Ktl-icon-tai-lieu

các khuyết tật hàn

Được đăng lên bởi hundrednguyenvan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1263 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Các khuyết tật hàn do rất nhiều nguyên nhân gây ra. Nó có liên quan tới các mặt như: kim loại
hàn, chế độ hàn và quy trình công nghệ. Sự tồn tại của những khuyết tật đó sẽ ảnh hưởng trực
tiếp đến độ bền của đầu mối hàn. Do đó, người thợ hàn phải chọn quy phạm hàn chính xác và
nghiêm chỉnh chấp hành các quy trình hàn.
Mối Hàn có nhiều loại khuyết tật, sau đây là các khuyết tật thường gặp phải và cách phong tránh:
1. Nứt
Nứt là một trong những khuyết tật nghiêm trọng nhất của liên kết hàn. trong quá trình sử dụng
cấu kiện hàn, nếu mối hàn có vết nứt thì vết nứt đó sẽ rộng dần ra làm cho kết cấu bị hỏng.
Theo nhiệt độ vết nứt xuất hiện mà phân ra hai loại:
Nứt nóng: xuất hiện trong quá trình kết tinh của liên kết hàn khi nhiệt độ khá cao ( trên 1000 độ
C ).
Nứt nguội: xuất hiện sau khi kết thúc quá trình hàn với nhiệt độ dưới 1000 độ C. Nứt nguội có
thể xuất hiện vài giờ hoặc thậm chí vài ngày sau khi hàn.
Theo kích thước vết nứt có thể phân loại thành:
Nứt thô đại: có thể gây phá hủy kết cấu ngay khi làm việc.
Nứt tế vi: Vết nứt này sẽ phát triển rộng dần ra tạo thành các vết nứt thô đại.
Cách kiểm tra phát hiện vết nứt:
Các vết nứt thô đại có thể phát hiện bằng mắt thường hoặc qua kính lúp. Các vết nứt tế vi và nằm
bên trong mối hàn chỉ có thể dùng các phương pháp kiểm tra như siêu âm mối hàn, từ tính, chụp
X quang... để phát hiện chúng.

Một số phương pháp hạn chế sự phát sinh vết nứt trong mối hàn.

Dạng Vết
Nứt

Phương pháp
kiểm tra

1. Bằng mắt
thường
2. Dùng bột từ
3. Dùng chất chỉ
thị màu
4. Chụp X quang
5. Siêu âm
Nứt dọc

Nứt ở vùng
gây và kết
thúc hồ
quang

-nt-

Nứt ngan

-nt-

Nguyên nhân

1. Sử dụng vật liệu hàn
chưa đúng.
2. Tồn tại ứng suất dư
lớn trong liên kết hàn.
3. Tốc độ nguội cao
4. Liên kết hàn không
hợp lý.
5. Bố trí các mối hàn
chưa hợp lý

Giải pháp phòng tránh

1. Sử dụng vật liệu hàn
phù hợp.
2. Giải phóng các lực
kẹp chặt cho liên kết hàn
khi hàn. Tăng khả năng
điền đầy của vật liệu
hàn.
3. Gia nhiệt trước cho
vật hàn, giữ nhiệt cho
liên kết hàn để giảm tốc
độ nguội.
4. Sử dụng liên kết hàn
hợp lý, vát mép giảm
khe hở giữa các vật
hàn ...
5. Bố trí so le các mối
hàn.

1. Vị trí kết thúc hồ
1. Sử dụng thiết bị hàn
quang bị lõm, tồn tại
phù hợp, có chế độ riêng
nhiều tạp chất.
cho lúc gá và kết thúc
2. Hồ quang không được hồ quang.
bảo vệ tốt.
2. Sử dụng các bản nối
công nghệ ở vị trí bắt
đầu và kết thúc hồ
quang, để các vết nứt
này nằm ngoài liên kết
hàn.

1.Sử dụng vật liệu hàn
chưa đúng.
2. Tốc độ nguội cao.
3. Mối hàn quá nhỏ ...
Các khuyết tật hàn do rất nhiều nguyên nhân gây ra. Nó có liên quan tới các mặt như: kim loại
hàn, chế độ hàn và quy trình công nghệ. Sự tồn tại của những khuyết tật đó sẽ ảnh hưởng trực
tiếp đến độ bền của đầu mối hàn. Do đó, người thợ hàn phải chọn quy phạm hàn chính xác và
nghiêm chỉnh chấp hành các quy trình hàn.
Mối Hàn có nhiều loại khuyết tật, sau đây là các khuyết tật thường gặp phải và cách phong tránh:
1. Nứt
Nứt là một trong những khuyết tật nghiêm trọng nhất của liên kết hàn. trong quá trình sử dụng
cấu kiện hàn, nếu mối hàn có vết nứt thì vết nứt đó sẽ rộng dần ra làm cho kết cấu bị hỏng.
Theo nhiệt độ vết nứt xuất hiện mà phân ra hai loại:
Nứt nóng: xuất hiện trong quá trình kết tinh của liên kết hàn khi nhiệt độ khá cao ( trên 1000 độ
C ).
Nứt nguội: xuất hiện sau khi kết thúc quá trình hàn với nhiệt độ dưới 1000 độ C. Nứt nguội có
thể xuất hiện vài giờ hoặc thậm chí vài ngày sau khi hàn.
Theo kích thước vết nứt có thể phân loại thành:
Nứt thô đại: có thể gây phá hủy kết cấu ngay khi làm việc.
Nứt tế vi: Vết nứt này sẽ phát triển rộng dần ra tạo thành các vết nứt thô đại.
Cách kiểm tra phát hiện vết nứt:
Các vết nứt thô đại có thể phát hiện bằng mắt thường hoặc qua kính lúp. Các vết nứt tế vi và nằm
bên trong mối hàn chỉ có thể dùng các phương pháp kiểm tra như siêu âm mối hàn, từ tính, chụp
X quang... để phát hiện chúng.
các khuyết tật hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các khuyết tật hàn - Người đăng: hundrednguyenvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
các khuyết tật hàn 9 10 617