Ktl-icon-tai-lieu

Các kiểu lắp hay dùng ở việt nam

Được đăng lên bởi Phạm Như Thắng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC KIỂU LẮP TIÊU CHUẨN
Có 2 phương pháp để chọn kiểu lắp cho mối ghép.
- Chọn kiểu lắp ghép dựa theo kinh nghiệm, nghĩa là căn cứ vào
các thiết kế đã có sẵn hay tham khảo các tài liệu kỹ thuật.
- Dựa vào tính toán một cách chính xác để đưa ra phương pháp
lắp ghép.
1- Kiểu lắp lỏng:
Đặc tính cảu mối ghép này là luôn có độ hở trong mối ghép:
S = D – d.
Với đặc tính này lắp lỏng thường sử dụng trong trường hợp 2 chi
tiết chuyển động tương đối với nhau. Hoặc để tháo lắp một cách
dễ dàng.
Các kiểu lắp ghép:
- H7/h6 ; H8/h7 ; H8/h8: có độ hở rất nhỏ và độ chính xác cao, độ
hở nhỏ nhất = 0
- H7/g6 ; G7/h6 : có độ hở nhỏ.
- H7/f7 ; F8/h6 : có độ hở trung bình.
- H9/d9 ; H8/d 9 : có độ hở lớn độ chính xác không cao
2- Kiểu lắp chặt:
Mối lắp được sử dụng với những mối lắp cố định không tháo lắp
và không kèm theo chi tiết kẹp chặt. Khi sử dụng mối ghép chặt
hay mối ghép có độ dôi nhằm mục đích bảo đảm độ bền của mối
ghép, nghĩa là giữa hai chi tiết bao và bị bao không có sự dịch
chuyển tương đối đồng thời sức bền của các chi tiết không bị phá
hỏng. Khi áp dụng mối ghép này cần chú ý:
- Xác định độ dôi nhỏ nhất để có thể truyền được tác dụng của
ngoại lực.
- Xác định độ dôi cho phép lớn nhất để không gây nên hiện tượng
biến dạng dẽo khi lắp ghép.
- Các kiểu lắp ghép:
- H7/p6 ; P7/h6 : có độ dôi rất nhỏ dùng để truyền mô men
xoắn nhỏ.
- H7/r6 ; H7/s6: là kiểu lắp ghép có độ dôi vừa phải.

- H7/u7 ; H8/u8: là kiểu lắp ghép có dộ dôi lớn và độ
chính xác không cao.
3- Kiểu lắp ghép trung gian:
Khi chọn kiểu lắp này thông thường được chọn theo kinh nghiệm.
Nếu có tính toán thì tính độ hở lớn nhất theo độ lệch tâm cho
phép.
- Kiểu lắp ghép H7/n6 ; N7/h6 : là kiểu lắp ghép bền chắc nhất
trong tất cả các kiểu lắp trung gian, thực tế không xuất hiện độ hở
và khi tháo cũng cần một lực lớn.
- Kiểu lắp ghép H7/k6 ; K7/h6 : là kiểu lắp ghép trung gian áp
dụng phổ biến nhất.Khi thực hiện mối lắp này thường nhận được
độ dôi lớn hơn độ hở.
- Kiểu lắp ghép H7/js7 ; Js7/h6 : là kiểu lắp có độ hở và độ dôi
lớn.DUNG SAI KHUYÊN DÙNG.
DUNG SAI KHUYÊN DÙNG TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ

Lắp ghép Chính
xác
1.lắp
ghép tự
do

H6 e7

Khá
chính
xác

Thường Rất
Cách lắp
thường

Vị trí xử
dụng

H7 e8

H8 e9

Các mối lắp
có độ hở lớn

H11c11 Lắp tay
thật nhẹ

Các chi
tiết di 2.Mối lắp H6 f6
chuyể quay
n

H7 f7

H8 f8

H11 f11 Ráp nhẹ
tay

Các mối lắp là
bợ trục
thường.

H7 g6

H8 h8

H11h11 Ráp tay
khá nhẹ

Các mối lắp di
chuyển ngang
cần được kềm

Tương
đối với
nhau...
CÁC KIỂU LẮP TIÊU CHUẨN
Có 2 phương pháp để chọn kiểu lắp cho mối ghép.
- Chọn kiểu lắp ghép dựa theo kinh nghiệm, nghĩa là căn cứ vào
các thiết kế đã có sẵn hay tham khảo các tài liệu kỹ thuật.
- Dựa vào tính toán một cách chính xác để đưa ra phương pháp
lắp ghép.
1- Kiểu lắp lỏng:
Đặc tính cảu mối ghép này là luôn có độ hở trong mối ghép:
S = D – d.
Với đặc tính này lắp lỏng thường sử dụng trong trường hợp 2 chi
tiết chuyển động tương đối với nhau. Hoặc để tháo lắp một cách
dễ dàng.
Các kiểu lắp ghép:
- H7/h6 ; H8/h7 ; H8/h8: có độ hở rất nhỏ và độ chính xác cao, độ
hở nhỏ nhất = 0
- H7/g6 ; G7/h6 : có độ hở nhỏ.
- H7/f7 ; F8/h6 : có độ hở trung bình.
- H9/d9 ; H8/d 9 : có độ hở lớn độ chính xác không cao
2- Kiểu lắp chặt:
Mối lắp được sử dụng với những mối lắp cố định không tháo lắp
và không kèm theo chi tiết kẹp chặt. Khi sử dụng mối ghép chặt
hay mối ghép có độ dôi nhằm mục đích bảo đảm độ bền của mối
ghép, nghĩa là giữa hai chi tiết bao và bị bao không có sự dịch
chuyển tương đối đồng thời sức bền của các chi tiết không bị phá
hỏng. Khi áp dụng mối ghép này cần chú ý:
- Xác định độ dôi nhỏ nhất để có thể truyền được tác dụng của
ngoại lực.
- Xác định độ dôi cho phép lớn nhất để không gây nên hiện tượng
biến dạng dẽo khi lắp ghép.
- Các kiểu lắp ghép:
- H7/p6 ; P7/h6 : có độ dôi rất nhỏ dùng để truyền mô men
xoắn nhỏ.
- H7/r6 ; H7/s6: là kiểu lắp ghép có độ dôi vừa phải.
Các kiểu lắp hay dùng ở việt nam - Trang 2
Các kiểu lắp hay dùng ở việt nam - Người đăng: Phạm Như Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các kiểu lắp hay dùng ở việt nam 9 10 569