Ktl-icon-tai-lieu

các khái niệm cơ bản

Được đăng lên bởi saobangtuoitho2012
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 978 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ thuật cảm biến
Khái niệm chung về cảm biến

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Mở đầu- Vai trò của cảm biến
trong ĐL và ĐK
z

z

z

Cảm biến đóng vai trò quan trọng trong hệ
thống đo lường và ĐK hiện đại.
Nó quyết định việc có thể ĐK tự động hay
TĐH các qua trình hay không.
Nó quyết định độ chính xác và chất lượng
của hệ thống.

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Mở đầu - Khả năng phát triển
z

z
z
z
z
z

Gần như có các cảm biến cho hầu hết các
đại lượng vật lý .
Vi điện tử hoá.
Áp dụng công nghệ mới và vật liệu mới.
Giảm kích thức và trọng lượng….
Nâng cao tính năng, độ chính xác…
Thông minh hoá cảm biến
Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Mở đầu – Nghiên cứu cảm
biến
z
z
z
z
z

Ứng dụng cảm biến trong ĐL và ĐK.
Mạch đo và xử lý tín hiệu.
Các tính năng đo lường của CB.
Thông minh hoá cảm biến.
Phù hợp CB với các đối tượng đo.

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Khái niệm chung
z

Transducer: Biến đổi tín hiệu vật lý từ dạng
này sang một dạng khác.
z
z

Đại lượng vật lý đó có thể là điện hay không điện.
Giữa đầu vào và ra có các đặc trưng đo lường.

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Khái niệm chung
z

z

Sensor: Là một bộ chuyển đổi đo lường với
đầu vào là các đại lượng không điện - đầu ra
là các đại lượng mang tính chất điện.
Actuator: Ngược với CB.

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Khái niệm chung
z

Mô hình của một thiết bị đo đơn giản.

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Khái niệm chung
Phân loại CB: Tuỳ theo từng tiêu chí ta có thể
phân loại CB như sau

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Khái niệm chung
z

Theo nguyên lý hoạt động:
z
z
z
z
z
z
z
z

Điện trở
Điện từ
Tĩnh điện
Nhiệt điện
Điện tử và ion
Quang điện
Quang từ
…
Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Khái niệm chung
z
z

z
z

Theo dạng kích thích: quang, cơ học, âm …
Theo đại lượng đầu vào: Tốc độ, di chuyển,
nhiệt độ…
Theo tính năng.
Theo ứng dụng.

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Đặc tính tĩnh
z

Khoảng đo (Span/Full Scal/Range):

Dx = X max − X min
z

Ngưỡng nhậy: Khi X thay đổi một lượng ∆ x ≤ ε x
thì không có Y ở đầu ra thì ε x là ngưỡng nhậy

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Đặc tính tĩnh
z

Khả năng phân ly/độ phân giải:
z

Với thiết bị tương tự:

z

Với thiết bị số:

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Đặc tính tĩnh
z

Độ nhạy: Y=F(X,a,b.c..)

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Đặc tính tĩnh
z

Chuẩn định cảm biến (calibration):
Đặc tính của cảm biến thường được xác
định bằng thực nghiệm.

Đào Đức Thịn...
Đào Đức Thnh - BM K thut đo và THCN
K thutcmbiến
Khái nim chung v cmbiến
các khái niệm cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các khái niệm cơ bản - Người đăng: saobangtuoitho2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
các khái niệm cơ bản 9 10 295