Ktl-icon-tai-lieu

Các hệ thống ký hiệu và vật liệu kim loại

Được đăng lên bởi duy-chinh-nguyen
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 8902 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CÁC H THNG KÝ HIU VT LIU KIM LOI
Mi nước đều tiêu chun quy định các mác (ký hiu) cũng như các yêu cu k thut cho các
sn phm kim loi ca mình cách viết tên các hiu (mác) khác nhau. Ngoài tiêu chun Vit
nam như đã trình y, chúng ta thường gp tiêu chun quc tế ca các nước ln trên thế gii: M,
Nht, Nga, Trung quc, Pháp, Đức, Anh,… và ca EU.
T chc tiêu chun Quc tế ISO (International Standard Organization) tuy đưa ra các tiêu
chun, song quá mun đối vi các nước công nghip phát trin h đã có h thng kí hiu t trước và
đã quen dùng, không d sa đổi; thế ch tác dng vi các nước đang phát trin, đang xây dng
các tiêu chun.
Tiêu chun Nga ГOCT, Trung Quc GB phn quen thuc nước ta. Do các quan h lch s,
nói chung TCVN và GB đều được xây dng theo các nguyên tác ca ГOCT.
Đối vi thép cán thông dng:
Các loi thép ch quy định (đảm bo) cơ tính : ГOCT các mác t C
TO
đến C
T6
; GB : A1 đến
A7 (Con s ch th t cp độ bn tăng dn. Để phân bit thép sôi, na lng và lng sau các mác ГOCT
đuôi KП, ПC, CП; ca GB có F, b ( thép lng không có đuôi);
Các loi thép quy định (bo đảm) thành phn: ГOCT các mác t БC
TO
đến БC
T6
; GB: t B1
đến B7;
Các loi thép quy định (bo đảm) c cơ tính ln thành phn: ГOCT các mác t БC
T1
đến
БC
T5
; GB có t C2 đến C5.
Đối vi thép các bon để chế to máy ГOCT GB các ký hiu ging ht nhau: theo s phn
vn các bon, ví d mác 45 là thép có trung bình 0,45 %C.
Đối vi thép dng c các bon ГOCT các mác t Y7 đến Y13, GB t T7 đến T13 (s ch
phn nghìn cacbon trung bình).
Đối vi thép hp kimc ch (ch nguyên t hp kim) ln s (ch lượng các bon và nguyên t
hp kim) theo nguyên tc:
2 s đầu ch phn vn các bon (nếu không nh hơn 1% C thì không cn);
Tiếp theo là ký hiu ca tng nguyên t và s ch phn trăm ca nó (nếu gn 1% hay không
nh hơn 1% thì không cn).
ГOCT dùng các ch cái Nga để ký hiu nguyên t hp kim như sau: X ch Crôm, H ch Niken,
B ch Volfram, M ch Molipden, T ch Titan, K ch Côban, C ch Silic, ch Mn,P: bo; Ф: vanadi; Ю:
nhôm; д: đồng; Б: niobi; Ц: ziếccôn; A: Nitơ; ч:
đất hiếm; Riêng ch A saucùng ch thép cht lượngcao
ít S, P.
GB dùng chính ký hiu hóa hc để biu th tng nguyên t, d: Cr cho crôm,… Như
12XH3A, 12CrNi3A thép khong 0.12%C, 1%Cr, khong 3%Ni vi cht lượng cao. XB Г,
CrWMn là thép có khong 1% C, khong 1%Cr, khong1%Mn và 1% W.
Đối vi hp kim mu ΓOCT ký hiu như sau:
- Π ch đuy-ra, tiếp sau là s th t AM
Γ
ch s th t Al, Mg tiếp sau là th t AΠ ch hp kim
nhôm đúc tiếp sau là s th t.
- ch latông tiếp sau s ch phm trăm đồng Ƃ ch brông tiếp sau y các nguyên t hp
kim và dãy s ch phm trăm ca các nguyên t tương ng
GB ký hiu hp kim màu như sau:
- LF hp kim nhôm chng g, LY đuy-ra (c hai loi, tiếp sau s th t), ZL: Hp kim nhôm
đúc vi 3 s tiếp theo (trong đó s đầu tiên ch loi, ví d 1 ch Al-Si, 2 ch Al-Cu)
- H ch latông, tiếp sau ch phn trăm đồng, Q ch brông tiếp sau nguyên t hp kim
chính, s ch phn trăm ca nguyên t chính và tng các nguyên t khác.
Đối vi gang ΓOCT ký hiu như sau :
Các hệ thống ký hiệu và vật liệu kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hệ thống ký hiệu và vật liệu kim loại - Người đăng: duy-chinh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Các hệ thống ký hiệu và vật liệu kim loại 9 10 627