁ XỐP, CÁC LỚP SA THACH
HOẶC NHAM THẠCH CÓ ĐỘ RỖNG. QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ, LỌC, PHÂN CHIA SẮC KÍ CÓ THỂ XẢY RA.
KHI ĐÓ CÁC CHẤT CÓ CỰC NHƯ NHỰA, ASPHANTEN SẼ BỊ HẤP PHỤ LẠI Ở CÁC LỚP ĐÁ.

NHÓM CHẤTNHỰA

GỒM HAI THÀNH PHẦN LÀ CÁC CHẤT TRUNG TÍNH VÀ
AXIT. CÁC CHẤT TRUNG TÍNH CÓ MÀU NÂU HOẶC ĐEN,
NHIỆT ĐỘHÓA MỀM NHỎHƠN 100°C, TỶTRỌNG LỚN
HƠN 1

NHÓMASPHANTEN

Nhóm asphanten là nhóm chất rắn màu đen, cấu tạo tinh thể,
tỷ trọng lớn hơn 1, chứa hầu hết hợp chất dị vòng có khả năn...
BÀI THUYẾT TRÌNH
NHÓM 4
NguyễnTrungQuân
PhùngVănThạch
PhạmMinhNghĩa
NguyễnĐăngKhoa
CaoKìNam
PhanVănLợi
ĐỗHồngPhúc
các giai đoạn hình thành dầu mỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các giai đoạn hình thành dầu mỏ - Người đăng: nguyentrungquanvhcb1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
các giai đoạn hình thành dầu mỏ 9 10 588